Opinii

După ce Dobrogea a revenit României, numeroase familii de olteni s-au stabilit în localitatea Bărăganu

LOCALITĂŢI DOBROGENE: ISTORIE, CULTURĂ ŞI TRADIŢII

Comuna Bărăganu este situată în sud-estul judeţului, la o distanţă de 40 km de municipiul Constanţa. Localitatea este atestată pentru prima dată în jurul anului 1877, sub denumirea turcească de Osman Fakî. Turcii şi-au întemeiat numeroase aşezări în zonă, dat fiind faptul că Dobrogea s-a aflat sub dominaţie turcească o foarte lungă perioadă de timp. Aşa se explică şi situaţia din satul Lanurile, care aparţine de teritoriul administrativ al comunei Bărăganu, care a fost atestat prima oară sub denumirea turcească Ghiar-Suiuciuk (conform unei atestări din anul 1815). Ulterior, acestuia i-a fost schimbată denumirea în Ebikioi. În perioada 1890-1892 localitatea a fost populată cu colonişti de origine germană, cunoscuţi ca germani dobrogeni . Majoritatea a părăsit localitatea în 1940, fiind strămutaţi cu forţa în Germania nazistă, sub lozinca Heim ins Reich (Acasă în Reich).

Un articol de Andreea PAVEL
Cristian Andrei LEONTE

După reintegrarea Dobrogei în graniţele româneşti, valurile de colonişti români (în special olteni) încep să populeze masiv zona. Începând cu anul 1926, cele două sate încep să fie menţionate în documente cu denumirile actuale: Bărăganu şi Lanurile. În prezent, comuna se întinde pe o suprafaţă de 4396 ha şi are o populaţie de peste 2000 de locuitori. Localitatea este situată la sud de Valea Carasu, în podişul Topraisar. La începutul secolului XIX, se înfiinţează la Bărăganu una dintre primele biserici adventiste din judeţul Constanţa. În prezent Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din localitate, este formată din 75 de membri botezaţi şi mulţi alţi aparţinători, care locuiesc în comună. Ea se bucură de prezenţa a numeroşi tineri, în special familişti, care formează una dintre cele mai unite şi solide comunităţi de adventişti din zonă.

Ce oportunităţi oferă comuna Bărăganu, pentru investitori?

Sub aspect pedologic, în această zonă predomină solurile tipice de climat arid, dar cu fertilitate naturală, fiind propice culturilor cerealiere, plante tehnice etc. Potenţialul energetic al zonei este ridicat, investitorii în energie eoliană prezentând un interes sporit pentru localitatea Bărăganu.
Un alt domeniu propice pentru investitori este agricultura, culturile specifice reprezentând o caracteristică principală a zonei. Cele mai întâlnite culturi sunt cele de grâu, porumb, cartofi, plante oleaginoase şi legume. În prezent, activitatea acestui sector economic este concentrată la nivelul micilor ferme şi al producătorilor individuali, însă în viitor, acest segment are un potenţial ridicat de dezvoltare. Comuna Bărăganu deţine şi în domeniul zootehnic un real avantaj în exploatare. Sectorul industrial este reprezentat de agenţi economici ce se încadrează în categoria micro-intreprinderi ce au ca obiecte de activitate morăritul şi panificaţia, dar şi fabricarea cărămizilor.
Forţa de muncă din localitate este în general tânără, 81.15 % din populaţia comunei având vârste cuprinse între 0-60 ani. Dată fiind situaţia economico-socială a comunei, oportunităţi de investiţii există în mare măsură luând în considerare resursele umane, aşezarea geografică şi posibilităţile de legătură şi trafic rutier, sau fluvial, cu celelalte localităţi şi zone ale ţării. Îmbinarea acestor elemente se poate concretiza în oferte clare de asociere, vânzări şi cumpărări de terenuri, concesionări de terenuri, spaţii de producţie viabile şi comerţ etc. Alte avantaje de care beneficiază investitorii interesaţi de comuna Bărăganu sunt: condiţii hidrologice favorabile (fluviul Dunărea, Canalul Dunăre – Marea Neagră), forţă de muncă în agricultură, fond de terenuri în intravilan ce permit contrucţia de locuinţe, păşuni ce pot fi concesionate, infrastructura pusă la punct, legături rutiere cu oraşele Murfatlar, Eforie şi Constanţa, drumuri comunale modernizate, reţele tehnico-edilitare, energetice şi telecomunicaţii, sistem de irigaţii, posibilitatea diversificării structurii economice, grad de poluare relativ scăzut şi, nu în ultimul rând, ajutorul acordat de administraţia locală, implicit de primarul localităţii, Titu Neague, în obţinerea rapidă de avize şi documente necesare, în temeiul legal, şi prin consilierea investitorilor în ce priveşte avantajele şi dezavantajele zonei.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top