Fără categorie

Debirocratizarea începe din oraşul lui Băsescu

Proiectul finanţat de UE va facilita munca celor 100 de angajaţi ai Primăriei Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar a lansat proiectul “Eficientizarea serviciilor publice prin implementarea sistemului integrat de management – ISO, de mediu şi sănătate şi securitate a muncii în cadrul Primăriei oraşului Murfatlar, din judeţul Constanţa”. Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 259.070,24 lei, din care: 220.209,70 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 5.181,41 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Obiectivul general al proiectului îl reprezinta îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei serviciilor publice oferite cetăţenilor, instituţiilor şi organismelor publice şi mediului de afaceri, pentru dezvoltarea socio-economică a comunităţii  locale, în spiritul reformei în administraţia publică.

Un articol de Andreea PAVEL

Scopul proiectului este reprezentat de evaluarea factorilor de risc şi implementarea şi certificarea sistemului integrat de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul oraşului Murfatlar, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite.

Consilierii locali, invitaţi să-şi îmbogăţească cunoştinţele

Implementarea  sistemului integrat de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul administraţiei publice locale a oraşului Murfatlar vizează direct instituţia Primăriei oraşului Murfatlar şi pe cei 99 de salariaţi ai săi, din care 33 sunt funcţionari publici şi 66 sunt angajaţi contractuali. Justificarea alegerii grupului ţintă pentru proiect o constituie rolul esenţial pe care angajaţii primăriei îl au în realizarea obiectivului proiectului, respective eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor. În desfăşurarea activităţilor proiectului vor fi antrenaţi şi consilierii locali (în calitate de invitaţi) care, participând la cele două seminarii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele.

Care sunt rezultatele proiectului?

Principalele activităţi ale proiectului sunt: constituirea echipei de implementare a proiectului, întocmirea documentaţiilor şi efectuarea achiziţiilor de bunuri şi servicii necesare proiectului, evaluarea de risc a activităţii Primăriei oraşului Murfatlar, identificarea situaţiei actuale – stabilirea nivelului de  eficienţă a administraţiei publice locale, implementarea sistemului de management integrat al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul administraţiei publice a oraşului Murfatlar, instruirea beneficiarilor sistemului integrat de management, implementare program informatizat pentru circuitul şi controlul documentelor, certificarea sistemului integrat de management, activităţi de promovare a proiectului, evaluarea rezultatelor, audit.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

– echipa de implementare a proiectului constituită

– strategie de implementare elaborată

– sarcini şi atribuţii stabilite, fişa postului întocmită

– plan de achiziţii

– documentaţii de achiziţii publice

– contracte de achiziţii publice  semnate

– bunuri şi servicii achiziţionate

– factori de risc identificaţi şi cuantificaţi

– căi şi metode de eliminare/diminuare identificate

– chestionare elaborate

– nivelul calitativ al serviciilor furnizate şi gradul de satisfacere a nevoilor comunităţii cunoscute

– procese reproiectate

– plan de acţiune pentru procesele viitoare elaborat

– Manual Integrat de Management elaborat

– Proceduri de sistem şi instrucţiuni de lucru elaborate

– raport de audit intern întocmit

– salariaţi şi echipa managerială instruiţi în cadrul cursurilor, a seminariilor

– certificate care să ateste pregătirea

– raport de audit extern;

– certificat al sistemului de management integrat

– aplicaţie informatică pentru managementul integrat al documentelor implementată

– echipamente periferice de calcul şi aplicaţii informatice achiziţionate

– strategie de promovare  a proiectului elaborată

– materiale de promovare tipărite şi difuzate

– rapoarte de progres

– raport de audit extern

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top