Actualitate

D.G.A.S.P.C. Constanța anunță că cererea și actele pentru evaluarea și încadrarea în grad de handicap se pot depune și în format electronic

Având în vedere Dispoziția Metodologică nr. 1372/Cabinet/23.01.2020 emisă de Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, vă facem cunoscut că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a implementat, în regim de urgență, următoarele măsuri:

Pentru corespondența electronică cu beneficiarii direcți, adulți și părinți/reprezentanți legali ai copiilor cu dizabilități, au fost create adresele electronice:

[email protected];

[email protected];

Adresele anterior menționate au fost afișate pe site-ul instituției;

La adresele indicate, beneficiarii pot transmite, atașat, toate documentele necesare încadrării/reîncadrării în grad, însoțite de cererile tip (documentele ce vor fi atașate mesajului vor fi scanate în format .pdf sau .jpg, la o rezoluție de maximum 100dpi.

Facem precizarea că demersurile întreprinse sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Hotărârea nr 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Ordin nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap și Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Inițial, fiecare persoană care trimite un email la oricare din adresele menționate anterior, va primi un răspuns automat prin intermediul căruia i se va confirma primirea e-mailului/mesajului transmis.

Cele două servicii specializate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, vor proceda la:

– înregistrarea cererilor,

– informarea, în termen de 5 zile lucrătoare, tot prin intermediul adresei de e-mail, cu privire la numărul de înregistrare, data și ora programării la evaluare, și, după caz, completarea dosarului cu documente suplimentare.

Pentru derularea unui proces de evaluare calitativ și în beneficiului persoanelor care solicită accesul la serviciile arătate, reamintim solicitanților că este necesar ca, în momentul prezentării la data stabilită în vederea evaluării, să dețină toate documentele în original, inclusiv cererea, chiar dacă acestea au fost transmise și în format electronic.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top