Opinii

Consiliul Judeţean a alocat peste cinci milioane de lei pentru amenajarea plajei Sulina

Ample proiecte de modernizare a judeţului Tulcea

În anul 2007, Consiliul Judeţean Tulcea a iniţiat proiectul „Amenajare plajă Sulina” cu sprijinul Ministerului Turismului, care a alocat fonduri pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru acest proiect. Documentaţia tehnică a fost realizată, conform contractului de servicii nr.72/17.05.2007, de către SC Blom Info Geonet SRL Târgovişte, transformată ulterior în SC Blom România SRL. În acelaşi an au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr.116 studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico – economici.

Un articol de Andreea PAVEL

După  recepţionarea documentaţiei, Consiliul Judeţean Tulcea a efectuat demersurile necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism. În cursul procedurii pentru obţinerea acordului de mediu (realizare studiu de impact, consultare publică etc), desfășurată în anul 2009, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a solicitat modificarea documentaţiei tehnice.
Președintele Consiliului Județean Tulcea, Victor Tarhon, a dispus crearea unei comisii de lucru care să identifice soluții viabile la cerințele ARBDD privind protejarea plajei. În consecinţă s-au efectuat demersurile necesare pentru modificarea Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Amenajare plajă Sulina” și a documentației tehnice fiind propusă utilizarea materialelor naturale şi diminuarea la minimum a elementelor din beton, precum şi restrângerea suprafeţei de teren afectată de proiect.
În  cadrul  Programului  anual  de  marketing  şi  promovare  turistică şi  a  programului  anual  de  dezvoltare  a  produselor  turistice  publicat  în  cadrul  H.G.303 / 02.03.2006,  ale  Autorităţii  Naţionale  pentru  Turism,  proiectul ”Amenajare plajă Sulina”  se  încadrează la  categoria  ,,Dezvoltarea  echilibrată şi  integrată a  zonei  turistice  din  Delta  Dunării  şi  a  staţiunilor  de  pe  litoralul  Mării  Negre”.

Nici un obstacol în demararea proiectului
În urma licitației publice pentru executarea lucrărilor, la data de 1 octombrie 2009, a fost semnat contractul nr. 214/1.10.2009 între Consiliul Judeţean Tulcea şi asocierea SC DELTACONS SA Tulcea şi SC FILCONSTRUCT SRL Tulcea pentru o valoare licitată de 5 548 218,21 lei (fără TVA). La data de 12 octombrie 2009, după expirarea termenului de contestație, au fost demarate lucrările în vederea materializării proiectului ”Amenajare plajă Sulina”.
Conform reprezentanţilor biroului de presă din cadrul CJ Tulcea, scopul proiectului este acela de edificare a amenajărilor specifice funcţiunii de plajă turistică a unei suprafeţe de 3,2 ha aflate în domeniul public al localităţii Sulina. Proiectul va consta în următoarele intervenţii:
Amenajarea infrastructurii de acces către plajă:
Piste de biciclete adiacente drumului, realizate cu dalaj pietonal
un parcaj auto minimal înainte de canalul de centură
Realizarea unor căi de acces în interiorul zonei
reţea de alei de promenadă sub forma podinelor pe structură de lemn uşor înălţată, cu supralărgiri în zone de amplasare a unor obiective. Podinele vor fi din lemn rezistent la umiditate şi tratat antifoc.
Alei carosabile minimale pentru accesul de întreţinere şi de intervenţie în cazuri de urgenţă. Acestea vor fi construite dintr-un strat de geocelule umplute cu pietriş şi stabilizate, peste care se toarnă un strat de umplutură bine compactată
2 alei transversale majore, cu pergole de lemn, care împart terenul în sectoare
Realizarea unor construcţii specifice funcţiunii de plajă turistică
Chioşcuri cu funcţiuni administrative, comerţ, spaţiu închiriat obiecte de plajă. Vor fi construite din structură de lemn, cu fundare pe piloţi de lemn, acoperiş cu şarpantă şi învelitoare de olane.
Punct de prim-ajutor. Construit din structură de lemn, cu fundare pe piloţi de lemn, acoperiş cu şarpantă şi învelitoare de olane
2 Posturi  Salvamar cu platformă de observaţie
Grupuri sanitare de plajă, complet echipate, cu prelungiri laterale pentru duşuri în aer liber cuplate cu cabine de vestiare
Amenajarea zonelor de agrement
Platforme cu umbrele şi şezlonguri
Locuri de joacă pentru copii
2 terenuri de sport, respectiv tenis şi volei, cu gradene aferente
2 pontoane de lemn ce înaintează circa 50 m în mare cu pasarele ce traversează plaja
1 scenă în aer liber cu zona de gradene parţial acoperită
Amenajări peisagistice
Traforuri şi împletituri de nuiele, lampadare, jardiniere, pergole, parapeţi şi paravane cu inserţii vegetale şi exemplare de arbuşti exotici
Realizarea utilităţilor necesare
Alimentare cu energie electrică şi iluminat pe toată lungimea plajei şi a drumului de acces
Alimentare cu apă potabilă prin branşarea la conducta existentă Dn 350 mm.
Canalizare menajeră cu staţia de pompare aferentă pentru transportul prin presiune al apei uzate la staţia de epurare a oraşului.
Telefonie, prin branşarea la reţeaua orăşenească

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top