Litoralul românesc

Concursurile ilegale şi facturările abuzive îngroaşă profiturile marilor companii de telefonie mobilă

Firmele transnaţionale profită de legislaţia permisivă şi ambiguă din România

Nu există utilizator de telefon mobil care să nu fi primit până acum zeci sau sute de mesaje promoţionale tip SMS care vizau diferite concursuri sau oferte publicitare venite din partea companiilor de telefonie mobilă. Mesaje care te îmbie să participi de fapt la o loterie urmată de o extragere a pseudo-câştigătorului, şi asta în condiţiile în care dacă te încântă oferta, te costă un preţ destul piperat doar ca să beneficiezi de participarea la aceste aşa-zise concursuri.

Un articol de Ştefan Doru COPOŢ

Acest aspect se leagă de minune cu un alt fel de artificii financiare menite să crească simţitor profiturile companiilor de telefonie mobilă, facturarea abuzivă a convorbirilor telefonice fiind de departe cea mai folosită. Pe adresa de web a senatorului Iulian Urban, au fost postate două asemenea cazuri concrete de persoane care s-au identificat cu postura de victimă a companiilor de telefonie mobilă. În cele ce urmează vă supunem atenţiei aceste două cazuri.

Ruleta Vodafone

Fenomenul loteriei pe telefonul mobil prin SMS practicat de cei de la Vodafone a fost observat şi sancţionat însuşi de senatorul Iulian Urban. În acest sens, Urban a înaintat o adresă către Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin care a cerut explicaţii vizavi de acest fenomen. În răspunsul oferit de ANCOM situaţia e calificată după cum urmează: Concursul gen SMS (loterie, n.red.) nu reprezintă în sine un serviciu de comunicaţii electronice, prin urmare excede sfera de competenţă a ANCOM, aşa cum este aceasta delimitată prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. În general, organizarea de jocuri de noroc este supusă regimului de autorizare reglementat prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art.7 alin.(1) din acelaşi act normativ, „controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului de Interne”. Totodată, persoanele care organizează jocuri de noroc trebuie să respecte dispoziţiile art.73-78 din Hotărârea Guvernului nr.251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare.

De asemenea, având în vedere prevederile art.41-43 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, apreciem că activitatea desfăşurată de compania Vodafone ar putea fi calificată ca „loterie publicitară”. Potrivit acestor dispoziţii legale, loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la sorţi. Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului. Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidenţa alin.(2). În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: ”regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant”.

În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută. În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate. Regulamentul sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat şi depus la un notar public înainte de începerea operaţiunii. În scopul prevenirii desfăşurării unor jocuri de noroc deghizate organizatorul va depune un exemplar al regulamentului sau al documentului autentificat, după caz, la Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, până la data începerii loteriei publicitare. Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta această documentaţie în termen de cinci zile de la data solicitării.

 Facturare abuzivă la Cosmote

 Dintre zecile de cazuri de persoane care s-au văzut puse în faţa unor situaţii de-a dreptul imposibile în ceea ce priveşte modul de facturare a convorbirilor telefonice din sistemul de telefonie mobilă, cel al Andreei Gruianu din judeţul Constanţa pare a fi cel mai concludent. Aşa cum declară chiar ea în adresa înaintată aceluiaşi senator Iulian Urban, Andreea Gruianu susţine că se află în postura de victimă a celor de la compania de telefonie mobilă Cosmote. Mai jos redăm declaraţia acesteia prin care îşi arată nemulţumirile:

”Subsemnata Gruianu Andreea, domiciliată în comuna Cumpăna, judeţul Constanta, am încheiat pe parcursul anului 2007 două abonamente de prestări servicii de telefonie cu SC Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA reprezentată prin dealer-ul Germanos din Str. Mihai Viteazu, din Constanţa, cu următoarele caracteristici: în iulie 2007 am încheiat un contract, pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani, COSMOTE 30 în valoare de 5 EURO + extra-opţiunea 500 de minute şi 500 de SMS-uri gratuite în reţeaua Cosmote în valoare de 5 EURO. În octombrie 2007 am încheiat cel de-al doilea contract, tot pentru o perioadă de doi ani, COSMOTE 10 în valoare de 3 EURO + extra-opţiunea 500 de minute şi 500 de SMS-uri gratuite în reţeaua Cosmote în valoare de 5 EURO.

Pe parcursul anului 2008 am avut unele neclarităţi în ceea ce priveşte valoarea facturilor, motiv pentru care m-am prezentat la sediul Germanos şi am solicitat lămuriri. Mi s-a spus că din moment ce pe factură apar convorbiri, înseamnă că factura este corectă şi nu stă nimeni să analizeze o astfel de situaţie (ce-i drept nu aveam cum să dovedesc că n-am iniţiat anumite apeluri). În luna iulie 2008 mi-a fost furat unul dintre telefoane şi imediat ce am sesizat dispariţia lui am solicitat serviciului de relaţii cu clienţii al Cosmote-ului blocarea accesului atât pentru iniţierea cât şi pentru recepţionarea de apeluri pentru acel număr.

În data de 07.02.2009 m-am dus la dealer-ul Cosmote să solicit dezactivarea extra-opţiunilor pentru ambele numere de telefon, deoarece am concluzionat că nu se justifică plata extra-opţiunii din moment ce nu am timpul fizic efectiv necesar să consum cele 500 de minute, dar facturile aveau constant cel puţin 10 EURO costuri suplimentare şi accesul la unul din numere îl restricţionasem din anul 2008. La sediul Germanos mi s-a spus că aceste schimbări nu se pot opera decât prin apelarea telefonică a serviciului de relaţii cu clienţii Cosmote.

Pe 07.02.2009 sun la relaţii cu clienţii Cosmote şi solicit dezactivarea celor doua extra-opţiuni, specificându-i operatoarei că solicitarea face referire la ambele numere de telefon. Primesc verbal confirmarea că extraopţiunile se vor dezactiva şi că prin SMS voi fi anunţată că mi-a fost înregistrată cererea. În martie 2009 primesc o factură ce conţinea atât taxele aferente celor două extra-opţiuni (pentru care solicitasem dezactivarea) cât şi taxe aferente fiecărei convorbiri (ca şi cum taxa pentru extra-opţiuni nu ar fi existat). În ciuda faptului că a contestat ambele facturi am fost obligată să plătesc din nou întreaga sumă facturată şi să aştept încă o lună până când voi primi o noua factură care să includă şi stornurile pentru martie / aprilie.” Declaraţia Andreei Gruianu , redată parţial mai sus, nu face decât să arate cât de penal şi jalnic poate fi  serviciul clienţi al unei companii de telefonie mobilă cum este cel de la Cosmote.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top