Actualitate

Comuna Tuzla a achiziționat serviciile de proiectare și execuție pentru înființarea rețelei de gaze naturale

Comuna Tuzla a intrat în luna februarie în linie dreaptă în ceea ce privește implementarea proiectului de introducere a rețelei de distribuție a gazelor naturale.

În acest sens a avut loc achiziția serviciilor de proiectare (întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., a documentației de avizare, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, verificare tehnică de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului) și a lucrărilor de execuție aferente pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tuzla, județul Constanța”.

Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție conducte distribuție gaz prevăzute în documentația de atribuire este de 18.711.580,66 lei, fără TVA. Valoarea contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (526.575,66 lei fără TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Termenul maxim de realizare a contractului: 21 luni, dintre care cinci luni sunt destinate fazei de proiectare. Perioada de garanție a lucrărilor: minim 3 ani.

Obiectivul general al contractului este reprezentat de proiectarea (întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., a documentației de avizare, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, verificare tehnică de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului) și executarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tuzla, județul Constanța”, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Lucrările ce urmează a fi proiectate și executate vizează înființarea rețelei de distribuție cu gaze naturale pe străzile din comuna Tuzla, care se va realiza din conductele de medie presiune.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • creșterea calității vieții și îmbunătățirea stării de sănătate a populației
  • îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților din zonă
  • dezvoltarea unei infrastructuri minimale care să asigure sprijinirea activităților economice din zonă

Ca parte a cerințelor de calitate în construcții, contractantul, beneficiarul și dirigentele de șantier, în calitate de reprezentant al beneficiarului vor urmări performanța lucrărilor finalizate sau în curs de execuție. Urmărirea regulată se va realiza prin examinare (direct vizual), cu mijloace simple de măsurare sau prin încercări de către terțe părți, conform normelor tehnice specifice care guvernează lucrările solicitate.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top