Opinii

Comuna Dăeni, locul de refugiu pentru străinii asupriţi de tirania domnitorilor medievali

Localităţi dobrogene: istorie, cultură, tradiţii

Localitatea se afla în partea de sud – vest a judeţului Tulcea, pe malul Dunării (în aval de oraşul Hârşova), la o distanţă de 90 km faţă de municipiul Tulcea. Comuna este formată dintr-o singură localitate. Dăeni are o populaţie de 2850 locuitori, o suprafaţă de 470 ha teren intravilan şi 8200 ha teren agricol. Populaţia activă se ocupă cu agricultura, creşterea animalelor şi o mică parte cu activităţi comerciale. Localitatea este delimitată de următoarele teritorii: la nord – teritoriul administrativ al comunei Ostrov şi al comunei Topolog; la vest Dunărea Veche; la sud – judeţul Constanţa şi teritoriul administrativ al comunei Casimcea şi la est – teritoriul administrativ al  comunei Casimcea.

Un articol de Andreea PAVEL

Cristian Andrei LEONTE

Prima atestare documentară (Alvise Radlbrad, 1603):
„Oamenii de aici sunt paşnici şi hotărâţi”

Istoria consemnează localitatea Dăeni ca fiind o vatră foarte veche, existând mărturii încă din epoca precreştină. Prima atestare documentară este în anul 1603, când italianul Alvise Radlbrad, aflat în slujba domnitorului Radu Şerban, consemnează existenţa localităţii, „cu oameni paşnici şi hotărâţi”. Acest document va fi descoperit şi apoi publicat de Nicolae Iorga.
În acele vremuri tulburi aici şi-au găsit loc de refugiu populaţii de peste Dunăre, cei care erau asupriţi de „tirania domnilor de atunci”. Ulterior, după războiul de independenţă (1877-1878) şi apoi după Primul Război Mondial (1918), s-a făcut o împroprietărire a veteranilor de război şi a refugiaţilor care s-au stabilit aici, luând naştere o aşa numită „vatră de nord a satului Veterani”.
Timpul a arătat că localitatea Dăeni a fost binecuvântată cu oameni harnici şi curajoşi, care s-au priceput, într-un fel sau altul, să cultive cele mai diverse domenii ale vieţii materiale şi spirituale. În jurul ocupaţiilor de bază – agricultura şi creşterea animalelor – oamenii locului au şi construit, au fost şi păstrători ai tradiţiilor populare. De asemenea, meşteşugurile de tot felul umpleau viaţa satului. Astăzi, din păcate, puţini dintre nepoţii şi strănepoţii meseriaşilor de altă dată se mai îndeletnicesc cu aceste obiceiuri.

Vechile obiceiuri, înlocuite de strategii europene de dezvoltare  

Din 2008, comuna Dăeni se află într-un amplu proces de dezvoltare, bazată pe strategii şi proiecte europene. Aceasta este membră în „Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de Deşeuri menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”, proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu. De asemenea, face parte dintr-o  asociaţie cu comuna Nalbant şi Topolog pentru a facilita procesul de accesare de finanţări europene. Dezvoltarea comunei Dăeni, din punct de vedere economic, se bazează pe sectoarele tradiţionale, în
principal cel agricol. Parteneriatele public-privat sunt slab reprezentate în localitate, primăria dorind intensificarea relaţiilor cu mediul privat. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân fertilitatea solurilor pentru agricultură şi potenţialul turistic oferit de accesul la fluviul Dunăre. Infrastructura precară şi izolarea de centrele urbane ale judeţului constituie dezavantajele majore pentru atragerea de investiţii în comuna Dăeni, însă administraţia locală a reuşit în ultimii patru ani să îmbunătăţească aceste aspecte, având în derulare ample proiecte de dezvoltare a acestor segmente. Principalele surse de finanţare de care comunitatea poate beneficia sunt Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi Măsura 1.2.3. „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”. Cât despre turism, principalul avantaj pentru dezvoltarea turismului în comuna Dăeni este, aşa cum spuneam, accesul la Dunăre.

În ultimii ani, localitatea a cunoscut o dezvoltare rapidă

Ultimii 3-4 ani au adus în comuna Dăeni numeroase proiecte care au ridicat rapid nivelul de trai ai locuitorilor. Majoritatea investiţiilor s-au demarat cu ajutorul Consiliului Judeţean Tulcea, sau a Ministerului Dezvoltării, ori cu bani europeni. Dintre acestea, amintim extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, achiziţionarea unui buldoexcavator şi un proiect de dezvoltare a infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor de bază, alături de punerea în valoare a moştenirii culturale. Nu în ultimul rând, montarea unui sistem de alarmare civilă şi de supraveghere video, sunt alte două proiecte în curs de derulare. Nici amenajarea spaţiilor verzi nu a fost uitată, la fel cum nici baza sportivă multifuncţională nu a fost omisă de pe lista proiectelor. Poate unul dintre cele mai importante proiecte sunt construirea unui popas turistic cu debarcader şi încurajarea activităţilor turistice. Proiectele pentru protejarea mediului sunt construirea unei rampe de gunoi şi a unui spaţiu de depozitare a deşeurilor. Consolidarea sistemului rutier pe DJ 222F, Gârliciu-Dăeni, este o altă prioritate pentru administraţia locală din Dăeni.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top