Fără categorie

Comisia Europeană a publicat o Comunicare privind o mai bună gestionare a migraţiei către UE

Iniţiativele pe care Comisia consideră că UE trebuie să le aibă în vedere în ceea ce priveşte gestionarea problemei migraţiei se referă la aspecte precum controlul intensificat la frontieră şi guvernanţa Schengen, finalizarea Sistemului European Comun de Azil până în 2012, o mai bună gestionare a migraţiei legale, schimbul de bune practici în vederea asigurării unei integrări reuşite a migranţilor, precum şi o abordare strategică a relaţiilor cu ţările terţe în materie de migraţie.

Comisia Europeană (COM) arată că tensiunile politice şi conflictele militare au condus la pierderi de vieţi omeneşti şi la strămutarea a sute de mii de persoane, nu numai din ţările direct afectate de aceste schimbări, de exemplu Tunisia şi Libia, dar şi din alte ţări. Evenimentele recente din sudul Mediteranei au confirmat necesitatea unei politici comune solide a UE în domeniul migraţiei şi azilului.     

În opinia COM, obţinerea de progrese substanţiale în ceea ce priveşte legislaţia, coope…

Iniţiativele pe care Comisia consideră că UE trebuie să le aibă în vedere în ceea ce priveşte gestionarea problemei migraţiei se referă la aspecte precum controlul intensificat la frontieră şi guvernanţa Schengen, finalizarea Sistemului European Comun de Azil până în 2012, o mai bună gestionare a migraţiei legale, schimbul de bune practici în vederea asigurării unei integrări reuşite a migranţilor, precum şi o abordare strategică a relaţiilor cu ţările terţe în materie de migraţie.

Comisia Europeană (COM) arată că tensiunile politice şi conflictele militare au condus la pierderi de vieţi omeneşti şi la strămutarea a sute de mii de persoane, nu numai din ţările direct afectate de aceste schimbări, de exemplu Tunisia şi Libia, dar şi din alte ţări. Evenimentele recente din sudul Mediteranei au confirmat necesitatea unei politici comune solide a UE în domeniul migraţiei şi azilului.     

În opinia COM, obţinerea de progrese substanţiale în ceea ce priveşte legislaţia, cooperarea operaţională şi relaţiile UE cu ţările terţe este mai necesară ca niciodată. Astfel, Comunicarea este menită să înscrie propunerile viitoare de politici într-un cadru care să permită UE şi statelor membre să gestioneze azilul, migraţia şi mobilitatea resortisanţilor ţărilor terţe într-un climat de siguranţă.

Totodată, COM consideră că o politică globală în materie de migraţie pentru resortisanţii din statele care nu sunt membre ale UE, care să aibă la bază proceduri comune şi să acorde un tratament corect resortisanţilor din ţările terţe, va contribui şi mai mult la prosperitatea viitoare a UE.

Comisia relevă totodată faptul că un control mai bun al migraţiei legale către UE, pentru facilitarea imigrării persoanelor cu competenţele necesare, ar ajuta UE să acopere deficitul preconizat de forţă de muncă şi de competenţe şi să contribuie la echilibrarea declinului demografic preconizat în ceea ce priveşte populaţia sa activă.

Comunicarea Comisiei va fi utilizată ca bază pentru dezbaterile din cadrul Consiliului extraordinar JAI, convocat pentru data de 12 mai, şi ulterior într-o discuţie axată pe tema migraţiei, în cadrul Consiliului European din 23-24 iunie. COM anunţă că această Comunicare va fi urmată de iniţiative complementare în următoarele săptămâni şi luni, în special un Pachet privind migraţia, ce va fi prezentat spre adoptare colegiului comisarilor în data de 24 mai.

Mai multe informaţii despre Comunicarea privind migraţia găsiţi aici.

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top