Fără categorie

Guvernul a adoptat Programul Naţional de Reformă 2011-2013

Guvernul României a adoptat în şedinţa sa de astăzi, 29 aprilie,Programul Naţional de Reformă (PNR)2011-2013, care reprezintă instrumentul de transpunere, la nivel naţional, a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În acest context, Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), ministrul Bogdan Mănoiu, a precizat faptul că „PNR, cuprinde, practic, ansamblul măsurilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor în materie de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. În plus, angajamentele incluse în Pactul Euro Plus vizează o serie de acţiuni strategice pe termen scurt destinate creşterii competitivităţii şi atingerii convergenţei economice în Uniunea Europeană”.

Guvernul României a elaborat, în luna noiembrie 2010, ca urmare a calendarului agreat la nivel european cu privire la Strategia Europa 2020, o versiune preliminară a PNR 2011-2013,în cadrul căreia au fost fixate ţinte naţionale concrete pentru toate domeniile m…

Guvernul României a adoptat în şedinţa sa de astăzi, 29 aprilie,Programul Naţional de Reformă (PNR)2011-2013, care reprezintă instrumentul de transpunere, la nivel naţional, a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În acest context, Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), ministrul Bogdan Mănoiu, a precizat faptul că „PNR, cuprinde, practic, ansamblul măsurilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor în materie de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. În plus, angajamentele incluse în Pactul Euro Plus vizează o serie de acţiuni strategice pe termen scurt destinate creşterii competitivităţii şi atingerii convergenţei economice în Uniunea Europeană”.

Guvernul României a elaborat, în luna noiembrie 2010, ca urmare a calendarului agreat la nivel european cu privire la Strategia Europa 2020, o versiune preliminară a PNR 2011-2013,în cadrul căreia au fost fixate ţinte naţionale concrete pentru toate domeniile majore ale strategiei Europa 2020: ocuparea forţei de muncă, cercetare-dezvoltare-inovare, energie şi schimbări climatice, educaţie, combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Pentru fixarea ţintelor naţionale, s-au avut în vedere circumstanţele naţionale specifice, precum şi perspectivele economiei româneşti.

În contextulSemestrului European, între cele două instrumente de aplicare a Pactului pentru Stabilitate şi Creştere şi, respectiv, Europa 2020 există o strânsă corelare, având în vedere faptul că măsurile de politică fiscal-bugetară incluse în Programul de Convergenţă asigură premisa pentru implementarea reformelor structurale cuprinse în Programul Naţional de Reformă.

Direcţiile de acţiune şi măsurile prioritare din PNR, schiţate în perioada septembrie – noiembrie 2010, au fost definitivate în prima parte a anului  2011, ca urmare a colaborării cu instituţiile administraţiei publice centrale implicate în elaborarea PNR şi a derulării unui proces de consultare publică cu părţile interesate (patronate, sindicate, ONG-uri, etc.). În acest sens, DAE a organizat, în parteneriat cu Parlamentul României – Comisia pentru Afaceri Europene, o serie de conferinţe naţionale, precum şi mese rotunde pe principalele tematici ale strategiei Europa 2020.

Versiunea finală a PNR 2011-2013 ia în considerare principalele recomandări formulate de către Comisia Europeană ca urmare a evaluării proiectului PNR transmis de România în cursul lunii noiembrie 2010, a discuţiilor bilaterale purtate cu aceasta la 15 februarie, respectiv 11 martie 2011, precum şi a Analizei Anuale a Creşterii, publicată de Comisia Europeană în luna ianuarie 2011. De asemenea, PNR asigură coerenţa cu principalele acţiuni prioritare pentru punerea în aplicare a angajamentelor asumate de România în cadrul noului Acord de tip preventiv încheiat cu UE şi FMI, respectiv în cadrul Pactului Euro Plus”  a mai precizat ministrul Bogdan Mănoiu.

Guvernul va transmite Comisiei Europene versiunea finală a PNR 2011-2013,aprobată în şedinţa sa de astăzi. Monitorizarea aplicării PNR 2011-2013 la nivel naţional va fi asigurată de către Departamentul pentru Afaceri Europene.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top