Fără categorie

Comisia Europeană a lansat Strategia privind biodiversitatea în perspectiva anului 2020

Comisia Europeană a dat publicităţii marţi, 3 mai, o Comunicare prin intermediul căreia lansează proiectul noii Strategii privind biodiversitatea în perspectiva anului 2020, care vizează inversarea trendului de pierdere a biodiversităţii şi accelerarea tranziţiei UE către o economie verde şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Strategia privind biodiversitatea, ca parte integrantă a Strategiei Europa 2020, va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE privind eficienţa utilizării resurselor, garantând gestionarea durabilă a capitalului natural din Europa, ca şi a celor privind atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea prin eficientizarea ecosistemelor şi a serviciilor ecosistemice.

Comunicarea Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: o Strategie UE privind biodiversitatea în perspectiva anului 2020, include şase ţinte care au ca scop ameliorarea stării biodiversităţii în Europa, reducerea presiunilor cele mai semnificative asu…

Comisia Europeană a dat publicităţii marţi, 3 mai, o Comunicare prin intermediul căreia lansează proiectul noii Strategii privind biodiversitatea în perspectiva anului 2020, care vizează inversarea trendului de pierdere a biodiversităţii şi accelerarea tranziţiei UE către o economie verde şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Strategia privind biodiversitatea, ca parte integrantă a Strategiei Europa 2020, va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE privind eficienţa utilizării resurselor, garantând gestionarea durabilă a capitalului natural din Europa, ca şi a celor privind atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea prin eficientizarea ecosistemelor şi a serviciilor ecosistemice.

Comunicarea Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: o Strategie UE privind biodiversitatea în perspectiva anului 2020, include şase ţinte care au ca scop ameliorarea stării biodiversităţii în Europa, reducerea presiunilor cele mai semnificative asupra naturii şi a serviciilor ecosistemice din UE, prin conectarea obiectivelor conservării biodiversităţii la politicile sectoriale cheie. Cele şase ţinte sunt: punerea integrală în aplicare a legislaţiei existente, în vederea ameliorării stării de conservare a habitatelor şi a speciilor; ameliorarea şi refacerea ecosistemelor şi a serviciilor ecosistemice; asigurarea sustenabilităţii activităţilor agricole şi forestiere; protejarea rezervelor piscicole din UE; ţinerea sub control a speciilor invazive; şi intensificarea contribuţiei UE la acţiunile concertate de la nivel mondial pentru prevenirea pierderii biodiversităţii.

Pentru atingerea fiecăreia dintre cele şase ţinte, Comisia propune un set de 20 de acţiuni care vizează: finalizarea procesului de instituire a reţelei Natura 2000, asigurarea unei bune gestionări şi a unei finanţări adecvate; creşterea gradului de conştientizare şi implicare a părţilor interesate pentru îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei din acest domeniu; îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi raportare, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de ecosisteme şi serviciile aferente acestora în UE.

Alte acţiuni vizează stabilirea de priorităţi pentru restaurarea şi promovarea utilizării infrastructurii verzi, sporirea plăţilor directe în cadrul Politicii Agricole Comune, pentru bunurile publice de mediu şi asigură conservarea biodiversităţii, conservarea diversităţii genetice agricole din Europa, precum şi încurajarea protejării biodiversităţii forestiere şi piscicole. Pe de altă parte, COM propune reducerea cauzelor indirecte care duc la pierderi ale biodiversităţii, prin mobilizarea unor resurse financiare suplimentare.

Noua Strategie se înscrie pe linia celor două angajamente luate de liderii UE în martie 2010 – stoparea până în 2020 a pierderii biodiversităţii în UE şi protejarea, valorizarea şi refacerea până în 2050 a biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice, în conformitate cu angajamentele luate de UE anul trecut la Nagoya, în Japonia, în cadrul Conferinţei Părţilor la Convenţia privind Diversitatea Biologică.

Conform textului Comunicării, în UE, pierderea biodiversităţii este provocată în principal de modificările în utilizarea terenurilor, poluarea industrială, supraexploatarea resurselor, răspândirea necontrolată a speciilor alogene şi schimbările climatice. Numai 17% dintre habitatele şi speciile evaluate au o stare de conservare favorabilă, majoritatea ecosistemelor nemaifiind capabile să ofere serviciile optime din punct de vedere calitativ şi cantitativ, cum ar fi polenizarea culturilor, aer şi apă curate, ţinerea sub control a inundaţiilor şi a eroziunilor etc. În plus, aproximativ 25% dintre speciile animale europene, incluzând mamiferele, amfibienii, reptilele, păsările şi fluturii sunt în pericol de dispariţie, iar 88% din rezervele de peşte sunt supra-exploatate sau în curs de epuizare.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top