Fără categorie

Comisia Europeană a lansat Comunicarea Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari: să oferim tuturor copiilor noştri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine

Comisia Europeană a lansat joi, 17 februarie, o Comunicare prin care propune, pentru prima dată, o agendă de lucru privind domeniile cheie pentru cooperarea europeană în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi calităţii îngrijirii copiilor şi educaţiei preşcolare în statele membre.

Comunicarea Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari: să oferim tuturor copiilor noştri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine, propune îmbunătăţirea accesului la educaţie preşcolară de calitate, mai ales pentru copiii dezavantajaţi, copiii aparţinând etniei rome şi migranţilor.

Comisia consideră că măsurile de acest gen vor avea un rol foarte important în procesul de incluziune socială şi de reducere a ratei părăsirii timpurii a şcolii.

 Agenda propusă de Comisie se va derula prin intermediul Metodei Deschise de Coordonare şi se va axa pe identificarea şi analiza provocărilor comune, a modelelor de bune practici şi a modului în care pot fi transferate abordările de succes ale unor st…

Comisia Europeană a lansat joi, 17 februarie, o Comunicare prin care propune, pentru prima dată, o agendă de lucru privind domeniile cheie pentru cooperarea europeană în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi calităţii îngrijirii copiilor şi educaţiei preşcolare în statele membre.

Comunicarea Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari: să oferim tuturor copiilor noştri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine, propune îmbunătăţirea accesului la educaţie preşcolară de calitate, mai ales pentru copiii dezavantajaţi, copiii aparţinând etniei rome şi migranţilor.

Comisia consideră că măsurile de acest gen vor avea un rol foarte important în procesul de incluziune socială şi de reducere a ratei părăsirii timpurii a şcolii.

 Agenda propusă de Comisie se va derula prin intermediul Metodei Deschise de Coordonare şi se va axa pe identificarea şi analiza provocărilor comune, a modelelor de bune practici şi a modului în care pot fi transferate abordările de succes ale unor state către sistemele altor state membre.

 Comisia propune: îmbunătăţirea accesului universal la educaţie preşcolară de calitate, prin finanţare stabilă şi bună guvernanţă; o abordare integrată a educaţiei şi îngrijirii, care să ţină cont de necesităţile copiilor; o programă corespunzătoare vârstei; profesionalizarea personalului prin calificări; salarii şi condiţii de lucru adecvate;  sisteme de asigurare a calităţii şi standarde pentru monitorizarea progreselor realizate în domeniu.

În anul 2009, miniştrii educaţiei au stabilit un obiectiv potrivit căruia, până în 2020, 95 % dintre copiii de cel puţin 4 ani ar trebui să beneficieze de educaţie şi îngrijire preşcolară. Iniţiativa Comisiei vine ca răspuns la solicitarea statelor membre, adresată în mai 2009, în urma adoptării de către acestea a Cadrului strategic de cooperare în educaţie şi formare „ET 2020”, privind măsurarea şi îmbunătăţirea accesului la educaţie timpurie şi îngrijire, dar şi identificarea celor mai bune practici de predare şi de instruire a personalului.

Potrivit ultimului Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ 2009, postat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar (pentru copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani) a crescut continuu în perioada 2001-2008, ajungând la 78%, în anul şcolar 2008-2009.

Pe de altă parte, MECTS derulează în acest moment două proiecte cu co-finanţare europeană, în vederea îmbunătăţirii educaţiei timpurii, care au avut în vedere perioada 2007-2011: Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) şi Proiectul de Educaţie Timpurie Incluzivă (PETI).

Iniţiativa COM se încadrează în iniţiativele emblematice ale strategiei Europa 2020: „Tineret în mişcare”, „O Agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă” şi ” Platforma Europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale”.

Propunerile Comisiei urmează să fie dezbătute în luna mai de miniştrii educaţiei din UE, care vor identifica priorităţile în acest domeniu. Comisia va prezenta, la rândul său, priorităţile de investiţii în domeniul educaţiei şi îngrijirii preşcolare, posibile prin accesarea Fondului Social European (FSE) şi al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), dar şi prin intermediul sprijinului oferit de Programul de învăţare de-a lungul vieţii şi de cel de-al Şaptelea Program – Cadru al UE pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Mai multe detalii privind iniţiativa COM găsiţi aici.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top