Fără categorie

Comisarul UE pentru justiţie, Viviane Reding, se întâlneşte cu lideri ai mediului de afaceri european pentru a solicita creşterea numărului femeilor care fac parte din consiliile de administraţie

Mediul de afaceri european continuă să fie dominat de bărbați: numai unul din 10 membri ai consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți din Europa sunt femei și în 97% din cazuri președintele Consiliului de administrație este un bărbat. Din studiile efectuate, reiese că societățile în care numărul femeilor care dețin funcții superioare de conducere este mai mare au performanțe mai bune decât cele a căror conducere este exclusiv masculină. Veniturile din exploatare ale acestora sunt mai mari și știu mai bine să atragă talentele și să îi înțeleagă pe clienți. Valorificarea la maximum a talentului femeilor europene în rândul forței de muncă nu aduce beneficii doar întreprinderilor, ci și economiei și societății în ansamblul lor. Femeile reprezintă 60% din persoanele cu studii universitare, dar sunt în continuare reprezentate insuficient în posturi care presupun atribuții de luare a deciziilor economice. La un summit special convocat astăzi la Bruxelles, vicepreședintele Comis…

Mediul de afaceri european continuă să fie dominat de bărbați: numai unul din 10 membri ai consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți din Europa sunt femei și în 97% din cazuri președintele Consiliului de administrație este un bărbat. Din studiile efectuate, reiese că societățile în care numărul femeilor care dețin funcții superioare de conducere este mai mare au performanțe mai bune decât cele a căror conducere este exclusiv masculină. Veniturile din exploatare ale acestora sunt mai mari și știu mai bine să atragă talentele și să îi înțeleagă pe clienți. Valorificarea la maximum a talentului femeilor europene în rândul forței de muncă nu aduce beneficii doar întreprinderilor, ci și economiei și societății în ansamblul lor. Femeile reprezintă 60% din persoanele cu studii universitare, dar sunt în continuare reprezentate insuficient în posturi care presupun atribuții de luare a deciziilor economice. La un summit special convocat astăzi la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene Viviane Reding se va întâlni cu președinți și cu președinți ai consiliilor de administrație ai unor societăți cotate la bursă din 10 țări europene (a se vedea anexa). Vicepreședintele Reding va prezida împreună cu Gertrude Tumpel-Gugerell, membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, reuniunea la care participă liderii mediului de afaceri. Vor discuta despre modul în care poate fi sporit numărul femeilor care ocupă funcții superioare de conducere și vor analiza dacă pentru a întreprinde cu rapiditate schimbări majore ar trebui să se recurgă la autoreglementare sau la reglementare. După amiaza, serviciile DG Justiție din cadrul Comisiei vor organiza pe aceeași temă o „mini audiere” cu partenerii sociali (a se vedea anexa).

Reuniunea de astăzi la care participă Comisia, liderii mediului de afaceri și partenerii sociali reprezintă primul pas spre îmbunătățirea echilibrului dintre femei și bărbați în consiliile de administrație și la nivel de funcții superioare de conducere în cele mai mari societăți din Europa. Această problemă a fost ridicată inițial în septembrie 2010, când Comisia Europeană, ca urmare a propunerii vicepreședintelui Reding, a afirmat în Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați (a se vedea IP/10/1149) că „intenționează să reflecteze la o inițiativă cu obiective specifice pentru ameliorarea echilibrului între femei și bărbați în procesul decizional.” Pe baza noilor cifre publicate astăzi, Comisia va avea un schimb de puncte de vedere cu societățile și partenerii sociali pentru a vedea ce măsuri au luat și intenționează să ia în viitorul apropiat pentru a îmbunătăți echilibrul dintre femei și bărbați în consiliile de administrație. În următoarele 12 luni, Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate.

După această perioadă, Comisia va analiza necesitatea întreprinderii unor măsuri suplimentare.

„Doresc să transmit un mesaj clar mediului de afaceri european: femeile sunt un atu în mediul de afaceri,” a afirmat vicepreședintele Reding, comisarul UE pentru justiție. „Trebuie să valorificăm toate persoanele talentate din societatea noastră pentru a ne asigura că economia Europei ia avânt. Acesta este motivul pentru care dialogul dintre Comisie și partenerii sociali este atât de important. Consider că autoreglementarea ar putea aduce o schimbare pozitivă dacă este credibilă și eficace în întreaga Europă. Cu toate acestea, voi reveni asupra acestei chestiuni peste un an. Dacă autoreglementarea nu dă rezultate, sunt pregătită să întreprind acțiuni suplimentare la nivelul UE.”

Conform noului raport privind echilibrul dintre femei și bărbați în structurile de conducere ale societăților, în medie femeile reprezintă 12% din numărul membrilor consiliilor de administrație ale celor mai mari societăți cotate la bursă din întreaga UE și numai 3% din numărul președinților consiliilor de administrație (a se vedea anexa). Cifrele variază de la o țară la alta, în Suedia și Finlanda femeile reprezentând 26% din numărul membrilor consiliilor de administrație, în timp ce în Malta – doar 2%.

Chiar dacă progresele privind atingerea unui echilibru rezonabil (40% pentru fiecare sex) au fost lente, unele țări înregistrează rezultate pozitive. Finlanda, Suedia, Țările de Jos și Danemarca au introdus coduri de guvernanță a întreprinderilor și/sau carte cu caracter neobligatoriu care au dus la creșterea numărului femeilor în consiliile de administrație. În Norvegia a fost introdusă deja legislație privind stabilirea de cote, legi similare fiind acum în curs de punere în aplicare în Franța și Spania. Astfel de legi sunt discutate în prezent în Țările de Jos, Italia și Belgia.

Context

Promovarea unui grad mai mare de egalitate în procesul de luare a deciziilor este unul dintre obiectivele Cartei femeilor (a se vedea IP/10/237), inițiativă promovată de președintele José Manuel Barroso și vicepreședintele Reding în martie 2010. Comisia a dat apoi curs acestor angajamente prin adoptarea unei Strategii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, în septembrie 2010, pentru următorii cinci ani (a se vedea IP/10/1149 și MEMO/10/430), ce include explorarea unor inițiative al căror obiectiv precis este de a spori numărul femeilor care ocupă funcții superioare de conducere care presupun atribuții de luare a deciziilor economice.

Îmbunătățirea echilibrului dintre femei și bărbați în consiliile de administrație și în conducerea întreprinderilor este importantă atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului de afaceri. În prezent, în Europa numărul femeilor care au studii superioare este mai mare decât cel al bărbaților (59% față de 41%), însă carierele profesionale ale acestora rămân în urma celor ale bărbaților. Această mână de lucru calificată care este insuficient utilizată reprezintă un potențial neexploatat pentru economie. În același timp, societățile pot beneficia de pe urma creșterii numărului femeilor care ocupă funcții superioare de conducere. Din studiile efectuate reiese că există o serie de legături puternice între echilibrul între femei și bărbați și performanța în materie de creativitate, inovare, raportare financiară, audit și controale interne. Societățile care le oferă un mediu propice femeilor pot atrage mai mulți clienți de sex feminin și mai multe femei talentate.

Raportul privind situația în 2010 a egalității între femei și bărbați subliniază faptul că deși, în general, tendințele sunt pozitive, progresele sunt lente. Diferența dintre ratele încadrării în muncă a femeilor și a bărbaților în UE s-a micșorat în 2009-2010 de la 13,3 la 12,9 puncte procentuale, iar rata încadrării în muncă a femeilor este în prezent de 62,5%. Cu toate acestea, ratele șomajului, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, au crescut din cauza crizei, tendința fiind în continuare ca numărul femeilor care lucrează cu timp parțial să fie mai mare decât cel al bărbaților.

Lăsând deoparte piața muncii, femeile continuă să se ocupe de cea mai mare parte a sarcinilor de îngrijire. Participarea pe piața muncii a mamelor este cu 11,5 puncte procentuale mai mică decât în cazul femeilor fără copii, în timp ce rata de încadrare în muncă a taților este cu 8,5 puncte procentuale mai mare decât cea a bărbaților fără copii. Provocarea pe care o reprezintă capacitatea de a reconcilia viața profesională, familială și privată este una dintre numeroasele cauze ale diferenței de salarizare dintre femei și bărbați: femeile din UE câștigă în medie cu 17,5% mai puțin decât bărbații, neînregistrându-se vreo diminuare a diferenței de salarizare a femeilor și bărbaților în ultimii ani.

Informații suplimentare

Rapoarte privind egalitatea între femei și bărbați și structurile de conducere ale societăților:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6562&langId=en

Baza de date cu numărul de femei și bărbații cu funcții de decizie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=ro

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=418

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top