Litoralul românesc

Combinaţii penale cu pământuri agricole la Tulcea (II)

Proprietarii de drept ai terenurilor viticole de la Enisala, lăsaţi fără drept de decizie în societatea fondată chiar de ei.

În numărul anterior al publicaţiei DEZVĂLUIRI a fost prezentat preambulul poveştii în care zeci de deţinători de terenuri agricole, foşti asociaţi în CAP Enisala şi în prezent acţionari minoritari în actuala  SC Vitis SA Babadag, au ajuns să recurgă la justiţie în vederea dobândirii drepturilor ce li se cuvin. 
SC Vitis SA Babadag a fost înfiinţată în anul 1991 prin transformarea Asociaţiei Viticole Intercooperatiste Babadag, asociaţie care a fost înfiinţată de către fostele CAP-uri care aparţineau localităţilor tulcene Enisala, Babadag, Sarichioi, Sabangia, Zebil, Mihai Bravu şi Turda. La momentul constituirii SC Vitis SA Babadag, totalitatea mijloacelor de producţie valorau 62.146.000, la care se mai adăugat sume în numerar de 2.779.000 lei, valori aflate în statutul iniţial al societăţii. Aceste valori au fost transformate în acţiuni nominative cu valoare de 1.000 lei fiecare acţiune, adică în total 175.100 de acţiuni. Ulterior, la data de 01.11.2007, un număr de 1045 de acţiuni care-i reveniseră societăţii SC.Ovidus Mercado SRL (unul din acţionarii SC.Vitis SA Babadag), au fost plasate unui număr de 209 persoane, noi în acţionariat, toată această manevră făcându-se printr-o mişcare extrem de abilă menită să schimbe balanţa puterii (voturi!) de la acţionarii vechi către cei noi. Manevra cu aceste acţiuni a fost făcută mai ales în scopul permiterii unui nucleu de acţionari de a aduce modificări la statutul societăţii SC.Vitis SA Babadag.

Un articol de Ştefan Doru COPOŢ

De la modificări dubioase ale statutului la plângeri penale

Odată introduşi oficial acei 209 noi acţionari în cadrul SC Vitis SA Babadag, au început manevrele de culise. S-a procedat mai întâi la modificarea unor texte din statutul societăţii Vitis, şi anume pasajele legate de dreptul la vot şi la statutul terenurilor agricole. Astfel, într-o şedinţă organizată într-un spaţiu foarte restrâns, unde oficial se spune că ar fi încăput peste 200 de persoane, dar în realitate nu încăpeau nici 20 de oameni înghesuiţi, a fost aprobată modificarea statului societăţii. Astfel, alineatul în care se stipula: „Pământul adus în societate ca aport social sper a fi lucrat în comun nu se evaluează. Acesta constituie şi rămâne proprietatea privată a fiecărui asociat”, a fost modificat, permiţându-se evaluarea şi în acelaşi timp pune sub semnul întrebării proprietatea vechilor acţionari. De asemenea a fost modificat şi pasajul referitor la vot ”Fiecare acţionar are dreptul la un singur vot”. Ca o consecinţă la aceste manevre, zeci de cetăţeni care se considerau afectaţi de situaţie au luat decizia de se adreseze instanţelor de judecată în vederea dobândirii dreptăţii. Astfel, Pangă Ştefan Vasile, Pangă Ştefan, Moise Vasile, Ion Dumitru (altul decât acţionarul de la Ovidius Mercado), Petcu A.Dumitru, Ion I.Marin, Tarara Sofia, Tănăsescu Ştefan, Maghiaru Cornelia, Blahoianu Ştefan, Coman Lucica,Caraşcă Varvara, Stan Pascu, Stan Toader,Cazanlău Emilie şi mulţi alţii, s-au unit şi au acţionat în instanţă administratorii SC Vitis SA Babadag. La baza Dosarului 423/88/2008 ce se află pe rol la Tribunalul Constanţa, apar solicitări de începere a urmăririi penale împotriva mai multor persoane din cadrul SC Vitis Sa Babadag.

Miza jocului – acţiunile Vitis

Într-una din zecile de declaraţii care au intrat în posesia ziarului DEZVĂLUIRI, se solicită începerea urmăririi penale împotriva lui Ion Dumitru, asociat la SC Ovidus Mercado SRL, Bogatu Eugen, Jecu Maria, Perdutu Antoneta, Geambazu Ioana, Iosif Dumitru şi Jugaru Liliana-Rodica.
În cazul lui Ion Dumitru i se impută faptul că ar fi trecut acele 1045 de acţiuni pe care societatea Ovidius Mercado le avea la SC Vitis SA Babadag, la un număr de 209 persoane în scopul de a obţine o majoritatea în adunările generale în detrimentul vechilor acţionari. Scopul ar fi fost acela de a-i permite schimbarea anumitor prevederi din statutul societăţii care nu i-ar fi convenit, privitoare la sistemul de vor şi proprietatea asupra pământului adus în societate. Astfel: în Legea 31/1990, modificată şi completată de Legea 441/27.11.2007, se arată la art.120 că ”acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă, cu excepţia prevăzută la art.101, alin 20. La art.101, se spune că „orice altă acţiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. Actul constitutiv poate limita numărul voturilor aparţinând acţionarilor care posedă mai mult de o acţiune.” În statutul societăţii Vitis, la art.19 se arată că: ”Adunările generale sunt legal constituite dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi. Fiecare acţionar are dreptul la un singur vot”. Prevederea de la articolul 19 din statut, este prevăzută şi în Contractul de societate, la art.4, unde de asemenea se stipulează că „fiecare asociat are dreptul la un singur vot”. Din cele de mai sus reiese faptul că este important numărul de acţionari care votează în adunările generale şi nu numărul de acţiuni pe care aceştia le deţin. Intenţia de a impune un nou mod de vot şi de reprezentare în adunările generale de către cei de la SC.Ovidius Mercado, şi de către Jecu Maria şi Iosif Dumitru, este justificată- spun în declaraţii cei afectaţi de această situaţie- doar de interese personale şi egoiste. Aceste interese ar putea fi deduse din operaţiunile care au fost înscrise la  ORC Tulcea. Astfel, cele trei sferturi din totalul acţiunilor societăţii Vitis, ce trebuiau în mod normal distribuite tuturor acţionarilor, au fost cesionate angajaţilor societăţii la valoarea nominală, fără aprobarea adunării generale extraordinare, aşa cum cerea legea. Din aceste acţiuni (131.322), cea mai mare parte- 116.562 acţiuni- a fost cesionată contabilului şef Iosif Dumitru. Ulterior, contabilul şef cesionează 23.413 acţiuni preşedintei consiliului de administraţie Jecu Maria şi 69.937 acţiuni firmei SC.Ovidius Mercado SRL, care produce vin din strugurii pe care-i cumpără de la Vitis. În consecinţă, acest grup format din Jecu, Iosif, Ovidius Mercado, deţine în urma acestor manevre, nu mai puţin de 67% din capitalul social al societăţii Vitis.

Modificările statutului, succesul ţepei

În condiţiile de mai sus, grupul menţionat este suspectat că în urma modificărilor statutului în sensul de a se renunţa la prevederile referitoare la votul per acţionar, ar dobândi controlul total al societăţii, putând lua decizii sau hotărâri chiar şi în condiţiile în care toţi cei 908 acţionari vechi şi cu pământurile băgate în societate ar veni la şedinţe şi ar vota împotrivă. De asemenea, în opinia contestatarilor, acţiunea ilegală de dobândire acţiunilor ar fi fost dublată de o a doua acţiune prin care se mărea efectul celei anterioare. Astfel, la data de 19-07-2007, Jecu Maria ar fi făcut o cerere la Judecătoria Babadag pentru ca prin hotărâre judecătorească ce va fi ţinut loc de titlu de proprietate să se constate că terenul în suprafaţă de 527,025 de hectare este proprietatea societăţii. Dacă s-ar fi dat o asemenea decizie, ar fi însemnat că valoare pământului ar fi fost inclusă în valoarea acţiunilor, deşi pământul nu a fost niciodată evaluat şi nu au fost emise acţiuni pentru pământul adus în societate. Cu mai puţin de 800 de milioane de lei vechi, grupul amintit mai sus ar fi dobândit acţiuni care reprezentau circa 400 de hectare de vie, adică la un perţ de mai puţin de 2 milioane lei vechi hectarul de vie, iar ceilalţi 908 acţionari împreună ar fi deţinut doar 25% din acţiuni, cu toate că întreaga suprafaţa de pământ din societatea a fost adusă de ei. Alarmaţi de această perspectivă mulţi din acţionarii amintiţi şi la începutul acestui material au depus cereri de intervenţie, şi din fericire, cererea depusă de Jecu Maria a fost respinsă de Judecătoria Babadag (dosarul 748/179/2007). În schimb grupul lui Jecu a atacat această hotărâre cu apel şi dosarul se află încă pe rolul instanţelor de judecată. (Va urma!)

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top