Opinii

Ce program de investiţii are Primăria Hârşova pentru 2012?

Obiectivele primarului Tudor Nădrag îmbunătăţesc imaginea oraşului

Primăria Hârşova şi-a publicat pe site-ul oficial planul de investiţii pe care vrea să-l deruleze în anul 2012. Obiectivele primarului Tudor Nădrag sunt ample, la fel ca cele  iniţiate în primul său mandat, început în 2008. Dacă toate proiectele vor fi duse la bun sfârşit în următoarea perioadă, imaginea oraşului Hârşova va fi mult îmbunătăţită. Vă redăm în rândurile ce urmează lista de proiecte, împărţite pe categoriile din care fac parte:

Un articol de Andreea PAVEL

Cristian Andrei LEONTE

INFRASTRUCTURĂ:

1. Reabilitare, modernizare şi extindere sistem alimentare cu apă şi canalizare
2. Alimentare cu apă Comunitatea Ferma 1 Hârşova – (HG 577/1997)
3. Covor bituminos pe Drum de legătură DN 2A – Vadu Oii
4. Drumuri de exploatare suprafeţe agricole (PNDR)
5. Pietruire reţea de circulaţie urbană
6. Pietruire reţea de circulaţie rurală
7. (P.N.D.I) – Reparare, reabilitare şi modernizare tramă stradală (Programul „Reabilitare şi modernizare -10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin HG nr. 530/210
8. Reabilitare covor asfaltic străzi
9. Program de reabilitare şi amenajare alei pietonale, trotuare, căi acces şi parcări
10. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii utilităţilor publice prin introducerea sistemelor de informare a cetăţenilor – Reabilitarea infrastructurii sociale prin instalarea sistemelor de supraveghere a unor zone de acţiune urbană în oraşul Hârşova, judeţul Constanţa (POR Axa 1)
11.    Amenajare Centru civic şi Piaţa Cereş
Amenajare – zona intrare în oraş dinspre Bucureşti şi Constanţa + Monumente intrări
13. Amenajare şi lotizare aproximativ 10 ha, în vederea construirii de locuinţe
14. Reabilitare blocuri la risc seismic
15. Modernizare şi extindere piaţă – Reparaţii piaţă agroalimentară
16. Reabilitare + termosistem faţade blocuri
17.    Extindere reţea electrică pentru branşarea blocurilor ANL
Extindere reţea electrică pentru branşarea blocurilor sociale

ÎNVĂŢĂMÂNT:

19. Extindere bucătărie şi lucrările adiacente – Grădiniţa „Tic Pitic”
20. Reabilitarea şi modernizarea Şcolii vechi
21. Construcţie grădiniţă Zona Varos
22. Reamenajare şi modernizare Campus şcolar – Grup şcolar „Carsium”
23. Amenajare terenuri de sport
24. Reabilitare Şcoală Port (Şcoală generală 8+1 clase)
25. Liceul „Ioan Cotovu” – Mansardare anexă + extindere sală sport
26. Reparaţii bază sportivă Carsium
27. Proiect FSE – POSDRU-Şcoala, prietena mea – Liceu „Ioan Cotovu”
28. Achiziţionare autobuz şcolar
29.     Achiziţionare microbuz şcolar

LOCUINŢE:

30. Asigurare utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, amenajare teren) pentru Bloc social, Nr.2, str. Tabiei
31. Bloc locuinţe sociale oraş Hârşova – 48 u.l., inclusiv utilităţile – Nr.3 (SF,PT+DDE+CS)
32. Asigurare utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, amenajare teren) pentru Bloc A.N.L
33. Asigurare utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, amenajare teren) pentru Bloc A.N.L 4 scări, (64 u.l.) – etapa III

MEDIU:

34. Construcţie staţie transfer deşeuri
35. Lucrări închidere groapă de gunoi a oraşului
36. Amenajare şi dotare platforme de gunoi – sat Vadu Oii şi sect. Locuinţe Ferma 1
37.    Program – Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi
38. Program „Casa Verde”- înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului (spital, cămin, creşa)
39. Program „Casa Verde”- înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie eoliană, ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului (instituţii învăţământ)
40. Amenajare dig protecţie în zona Varos
41. Program împăduriri terenuri degradate
42. Sectorizare sistem alimentare cu apă
43. (POS Mediu) – Construcţie staţie de epurare + trei staţii pompare ape uzate + conductă refulare
44. Realizarea de noi capacităţi de producţie a energiei verzi prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile, din oraşul Hârşova (Parc eolian)

SOCIALE:

45. Unitate medico-socială (Centru de bătrâni)
46. Centru de zi pentru elevi aflaţi în dificultate
47. Centrul medical de permanenţă (Centru de consiliere persoane abuzate)
48. Reabilitare sediu Primărie
49. Reabilitare sediu asistenţă socială
50. Reabilitare creşă
51.    Reparaţii capitale + dotare salonul de nunţi „Hârşova”
52. Amenajare parcuri joacă pentru copii
53. Asigurare utilităţi creşă nouă
54. Extindere clădire Remiza SPI ISU din strada Traian, nr.23 A
55. Reparaţii sediu vechi Remiza SPI ISU din strada Traian, nr.23 A
56.    Reparaţii capitale Spital

CULTE:

57. Amenajarea noului cimitir al oraşului şi a unei case mortuare
58. Împrejmuire, extindere şi sistematizare Cimitir musulman
59. Reabilitare Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”
60. Construcţie trapeză şi bucătărie la Biserica „Sf. Dimitrie cel Nou”
61. Construcţie trapeză şi bucătărie la Biserica „Sfântul Andrei” – sat Vadu Oii
62. Construcţie biserică str. Vadului
63. Lucrări de reparaţii şi întreţinere Casa Parohială
64.    Lucrări de reparaţii, amenajări utilităţi Geamie

CULTURĂ:

65.    Dotare Cămin cultural – sat Vadu Oii
Reabilitare, modernizare şi dotare Casa de cultură din Hârşova

TURISM:

67. Valorificarea obiectivelor turistice: Cetatea Carsium, Tell eneolitic
68. Amenajare Port turistic
69. Realizare SF, PT+DDE+CS – Staţiune balneară
70. POR Axa 5, DM1 5.2 – Crearea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale
71. POR Axa 5, DM1 5.3 – Crearea Centrului de informare şi promovare turistică şi dotarea acestuia

ECHIPAMENT  IT:

72. Achiziţionare 10 computere
CBC – Program transfrontalier România – Bulgaria
73. Program CBC – Managementul comun prin controlul populaţiilor de ţânţari
74. Strategii pentru dezvoltarea turismului

D.C.U

75. Amenajare sector auto – D.C.U.
76. Achiziţionare Platformă ridicătoare cu braţ – PRB (maşină pentru schimbat becuri iluminat public)
77. Achiziţionare Autoturism – Autoutilitară
78. Achiziţionare tractor + remorcă
79. Achiziţionare cilindru compactor (lăţime tambur 1m)
80.    Achiziţionare autoplatformă transport containere – gunoiuri menajere

Actualitate

To Top