Exclusiv

Baronul Deltei, Traian Rece, în atenţia DNA pentru că a OTRĂVIT Delta Dunării, pe bani europeni

Surse instituţionale ne-au relatat că DNA Constanţa anchetează modul în care SC Agrodelta Sireasa, firma fostului senator Traian Rece, a primit subvenţii europene prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Tulcea, pentru terenurile pe care le lucrează în Delta Dunării. Conform surselor citate, DNA ar fi cerut unor instituţii din Tulcea mai multe documente, printre care procesele verbale ale unor acţiuni de control în urma cărora firma lui Traian Rece a fost sancţionată pentru că a folosit substanţe pentru stimularea creşterii plantelor sau combaterea dăunătorilor, INTERZISE în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Agricultorii se obligă faţă de APIA să NU folosească anumite substanţe chimice

În condiţiile în care interdicţia de a folosi aceste substanţe este menţionată expres în Planul de Management al Rezervaţiei, iar agricultorii se obligă faţă de APIA, atunci când solicită plata subvenţiilor, să respecte acest Plan de Management, este posibil ca SC Agrodelta Sireasa să fie nevoită să returneze multe milioane de euro.

Iată ce ne-a declarat Directorul Executiv Adjunct al APIA Tulcea, Costel Bazbanela, despre acest subiect:

Ei au obligaţia să respecte Planul de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, care interzice folosirea unor substanţe. La APIA, în afară de alte documente şi declaraţii pe care le semnează, atunci când completează cererea de plată se obligă să respecte Planul de Management. În fiecare an, înainte de primirea cererilor de sprijin, purtăm o corespondenţă cu toate rezervaţiile, parcurile (de exemplu Parcul Naţional Munţii Măcin) care sunt legal constituite pe teritoriul judeţului Tulcea, pentru a afla care sunt condiţiile în care se pot desfăşura activităţile agricole în zonele respective şi noi le aducem la cunoştinţă agricultorilor. Dar ei oricum ştiu ce obligaţii au, pentru că sunt parte din rezervaţiile respective. Mai mult decât atât, pentru zona de Deltă există controale pe care le face Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Garda de Mediu. Folosirea acestor substanţe în zone în care ele sunt interzise determină aplicarea unor sancţiuni pentru plata subvenţiilor”.

Prinşi cu un erbicid interzis pe teritoriul RBDD

Pe 02.12.2014, Prefectura Tulcea a solicitat Consiliului Județean desemnarea unui reprezentant care să facă parte din Comisia mixtă de verificare constituită în vederea identificării producătorilor agricoli care utilizează substanțe fitosanitare ce intră sub incidența Protocolului de la Stockholm, pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Prin Ordinul Prefectului numărul 262 din 15 decembrie 2014, s-a constituit Comisia de verificare, din care au făcut parte: Bogdan Dragomir – directorul Cancelariei Prefectului (ce avea și funcția de șef al Corpului de Control al Prefectului județului Tulcea), președinte al Comisiei, Doru Moscu Garda de Mediu a RBDD Tulcea, Liliana Marinescu și Doina Nistor – reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea, Eugen Constantin – tehnician agronom, Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Tulcea, Aurel Săftescu – reprezentant al Direcției pentru Agricultură Tulcea, Corneliu Ion Ivanov – șef serviciu Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Tulcea, Toader Turtoi – consilier la Administrația Județeană de Administrare Fiscală Tulcea.

Prin adresa nr. 2152 din 24.02.2015, Prefectul județului Tulcea aducea la cunoştinţa ARBDD faptul că „Prefectura derulează, prin constituirea unei comisii mixte a Corpului de Control al Prefectului, o serie de verificări pentru identificarea producătorilor agricoli din teritoriul RBDD care utilizează pe terenurile agricole sau pe cele piscicole pe care se fac asolamente agricole substanțe fitosanitare ce intră sub incidența Protocolului de la Stockholm”.

Pe 26.02.2015, ARBDD anunţa Prefectura Tulcea că pe 30.04.2014 au fost efectuate verificări la trei societăți comerciale printre care S.C. Agrodelta Sireasa SRL și s-a descoperit faptul că „reprezentanții societății efectuau erbicidarea culturii de grâu de toamnă cu erbicidul Granster, produs interzis pe teritoriul RBDD, fapt consemnat de Actul de Constatare numărul 0004865. Societatea a fost sancționată contravențional prin Procesul Verbal de Contravenție numărul 0002864, din 05.05.2014. Prin acest act de constatare, societății i s-a interzis folosirea îngrăşămintelor chimice și a produselor de combatere a dăunătorilor care nu sunt aprobate în RBDD.

 

Niveluri mari şi foarte mari de substanţe chimice în sol, în zona Pardina – Sireasa

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului București a realizat la solicitarea Consiliului Județean Tulcea un studiu asupra solului în zona Pardina – Sireasa, pe teritoriul ARBDD, intitulat Studiu de evaluare agrochimică asupra terenurilor agricole Pardina – 16793 de ha și Sireasa – 4362 de ha, care aparțin domeniului public al județului Tulcea”. Menţionăm că SC Agrodelta Sireasa lucrează terenuri în ambele zone vizate de studiu.

Specialiştii Institului au descoperit că în solul zonei vizate se află cantităţi mari şi foarte mari de substanţe chimice, mult peste normele admise, ce pot proveni din folosirea unor îngrăşăminte chimice:

SIREASA – Studiul a arătat că solurile analizate au avut, la data recoltării și analizării lor, conținuturi de azot din nitrați foarte ridicate și excesive și conținut mare de potasiu mobil.

PARDINA – Conținut de azot mare și foarte mare – 69% din soluri au concentrații mari de azot total. Prin urmare solurile care au conținuturi mari și foarte mari de azot total din amenajarea agricolă Pardina reprezintă 82% din întreaga suprafață analizată. Azotul mineral provine din mineralizarea materiei organice, din administrarea sa sub formă de îngrășăminte, minerale care conțin acest anion sau poate fi adus de apa de irigare. În cazul administrării în sol de îngrășăminte chimice sau organice, fenomenul levigării nitraților devine intens, poluând apa freatică. Ca o concluzie solurile de la Pardina au un conținut mare de azot total, un conținut excesiv de azot nitric, mare de fosfor mobil și foarte mare de potasiu mobil”.

Au otrăvit Delta, din lăcomie

Studiul mai are încă o concluzie, care vine să confirme lăcomia şi dispreţul faţă de mediu al reprezentanţilor celor 3 mari firme care au lucrat terenuri în Delta Dunării. Solurile analizate sunt în mod natural destul de bogate pentru a asigura producţii rentabile din punct de vedere economic, astfel că nu se justifica folosirea de îngrăşăminte chimice. Pentru a realiza însă producţii şi mai mari, firmele au folosit aceste substanţe chimice, otrăvind mediul dintr-o rezervaţie naturală unică în Europa!

Dacă adăugăm la toate acestea subvenţiile APIA şi redevenţele ridicol de mici pe care le plăteau în acel moment către proprietarul terenurilor, Consiliul Judeţean Tulcea (moştenite din timpul fostei conduceri), avem tabloul complet al unei afaceri profitabile pentru aceşti afacerişti şi păguboase pentru stat şi pentru mediul natural.

„Concluzie: Sireasa și Pardina: Având în vedere aceste însușiri agrochimice, pentru cultura cerealelor și a plantelor tehnice și pentru a obține producții optime economice, solurile celor două amenajări agricole NU necesită administrarea de îngrășăminte minerale sau organice”, se arată în studiu.

Mihai Răzvan ROTARU

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top