Actualitate

Auditul extern de la Primăria Murfatlar scoate la iveală neregulile fostei administrații PSD

În urma unui audit extern, Primăria Murfatlar a a făcut publice câteva dintre neregulile constatate în activitatea fostei administrații.

Intenția actualei administrații locale și a primarului Gheorghe Cojocaru, nou ales în funcție în urma scrutinului din 27 septembrie, este aceea de a clarifica și de a prezenta în cel mai transparent mod cum au fost cheltuite fondurile publice constituite din taxele și impozitele plătite de cetățenii de bună credință din orașul Murfatlar.

Scopul primordial al acestor acțiuni de verificare este de a identifica scurgerile neperformante din resursele financiare ale comunității pentru blocarea canalelor de risipă și, eventual, de a declanșa proceduri de recuperare a sumelor cheltuite nelegal înainte de a interveni prescripția.

În acest context, primarul Gheorghe Cojocaru spune că a considerat necesar să prezinte doar un mic exemplu despre “modul cum într-o perioadă lungă de timp gestionarea banului public și a activelor aflate în prprietatea comunității s-a aplicat principiul împământenit la nivel național: pentru tovarășii noștri mumă, pentru Primărie… ciumă.”

Unul dintre subiectele auditului s-a referit la corectitudinea modului în care s-a efectuat închirierea spațiilor din proprietatea comunității, comparativ cu chiria plătită de Primărie pentru spații închiriate de la terțe persoane fizice și juridice.

În acest context, dintre multe alte neregului, au fost identificate și următoarele aspecte:

1. Primaria orașului Murfatlar a oferit spre închiriere un spațiu în suprafață de 336,8 mp, pe o perioada de 10 ani, cu un pret al chiriei de 1leu/mp/luna, respectiv de 336,80 lei/lună.(0,20 euro/mp/luna). Vezi contract 172/11.01.2013 încheiat cu SC NEPTUN MEDICAL SRL valabil până în anul 2023.

2. În același timp, pentru derularea activității proprii, respectiv Serviciile de Evidență a Populației a fost închiriat prin contract de închiriere nr.4924/03.08.2015, valabil până în 29.11.2023 o suprafață de 66.56mp cu 532,48 euro/lună, iar pentru serviciile de Taxe și impozite și Asistență socială, a fost închiriat un spațiu cu o suprafață de 95,36 mp prin contractul de închiriere nr.8307 din 27.11.2017, valabil până în luna noiembrie 2027, cu 762,88 euro/lună. Suma totală plătită pe cele două spații cumulând 161,92 mp este de 1296 euro/lună, echivalentul a 6.321 lei/lună, (15.544,32 euro/an), adică un pret de 8 euro/mp. Aici se observă că Primăria a oferit spre închiriere un spațiu cu 0,20 euro mp/lună și a plătit spații relativ similare ca poziție și dotări cu 8 euro/mp, adică de 40 ori mai scump!

Ambele contracte sunt încheiate cu S.C. VEMING STAR SRL din Murfatlar (administrator fiind consilierul local PSD Costencof Nufăr, aflat după părerea A.N.I. în situația unui conflict de interese ), contracte cu clauze înrobitoare pentru Primărie cum este de exemplu art. 7d2 din contractul de închiriere: “chiriașul poate denunța unilateral prezentul contract de închiriere cu o notificare adresată celeilalte părți cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care partea respectivă dorește încetarea contractului, fiind obligat la plata unei despăgubiri în valoare egală cu chiria de bază anuală datorate proprietarului (12 chirii lunare).”

Cu alte cuvinte, gestionarii proprietății publice a orașului Murfatlar grevează spațiile Primăriei pe care puteau să le utilizeze în interesul desfășurării activităților serviciilor publice ale Unității Aministrativ Teritoriale cu 1 leu / mp / lună și închiriază de la privați, plătind din taxele și impozitele plătite de cetățenii de bună credință ai comunității, spații pentru care au plătit 40lei/mp / lună!

În acest context, primarul Gheorghe Cojocaru își pune întrebarea legitimă:

Care este diferența reală pe care o suportă cetățenii contribuabili produsă din indiferența decidenților care au angajat comunitatea?”

După ce vor fi definitivate toate verificările documentelor și operațiunilor financiar-contabile, corelate cu prevederile din HCL-urile în baza cărora au fost angajate resursele financiare ale comunității, actuala administrație locală a orașului Murfatlar promite să facă publice toate concluziile.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top