Actualitate

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării lansează cea de-a doua sesiune pentru depunerea de cereri de finanțare

În cursul zilei de azi, Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, a anunțat lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4, Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

Măsura 1 – Diversificarea activității de pescuit si crearea de locuri de muncă in zona FLAG Delta Dunării.

Măsura 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunării.

Măsura 3 –  Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei.

Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.

Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 15.06.2022, ora 12.00.

Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 15.07.2022, ora 12.00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior.

Cererea de finanțare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 1 – Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării este de 5.500.000,00 lei, echivalentul a 1.111.942,25 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 2 – Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului în zona FLAG Delta Dunării este de 3.500.000,00 lei, echivalentul a 707.599,61 euro.

Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei este de 12.928.253,62 lei, echivalentul a 2.613.722,09 euro.

Cursul de schimb INFOREURO este de 4.9463 LEI/ EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022.

(Sursa foto – FlagDelta.ro)

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top