Litoralul românesc

Administraţia locală de la Tortoman ascunde datorii de 600.000 RON şi terenuri date ilegal

Legăturile bolnăvicioase dintre foştii primari din Tortoman şi societăţile SCH – EC Sitorman şi Cezotor SA 

Încălcându-se aproape toate prevederile financiare ale contractului de asociere dintre SCH – EC Sitorman şi Primăria Tortoman, societatea a ajuns să acumuleze în 2006, datorii de 600.000 RON!

Din acest motiv, Gheorghe Panait, edilul comunei între 2000-2008 şi acoliţii săi din Consiliul local au preferat să cadă la înţelegere cu reprezentanţii societăţii, în schimbul unei mici sponsorizări de Crăciun!

Un articol de Andreea PAVEL

Pe de altă parte, un control al Prefecturii Constanţa a scos la iveală faptul că Legea 18/1991 a fost pusă în aplicare de Nistor Vizireanu, primar între 1990-1992, cu intenţia vădită de a fi împroprietăriţi, în principal, salariaţii de la IAS Tortoman, respectiv SC Cezotor SA Tortoman, deşi aceştia nu aveau domiciliul stabilit în Tortoman. În pofida faptului că juriştii au propus anularea împroprietăririlor ilegale nici după 12 ani nu s-a pus în aplicare decizia prefecturii.

Datorii uriaşe şi terenuri date ilegal

La începutul anilor 2000, s-a semnat un contract de asociere între Consiliul Local din Tortoman, reprezentat prin Mihail Nedelcu, pe-atunci edilul comunei, şi SCH – EC Sitorman, reprezentată de directorul Ion Ciorogaru, în vederea exploatării carierei de piatră existente pe terenul care se afla în proprietatea Consiliului local.

Art. 7 al contractului prevedea ca SCH – EC Sitorman să plătească primăriei anual 30.000 USD, pe o perioadă de trei ani de zile, să realizeze un kilometru de drum comunal în fiecare an, timp de trei ani de zile şi, începând cu al patrulea an să plătească o taxă pentru întreaga suprafaţă care face obiectul contractului, conform legislaţiei de la acea dată. De asemenea, SCH –EC Sitorman îşi menţinea disponibilitatea de a ajuta primăria în executarea unor lucrări prin materiale pentru drumuri, utilaje specifice în caz de necesitate şi produse concasate pentru şapte kilometri de drumuri, în primii patru ani.

Art. 9 prevedea ca, în cazul întârzierilor în efectuarea unor plăţi datorate Consiliului local, SCH – EC Sitorman trebuie să plătească penalizări de 0,5 % din suma datorată pentru primele 30 zile de întârziere şi 1% pentru următoarele zile de întârziere.

În Art. 17, contractul de asociere dintre părţi prevedea că în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către SCH –EC Sitorman, contractul se reziliază, cu plata unei despăgubiri.

Hotărârile de consiliu, votate între prieteni

Petre Prisecaru, fost consilier la Tortoman îi acuză pe cei de la SCH – EC Sitorman de faptul că au acumulat datorii către primărie, în toată perioada contractului, de şase miliarde de lei vechi.  Primăria a acţionat în instanţă firma. Problema ar fi că Gheorghe Panait, primar în Tortoman între 2000-2008 a încercat să cadă la o înţelegere cu SCH – EC Sitorman, pentru a şterge datoria acumulată de firmă. Conform spuselor fostului consilier, Panait a propus acest lucru şi într-o şedinţă de consiliu, dar abia în momentul în care Prisecaru şi Viorel Ocnărescu, un alt consilier care s-ar fi opus iniţiativelor  dubioase ale primarului, au părăsit şedinţa. Aflând acest lucru de la colegii săi, Prisecaru a cerut să i se aducă la cunoştinţă cele discutate în şedinţă, să primească toate copiile procesului verbal şi, de asemenea, să se anuleze orice decizie luată în consiliu, întrucât s-a aprobat în afara şedinţei.

În procesul verbal din 21.11.2006, sunt menţionate următoarele: „Domnul consilier Prisecaru Petre solicită copii de pe procesele verbale încheiate la şedinţele anterioare. Domnul primar Panait Gheorghe supune la vot această cerere, înregistrându-se un singur vot pentru şi nouă voturi împotrivă”. (Menţionăm că accesul la procesele verbale este un drept câştigat de fiecare consilier din momentul în care începe să exercite această funcţie).

Pentru a uita datoria de 600.000 lei către primărie, Consiliul Local urma să primească o sponsorizare de 10.000 lei

„Apoi, domnii consilieri Ocnărescu şi Prisecaru se retrag, moment în care revine în sala de şedinţe domnul primar Panait Gheorghe. Acesta este însoţit de domnul Bogdan Ursu, consilier juridic la SCH Constanţa, care prezintă propunerile conducerii acestei societăţi pentru ajungerea la o înţelegere cu Consiliul local Tortoman. SCH Constanţa este în faliment, existenţa însăşi a societăţii fiind pusă sub semnul întrebării. Domnul Ursu continuă: „Dacă ne raportăm la perioada lungă de când există pe rolul instanţei diferendul dintre noi şi cum nu se întrevede o finalizare în viitorul apropiat, societatea pe care dumnealui o reprezintă a oferit drept sponsorizare, un copiator A3 marca Konica şi 10.000 leu, pentru sărbătorile de iarnă”. Luând în calcul toate argumentele prezentate de invitatul nostru, consilierii îşi dau acordul de principiu referitor la încheierea unei înţelegeri cu SCH Constanţa”. De menţionat este că acest lucru s-a întâmplat după ce ordinea de zi a fost declarată epuizată. Prisecaru şi Ocnărescu au părăsit sala de şedinţe, moment în care primarul Panait a intrat în sală, alături de reprezentantul SCH. Panait şi Ocnărescu s-au întors în sală, iar Panait a spus: „Trădătorii pot să plece! Ordinea de zi e epuizată şi vor rămâne doar oamenii de bună credinţă”. După ce consilierii ”trădători” au părăsit sala, a urmat propunerea SCH, enunţată în citatul de mai sus.  Acesta este cel mai elocvent pasaj din procesul verbal încheiat pe 21.11.2006, prin care practic, conform spuselor lui Petre Prisecaru, Primăria Tortoman a pierdut cei 600.000 lei pe care îi datora SCH – EC Sitorman, dar a câştigat consilieri mai fericiţi. Procesul verbal din 31.01.2007 arată faptul că, la propunerea lui Petre Prisecaru de a scoate din procesul verbal din 21.11.2006 prevederile referitoare la acordul dubios dintre SCH şi consilieri, pe motivul că înţelegerea s-ar fi desfăşurat în afara şedinţei, acest lucru ar fi fost acceptat imediat. Cu toate acestea, nu se ştie de ce,  consilierii au votat împotrivă în ceea ce priveşte obţinerea de către Prisecaru a copiilor procesului verbal corespunzător şedinţei din noiembrie. Fostul consilier susţine că, deşi Panait a declarat ca fiind anulată înţelegerea, consilierii şi edilul au primit totuşi sume chiar mai mari de bani şi alte cadouri din partea SCH – EC Sitorman.

Terenuri date ilegal  pentru angajaţii SC Cezotor Tortoman

Pe 03.01.1996, comisia formată din Nicolae Bălaşea, Dumitru Vechiu, Vasile Nica, inspectori de specialitate în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios al Prefecturii Constanţa, au emis o notă de constatare privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea organizării executării legii în comuna Tortoman, din vremea primarului Nistor Vizireanu (1990-1992)

Procedându-se la verificarea documentaţiilor care au stat la baza întocmirii anexelor nr.12.a şi 12.b, conform prevederilor Legii 18-1991, corpul de control a constatat o serie de nereguli grave.

– În primul rând, cei trei inspectori au remarcat că pentru un număr de solicitanţi, s-au produs mai multe modificări, ştersături şi adăugiri în ceea ce priveşte numele şi prenumele persoanelor care au depus cereri. Responsabile pentru aceste lucruri se fac Liliana Cazacu, care la timpul acela era agent agricol în cadrul Consilului Local şi Aurelia Popescu, secretarul aceleiaşi instituţii.

– O altă problemă sesizată de corpul de control este aceea că procesul verbal de trecere-primire a suprafeţei de 50 ha teren arabil situat în sola A între SC Cezotor Tortoman şi primărie, nu figurează înregistrat la Consiliul Local.

– De asemenea, în baza procesului verbal de predare-primire din 04.10.1991 a celor 50 ha teren arabil, se aprobă de către comisia comunală atribuirea unui număr de 32 persoane, majoritatea salariaţi la SC Cezotor SA Tortoman, din care 24 persoane cu domiciliul în Medgidia, şapte persoane în comuna Tortoman şi o persoană în comuna Siliştea, care sunt trecuţi cu suprafeţe diferite de teren în anexa nr.12.b.  Conform prevederilor Art.20 din Legea nr. 18-1991, în localităţile cu excedent de suprafaţă agricolă, cu deficit de forţă de muncă în argicultură, familiile fără pământ sau cu pământ puţin din alte localităţi, care solicită în scris, pot primi în proprietate până la 10 hectare teren în echivalent arabil, cu obligaţia de a-şi stabili domiciliul în comună, oraş sau municipiu.

– Datele prezentate de Poliţia Tortoman scot la iveală faptul că cele 24 persoane din Medgidia, ce figurează în anexa 12.b nu au procedat la obţinerea mutaţiei în localitatea Tortoman şi, pe de altă parte, pentru toate cele 32 persoane specificate în anexă au fost eliberate titlurile de proprietate.

– Mai mult decât atât, comisia comunală nu are la dispoziţie un act oficial din care să rezulte că fostul CAP Tortoman a predat IAS Tortoman suprafaţa de teren agricol. Acestea sunt motivele pentru care, corpul de control al Prefecturii a considerat că transferarea celor 50 ha de teren de către IAS Tortoman s-a făcut în afara prevederilor Legii 18-1991 şi cu intenţia vădită de a fi împroprietăriţi, în principal, salariaţii de la IAS Tortoman, respectiv SC Cezotor SA Tortoman. Din acest motiv, corpul de control a propus Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii 18-1991, invalidarea anexei nr.12.b. Cu toate acestea, nici până în ziua de azi nu s-a materializat în nici un fel nota de constatare a Prefecturii Constanţa!

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top