Fără categorie

Actualitatea în Metrologie Legală // Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

  Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de Organism Naţional de Metrologie, aduce la cunoştinţa importatorilor şi utilizatorilor mijloacelor de măsurare cadrul legal de activitate.

     În conformitate cu art.12 al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificări şi completări aprobate prin Legea nr.222-XVI din 25.10.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008, pag.4) mijloacele de măsurare legale înaintea plasării pe piaţă şi punerii în funcţiune se supun controlului metrologic legal, exercitat prin următoarele modalităţi:

       a)      aprobare de model (legalizare);

       b)      verificare metrologică iniţială;

       c)      înregistrare.

     Aprobarea de model se efectuează de către Organismul Naţional de Metrologie – INSM , în conformitate cu cerinţele expuse în reglementarea de metrologie legală RGML 16:2008 „Sistemul naţional de metrologie. Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare” (Monito…

  Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM), în calitate de Organism Naţional de Metrologie, aduce la cunoştinţa importatorilor şi utilizatorilor mijloacelor de măsurare cadrul legal de activitate.

     În conformitate cu art.12 al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 cu modificări şi completări aprobate prin Legea nr.222-XVI din 25.10.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008, pag.4) mijloacele de măsurare legale înaintea plasării pe piaţă şi punerii în funcţiune se supun controlului metrologic legal, exercitat prin următoarele modalităţi:

       a)      aprobare de model (legalizare);

       b)      verificare metrologică iniţială;

       c)      înregistrare.

     Aprobarea de model se efectuează de către Organismul Naţional de Metrologie – INSM , în conformitate cu cerinţele expuse în reglementarea de metrologie legală RGML 16:2008 „Sistemul naţional de metrologie. Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 97-98 din 29.05.2009).

     Pentru iniţierea procedurii de aprobare de model este necesar , ca agentul economic să prezinte la INSM setul de documente conform art. 40 (art. 41), RGML 16:2008, care include:

       a)    memoriu de prezentare care trebuie să cuprindă o descriere privind:

          – construcţia, modul de funcţionare şi de utilizare a mijlocului de măsurare, caracteristicile tehnice şi metrologice garantate de producător;

          – dispozitivele de protecţie contra accesului nesancţionat;

          – dispozitivele pentru reglare şi ajustare;

          – locurile pentru aplicarea marcajelor de verificare metrologică şi a sigiliilor;

          – alte documente prevăzute de reglementările de metrologie legale aplicabile;

       b) documentele de exploatare în limba de stat (fişa tehnică, instrucţiunile de exploatare);

       c)   copiile  certificatelor de aprobare de model obţinute în alte ţări ;

       d)    contractul cu producătorul cu condiţiile de garanţie;

       e)   copiile şi originalele (care se restituie) ale documentelor de provenienţă (factura externă şi declaraţia vamală), din care să rezulte toate datele de identificare a mijlocului de măsurare respectiv (denumirea, tipul, seria, anul de fabricaţie);

       f)    rapoartele  încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare legale, în baza cărora s-a emis certificatul de aprobare de model ;

       g)     copiile documentelor de fondare.

 

     În cazul cînd mijlocul de măsurare este produs în state cu care există acorduri de recunoaştere reciprocă (ţările CSI), legalizarea mijlocului de măsurare se efectuează prin  recunoaşterea aprobării de model şi încercărilor metrologice efectuate în aceste state. Procedura de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice se efectuează în conformitate cu reglementarea de metrologie legală RGML 07:2007 „Sistemul naţional de metrologie. Modul de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi  etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare” în baza unei cereri depuse la INSM de agentul economic cu anexarea unui set de documente, care include:

      a) adresarea oficială a Organismului Naţional de Metrologie a ţării producător;

       b) copia certificatului de aprobare de model a mijloacelor de măsurare cu anexarea descrierii de model pentru Registrul de stat al mijloacelor de măsurare;

       c) documentele de exploatare în conformitate cu documentele normative ale ţării producătoare (cu traducere în limba română);

       d) procedura de verificare metrologică;

       e) contractul cu producătorul mijloacelor de măsurare, cu condiţiile de garanţie;

       f) forma buletinului de verificare metrologică (certificatului de etalonare) a mijloacelor de măsurare după fabricare şi/sau forma amprentei mărcii metrologice de verificare;

       g) copia documentelor de fondare (a certificatului de înregistrare) şi declaraţia vamală.

 

     Agenţii economici, autorizaţi pentru activitatea de întreprinzător şi îsi desfăşoară activitatea în domeniile:

          – producere, reparare, montare, vînzare, închiriere, punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

          – etalonare a mijloacelor de măsurare;

          – efectuarea preambalării produselor

sunt obligaţi, înainte de a desfăşura aceste activităţi, să obţină avizul tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în baza declaraţiei pe propria răspundere, conform RGML 02:2008 „Sistemul naţional de metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare”.

 

     Prin declararea pe proprie răspundere se afirmă competenţa legală, organizatorică şi tehnică de desfăşurare a activităţii metrologice respective, care face obiectul controlului metrologic legal al agentului economic, autorizat pentru activitatea de întreprinzător.

     Avizul se eliberează în urma examinării declaraţiei şi a documentelor de fondare prezentate.

     Agentul economic, titular al certificatului  de aprobare de model şi a avizului tehnic de înregistrare, este obligat să prezinte fiecare mijloc de măsurare importat la verificare metrologică iniţială. Verificarea metrologică iniţială se efectuează de către serviciile Organismului Naţional de Metrologie.

 

     Consultanţă: Sector Metrologie Legală 218-494; 218-517 (blocul 2, et. 2, cab. 206)

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top