Opinii

Vreți să fiți operatori de calculator în secțiile de votare? Primăria Lumina vă spune ce trebuie să faceți!

Autoritatea Electorală Permanentă este în căutare de persoane interesate să devină operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. Primăria Lumina informează cetățenii care și-ar dori să devină operatori de calculator ai acestor birouri electorale, despre cum pot face acest lucru. Acești operatorii de calculator vor folosi la viitoarele alegeri electorale o aplicaţie informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV) și vor ajuta la implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV),

 

Poate deveni operator de calculator al secției de votare orice cetățean care îndeplinește următoarele condiții:
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– a absolvit învățământul general obligatoriu;
– are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Selectarea personalului se realizează pe baza examinărilor practice a competențelor:
– utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;
– introducerea și validarea datelor;
– prelucrarea datelor;
– utilizarea internetului și a poștei electronice;
– utilizarea echipamentelor periferice;
– asigurarea confidențialității și securității datelor.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică, în centre de evaluare şi în sistem online. Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare vor fi notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul și data sesiunii de examinare.
Sunt desemnate ca operatori de calculator ai secțiilor de votare numai persoanele care sunt declarate admise ca urmare a examinării practice a competențelor menționate mai sus. Acestea semnează un acord privind desemnarea ca operatori ai secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor și sunt remunerați, pe perioada desfășurării activității în secțiile de votare, cu o indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Pot participa persoanele care au depus sau au transmis o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului de cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare anexat.
Cererile trebuie depuse direct sau transmise prin poștă, în original la sediul Primăriei care le va redirecționa către Biroul județean al Autorității Electorale Permanente.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top