Fără categorie

Volum record al creditelor BEI în 2010 pentru acţiuni împotriva schimbărilor climatice

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a crescut la 19 miliarde EUR finanţarea alocată proiectelor privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice, ceea ce reprezintă o pondere impresionantă de 30% în creditele acordate de bancă în Uniunea Europeană (UE). Înregistrând o creştere semnificativă de la 16 miliarde EUR în anul precedent, această sumă reprezintă un nou reper în ceea ce priveşte susţinerea creşterii durabile şi construirea unui viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon în Europa.

În 2010, totalul creditelor acordate de BEI s-a ridicat la 72 miliarde EUR – 63 miliarde EUR în UE şi 9 miliarde EUR în afara UE – pentru susţinerea a circa 460 de proiecte de anvergură. Aceasta reprezintă o revenire treptată la nivelurile anterioare crizei, banca adaptându-şi activitatea la mediul economic.

BEI şi-a adus în continuare o contribuţie esenţială la redresarea economiei europene şi a finalizat distribuirea unui pachet de sprijin suplimentar în valoare de 61 miliarde EUR…

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a crescut la 19 miliarde EUR finanţarea alocată proiectelor privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice, ceea ce reprezintă o pondere impresionantă de 30% în creditele acordate de bancă în Uniunea Europeană (UE). Înregistrând o creştere semnificativă de la 16 miliarde EUR în anul precedent, această sumă reprezintă un nou reper în ceea ce priveşte susţinerea creşterii durabile şi construirea unui viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon în Europa.

În 2010, totalul creditelor acordate de BEI s-a ridicat la 72 miliarde EUR – 63 miliarde EUR în UE şi 9 miliarde EUR în afara UE – pentru susţinerea a circa 460 de proiecte de anvergură. Aceasta reprezintă o revenire treptată la nivelurile anterioare crizei, banca adaptându-şi activitatea la mediul economic.

BEI şi-a adus în continuare o contribuţie esenţială la redresarea economiei europene şi a finalizat distribuirea unui pachet de sprijin suplimentar în valoare de 61 miliarde EUR în ultimii trei ani, cu 11 miliarde EUR peste suma prevăzută iniţial. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) – care dobândesc foarte greu acces la finanţare în circumstanţe economice dificile – şi regiunile defavorizate din Europa au fost principalii beneficiari ai acestui efort excepţional. În această perioadă de trei ani, circa 160 000 de IMM-uri au beneficiat de finanţări BEI. Regiunile defavorizate din Europa au fost sprijinite în această perioadă prin finanţarea a circa 430 de proiecte.

Philippe Maystadt, preşedintele BEI, a spus următoarele: „Ne-am îndeplinit misiunea de susţinere a redresării în Europa prin finanţarea proiectelor care stimulează creşterea, inovarea şi crearea de locuri de muncă şi suntem foarte mândri de volumul record de proiecte privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice. Construirea unui viitor mai bun şi mai durabil este motorul întregii noastre activităţi”.

Sprijinul BEI pentru proiectele privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice se axează în continuare pe energie (energie regenerabilă şi eficienţă energetică) şi transport durabil.

Banca a reuşit să mărească ponderea energiei regenerabile şi a eficienţei energetice în portofoliul său. În 2010, energia regenerabilă a fost finanţată cu peste 6 miliarde EUR, iar proiectele din domeniul eficienţei energetice cu peste 2 miliarde EUR. Planurile naţionale de acţiune privind energia regenerabilă s-au dovedit un catalizator important pentru investiţiile în aceste domenii, fiind sprijinite toate cele trei tehnologii emergente (eoliană, solară şi biomasă). În sectorul transporturilor, BEI joacă un rol central în sprijinirea dezvoltării vehiculelor electrice.

Ţările din afara UE au primit în 2010 finanţări în valoare de 2 miliarde EUR pentru proiecte privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice. În următorii trei ani, banca îşi va mări în mod substanţial sprijinul pentru proiecte în domeniul energiei durabile în respectivele ţări. Acest fapt se datorează creşterii de 1,5 miliarde EUR convenite pentru Facilitatea pentru energie durabilă, ajungându-se la o sumă totală de 4,5 miliarde EUR. Aceasta, împreună cu mandatul de 2 miliarde EUR propus pentru schimbări climatice (discutat în prezent de Parlamentul European şi de Consiliu) plasează banca într-o poziţie favorabilă pentru a sprijini Uniunea Europeană la punerea în aplicare a obiectivelor sale globale privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice în afara Europei.

În perspectivă, BEI va contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020, a obiectivelor UE privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice şi a obiectivelor europene de politică externă. BEI va continua să ofere finanţare pe termen lung şi expertiză tehnică şi se va strădui să elaboreze noi instrumente împreună cu Comisia, pentru a oferi o capacitate suplimentară de acoperire a riscului pentru sectoare prioritare, precum infrastructura şi IMM-urile.

În 2010, banca a raportat un profit net de 2,1 miliarde EUR.

Notă pentru editor:

Banca Europeană de Investiţii este banca de creditare pe termen lung a Uniunii Europene.

Sarcina sa principală este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre ale UE.

În afara sprijinirii proiectelor din statele membre, activităţile sale de creditare includ şi finanţarea de investiţii în viitoarele state membre ale UE şi în ţările partenere ale UE.

BEI mobilizează fonduri considerabile de pe pieţele de capital, pe care apoi le acordă sub formă de credite în condiţii avantajoase pentru proiecte care promovează obiectivele politicilor UE.

BEI este cel mai mare emitent supranaţional, iar ratingul său AAA constant se bazează pe o susţinere fermă din partea acţionarilor, o bază de capital puternică, o calitate excelentă a activelor, o gestionare conservatoare a riscurilor şi o strategie solidă de finanţare.

Proiectele privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice sunt proiectele referitoare la eficienţă energetică, energie regenerabilă, transport, silvicultură, inovare (CDI) şi adaptare la schimbările climatice. Pentru a se califica drept proiecte privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice, acestea trebuie să îndeplinească criterii stricte pentru contribuţia lor la reducerea dioxidului de carbon, obiective de eficienţă energetică sau sechestrarea dioxidului de carbon. Numai cele mai inovatoare tehnologii (de exemplu, solară, eoliană, biomasă) se califică drept proiecte privind acţiunile împotriva schimbărilor climatice. În mod alternativ, se poate cere o pondere de cel puţin 50% din costul total al proiectului a componentei de adaptare la schimbările climatice.

Sursa: BEI

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top