Fără categorie

Tribunalul UE: Stema sovietică nu poate fi înregistrată drept marcă comunitară

Tribunalul Uniunii Europene (UE)  a decis, în Hotărârea pronunţată la 20 septembrie 2011 în cauza T-232/10, că fosta stemă a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS) nu poate fi înregistrată drept marcă comunitară. Hotărârea a fost pronunţată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, care prevede că înregistrarea unei mărci poate fi refuzată, printre altele, dacă marca respectivă este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri, chiar dacă aceste motive există doar într-o anumită parte a UE.

Tribunalul a respins o acţiune în anulare formulată împotriva deciziei Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) prin care se respinge cererea unei societăţi de a înregistra drept marcă comunitară o reprezentare grafică identică cu stema fostei URSS.

Având în vedere legislaţia şi practica administrativă din anumite state membre, OAPI a considerat că simbolurile în cauză urmau să fi…

Tribunalul Uniunii Europene (UE)  a decis, în Hotărârea pronunţată la 20 septembrie 2011 în cauza T-232/10, că fosta stemă a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS) nu poate fi înregistrată drept marcă comunitară. Hotărârea a fost pronunţată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, care prevede că înregistrarea unei mărci poate fi refuzată, printre altele, dacă marca respectivă este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri, chiar dacă aceste motive există doar într-o anumită parte a UE.

Tribunalul a respins o acţiune în anulare formulată împotriva deciziei Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) prin care se respinge cererea unei societăţi de a înregistra drept marcă comunitară o reprezentare grafică identică cu stema fostei URSS.

Având în vedere legislaţia şi practica administrativă din anumite state membre, OAPI a considerat că simbolurile în cauză urmau să fie percepute ca fiind contrare ordinii publice şi bunelor moravuri de o parte importantă a publicului vizat din acele state membre ale Uniunii Europeane care au fost supuse regimului sovietic.

La rândul său, Tribunalul UE a considerat că OAPI nu a săvârşit o eroare de apreciere atunci când a constatat că marca solicitată era contrară ordinii publice şi bunelor moravuri în percepţia publicului relevant din Ungaria.

Pentru mai multe detalii accesaţi această pagină.

 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

To Top