Fără categorie

Consultare publică a părţilor interesate privind testele de performanţă care vizează trei domenii de activităţi de servicii – turism, construcţii şi activităţi de business

În cursul lunii august 2011, Comisia Europeană a demarat procesul de testare al modului în care diferite acte normative europene sunt aplicate şi funcţionează în practică, corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva Servicii), exerciţiu intitulat „test de performanţă”.

Testul de performanţă privind serviciile de turism –  termen de răspuns fixat de cătreComisia Europeană, 17  octombrie 2011.

Departamentul pentru Afaceri Europene a iniţiat organizarea unui grup de lucru,în data de 09.09.2011, format din experţi din instituţiile cu atribuţii în domeniu, în vederea dezbaterii acestui scenariu şi a transmiterii unui răspuns centralizat către Comisie. Din grupul de lucru fac au fost invitaţi să facă parte, în raport de responsabilităţile în domeniu, reprezentanţii următoarelor instituţii: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului …

În cursul lunii august 2011, Comisia Europeană a demarat procesul de testare al modului în care diferite acte normative europene sunt aplicate şi funcţionează în practică, corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva Servicii), exerciţiu intitulat „test de performanţă”.

Testul de performanţă privind serviciile de turism –  termen de răspuns fixat de cătreComisia Europeană, 17  octombrie 2011.

Departamentul pentru Afaceri Europene a iniţiat organizarea unui grup de lucru,în data de 09.09.2011, format din experţi din instituţiile cu atribuţii în domeniu, în vederea dezbaterii acestui scenariu şi a transmiterii unui răspuns centralizat către Comisie. Din grupul de lucru fac au fost invitaţi să facă parte, în raport de responsabilităţile în domeniu, reprezentanţii următoarelor instituţii: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În cadrul acestei primei reuniuni ce a avut loc la sediul  Departamentului pentru Afaceri Europene, au fost discutate aspecte generale cu privire la desfăşurarea testului de performanţă, agrearea unei modalităţi de lucru pentru transmiterea unui răspuns Comisiei Europene la chestionar aferent scenariului pentru activităţile de turism şi a calendarului de lucru propus de către DAE în acest sens. O primă variantă a documentului centralizat va fi elaborată şi transmisă în cadrul grupului de lucru până la data de 26 septembrie a.c.

În vederea realizării consultării cu mediul de afaceri, DAE lansează o consultare publică privind testul de performanţă pentrusegmentul turism.

Instituţia noastră invită pe toţi cei vizaţi, în special prestatorii de servicii turistice din România care prestează activităţi transfrontaliere sau care s-au stabilit într-un alt stat membru UE sau SEE, să îşi exprime părerea privind scenariul propus de Comisia Europeană pentru activităţile de turism şi să identifice dificultăţile întâlnite de operatorii economici în prestarea serviciilor de turism  pe piaţa europeană. Persoanele interesate pot transmite un e-mail în acest sens, pe adresa: [email protected].

Testul de performanţă poate fi accesat aici 

______________________________________________________________________

Testul de performanţă privind serviciile de business to business – termen de răspuns fixat de cătreComisia Europeană, 21 noiembrie 2011.

Departamentul pentru Afaceri Europene a organizat în data de 23.09.a.c prima reuniune a grupului de lucru pentru testul de performanţă din domeniul serviciilor de afaceri – consultanţă fiscală.

În vederea dezbaterii acestui scenariu şi a transmiterii unui răspuns centralizat către Comisie, din grupul de lucru au fost invitaţi să facă parte, în raport de responsabilităţile în domeniu, reprezentanţii următoarelor instituţii: Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), prin reprezentantul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Reuniunea a avut ca obiectiv prezentarea cadrului general al testului de performanţă, parcurgerea chestionarului şi identificarea instituţiilor responsabile pentru formularea răspunsurilor la fiecare întrebare, respectiv agrearea modalităţii de lucru pentru transmiterea răspunsului către Comisia Europeană.

Testul de performanţă privind activităţile de business to business se referă la cazul unei companii care oferă servicii de consultanţă fiscală, iar obiectivul este acela de a testa modul în care Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi Directiva 2001/31/CE privind comerţul electronic sunt aplicate şi funcţionează în practică, corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva Servicii).

O primă variantă a chestionarului completat va fi elaborată şi transmisă în cadrul grupului de lucru până la data de 06 octombrie a.c.

Pentru a supune atenţiei mediului de afaceri aspectele cuprinse în acest chestionar,DAE lansează o consultare publică privind testul de performanţă, pentrusegmentul servicii de afaceri – consultanţă fiscală.

Instituţia noastră invită pe toţi cei vizaţi/interesaţi, în special prestatorii de servicii în domeniul fiscal, să îşi exprime părerea privind scenariul propus de Comisia Europeană pentru acest tip de activitate şi să identifice şi să transmită dificultăţile întâlnite în activitatea lor sau în cadrul prestării de servicii transfrontaliere în alte state membre ale UE/SEE.

Persoanele interesate pot transmite un e-mail în acest sens, pe adresa: [email protected].

Testul de performanţă poate fi accesat aici

______________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Testul de performanţă privind serviciile de construcţii –  termen de răspuns fixat de cătreComisia Europeană, 17 ianuarie 2012.

Din grupul de lucru destinat serviciilor de construcţii vor face parte:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor,Ordinul Arhitecţilor din România  şi Inspectoratul De Stat în Construcţii.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top