Fără categorie

Transport aerian: Comisia lansează proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva a şase state membre în legătură cu încheierea de acorduri cu Rusia în ceea ce priveşte tratamentul egal al companiilor aeriene din UE şi survolarea

Comisia Europeană a deschis astăzi proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva Ciprului, a Irlandei, a Poloniei, a Portugaliei, a Slovaciei şi a Spaniei, în legătură cu acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate de acestea cu Rusia, transmiţând fiecăruia dintre aceste state membre o cerere oficială de informaţii, cunoscută sub denumirea de „scrisoare de somare”. Comisia este îngrijorată de faptul că aceste acorduri ar putea crea obstacole în calea concurenţei dintre companiile aeriene europene și ar putea permite stabilirea unor taxe de survolare a Siberiei potenţial ilegale în temeiul normelor antitrust ale UE. Scrisori de somare similare au fost deja transmise, în octombrie 2010, Austriei, Finlandei, Franţei şi Germaniei (v. IP/10/1425) și, în ianuarie 2011, Belgiei, Danemarcei, Italiei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Suediei și Regatului Unit (v. IP/11/74). În prezent, Comisia lucrează la evaluarea conformității cu dreptul UE a acordurilor bilaterale p…

Comisia Europeană a deschis astăzi proceduri în constatarea încălcării dreptului UE împotriva Ciprului, a Irlandei, a Poloniei, a Portugaliei, a Slovaciei şi a Spaniei, în legătură cu acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate de acestea cu Rusia, transmiţând fiecăruia dintre aceste state membre o cerere oficială de informaţii, cunoscută sub denumirea de „scrisoare de somare”. Comisia este îngrijorată de faptul că aceste acorduri ar putea crea obstacole în calea concurenţei dintre companiile aeriene europene și ar putea permite stabilirea unor taxe de survolare a Siberiei potenţial ilegale în temeiul normelor antitrust ale UE. Scrisori de somare similare au fost deja transmise, în octombrie 2010, Austriei, Finlandei, Franţei şi Germaniei (v. IP/10/1425) și, în ianuarie 2011, Belgiei, Danemarcei, Italiei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Suediei și Regatului Unit (v. IP/11/74). În prezent, Comisia lucrează la evaluarea conformității cu dreptul UE a acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia de restul statelor membre. Faptul că liniile aeriene din Uniunea Europeană trebuie să plătească pentru a zbura pe deasupra Siberiei în drumul lor către destinații din Asia nu numai că poate scumpi zborurile, ci poate duce și la o concurență neloială între companiile aeriene din UE și cele care nu provin din state ale UE.

În opinia Comisiei Europene, acordurile privind transportul aerian trebuie să trateze în mod echitabil toate companiile aeriene din UE și să respecte normele antitrust. În caz contrar, este posibil ca unele companii aeriene din UE să aibă parte de un tratament mai puţin favorabil decât concurenţii lor direcţi sau să fie nevoite să plătească taxe suplimentare disproporționate, susceptibile să ducă la creșterea tarifelor pentru transportul aerian de pasageri.

Libertatea de stabilire

Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate între un stat membru al UE și o țară terță trebuie să conțină o „clauză de desemnare a UE” prin care se recunoaște faptul că termenii respectivelor acorduri se aplică în egală măsură tuturor companiilor aeriene din UE, nu doar celor ale statului membru în cauză. Această obligație reprezintă un element esențial al pieței comune europene a serviciilor aeriene, creată la începutul anilor ’90, care le garantează tuturor companiilor aeriene dreptul de a opera în aceleași condiții oriunde în UE. Cerința privind introducerea „clauzei de desemnare a UE” a fost confirmată în 2002 de hotărârile Curții de Justiție privind „cerul deschis” (v. IP/02/1609).

Curtea a declarat că prevederile din acordurile privind serviciile aeriene care conferă avantaje exclusive resortisanților statului membru în cauză contravin normelor UE privind libertatea de stabilire (prevăzute în prezent la articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

De atunci, majoritatea acordurilor cu țări terțe au fost adaptate conform hotărârilor Curții. Rusia este una dintre puținele țări din lume care nu recunoaște faptul că toți transportatorii din UE trebuie trataţi în mod echitabil şi că orice acord bilateral trebuie să includă „clauza de desemnare a UE” şi să se aplice tuturor. Acest fapt generează probleme grave de ordin practic, putând compromite exercitarea drepturilor de trafic, de exemplu, în cazul companiilor aeriene preluate de un transportator din alt stat membru al UE.

Taxele de survolare a Siberiei

Companiile aeriene desemnate din UE sunt obligate să plătească taxe pentru survolarea Siberiei pentru numeroase rute spre destinaţii din Asia. Se estimează că numai în 2008 aceste taxe s-au ridicat la aproximativ 420 de milioane USD pentru transportatorii din UE în cauză, cea mai mare parte din această sumă fiind plătită direct companiei aeriene rusești Aeroflot. Comisia este îngrijorată că acest lucru ar putea reprezenta atât o încălcare a legislației antitrust a UE, în temeiul căreia companiile aeriene nu ar trebui să fie obligate să încheie un acord comercial cu un concurent direct, cât și a dreptului internațional (Convenția de la Chicago). De asemenea, aceste acorduri bilaterale impun condiții diferite companiilor aeriene din UE, în funcţie de ţara în care își au sediul, ceea ce denaturează și mai mult concurența. În final, pasagerii ar putea fi obligați să plătească mai mult pentru biletele de avion decât în mod normal.

Etapele următoare

Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisorile de somare. În absența unei reacții satisfăcătoare, Comisia va transmite un aviz motivat prin care se solicită statelor membre în cauză să își modifice acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia. În prezent, Comisia lucrează intens la evaluarea conformității cu dreptul UE a acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate cu Rusia de toate celelalte state membre.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/88

Pentru informaţii suplimentare referitoare la procedurile în constatarea încălcării dreptului UE, consultaţi MEMO/11/86.

 

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top