Fără categorie

Teste de performanţă

În cursul lunii august 2011, Comisia Europeană a demarat procesul de testare al modului în care diferite acte normative europene sunt aplicate şi funcţionează în practică, corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva Servicii), exerciţiu intitulat „test de performanţă”.

Aceste teste de performanţă fac parte din planul de acţiuni al Comisiei Europene prezentat în Comunicarea „Către o mai bună funcţionare a pieţei unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva Servicii” (COM (2011) 20 final) şi vin în continuarea procesului de evaluare reciprocă iniţiat în anul 2010 de către Comisia Europeană, în vederea unei evaluări amănunţite a cadrului de reglementare aplicabil activităţilor de servicii în statele membre, ca urmare a punerii în aplicare a Directivei Servicii1, urmărindu-se identificarea acelor lacune legislative care ar putea constitui obstacole nejustificate în calea …

În cursul lunii august 2011, Comisia Europeană a demarat procesul de testare al modului în care diferite acte normative europene sunt aplicate şi funcţionează în practică, corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne (Directiva Servicii), exerciţiu intitulat „test de performanţă”.

Aceste teste de performanţă fac parte din planul de acţiuni al Comisiei Europene prezentat în Comunicarea „Către o mai bună funcţionare a pieţei unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva Servicii” (COM (2011) 20 final) şi vin în continuarea procesului de evaluare reciprocă iniţiat în anul 2010 de către Comisia Europeană, în vederea unei evaluări amănunţite a cadrului de reglementare aplicabil activităţilor de servicii în statele membre, ca urmare a punerii în aplicare a Directivei Servicii1, urmărindu-se identificarea acelor lacune legislative care ar putea constitui obstacole nejustificate în calea funcţionării pieţei unice.

Pe scurt, intenţia este de a obţine o imagine de ansamblu realistă şi utilă a modului în care piaţa unică a serviciilor funcţionează în folosul cetăţenilor şi a întreprinderilor.

„Testele de performanţă” vor fi efectuate pe baza unor studii de caz practice (sectoare şi activităţi concrete) care ilustrează modul în care funcţionează piaţa unică în acele domenii în care au fost identificate probleme, şi anume sectorul turismului, sectorul serviciilor de afaceri (business to business) şi sectorul de construcţii.

Departamentul pentru Afaceri Europene va organiza şi coordona grupurile de lucru aferente fiecărui scenariu, formate din experţii desemnaţi de către autorităţile având responsabilităţi în domeniile vizate de teste de performanţă.

Reprezentanţii mediului de afaceri interesaţi să participe la reuniunile grupurilor de lucru, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate, sunt invitate să transmită un e-mail de participare în acest sens, pe adresa: [email protected] . Locul şi data reuniunilor pentru fiecare test de performanţă vor fi publicate în timp util.

Detalii privind testele de performanţă pot fi accesate aici

  • § Testul de performanţă privind serviciile turistice are ca scop identificarea modului în care a fost transpus art. 10 alin. (4) din Directiva Servicii, respectiv incidenţa acestuia asupra altor patru instrumente legislative europene: Directiva 90/314/CE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic.

Scenariul propus se referă la o agenţie de turism stabilită într-un stat membru, care îşi desfăşoară activitatea atât prin intermediul unei locaţii fizice, cât şi prin mijloace electronice. Totodată, întrebările adresate operează o distincţie între cazul de stabilire şi cel de prestare transfrontalieră.

Testul de performanţă poate fi accesat aici

  • § Testul de performanţă privind sectorul serviciilor de afaceri ca obiectiv verificarea modului în care se aplică în practică prevederile Directivei Servicii împreună cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi Directiva 2001/31/CE privind comerţul electronic.

Scenariul prezintă cazul unei companii care oferă servicii de consultanţă fiscală, care furnizează servicii atât prin stabilire, cât şi prin prestare transfrontalieră.

Testul de performanţă poate fi accesat aici

  • § Testul de performanţă privind serviciile în domeniul construcţiilorare ca scop identificarea modului în care prevederile Directivei Servicii se aplică corelat cu prevederile Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înşelătoare şi comparativă, Directivei 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor, Regulamentului 842/2006/CE privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deşeuri şi Directivei 2000/31/CE privind comerţul electronic. Comisia Europeană subliniază faptul că în cuprinsul acestui exerciţiu s-a încercat acoperirea unui număr cât mai mare de subsectoare de activităţi, dar şi profesii reglementate în acest domeniu.

Testul de performanţă poate fi accesat aici

 

1 De exemplu, următoarele cazuri: companiile care doresc să deschidă o filială într-un alt stat membru, persoanele care desfăşoară o activitate independentă şi care doresc să ofere servicii transfrontaliere, IMM-urile sau consumatorii care doresc să folosească serviciile oferite de cineva stabilit în alt stat membru al Uniunii Europene.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top