Litoralul românesc

Terenurile fostului CAP Enisala, miza unui scandal cu consecinţe penale (III)

Jaf imobiliar în judeţul Tulcea

Ziarul DEZVĂLUIRI a prezentat publicului în numerele anterioare cazul „Enisala-Vitis Babadag”,  poveste în care autorii principali ai presupuselor infracţiuni la adresa dreptului de proprietate urmează a fi în mod legal „ tranşati” de deciziile instanţelor de judecată. Şi asta doar în cazul în care vinovăţia acestora va fi dovedită ca la carte, iar instanţele de judecată nu vor putea fi corupte sau induse în eroare. Este vorba despre bizarul caz în care zeci de deţinători de terenuri agricole, foşti asociaţi în CAP Enisala şi în prezent acţionari minoritari în actuala  SC Vitis SA Babadag, au ajuns să recurgă la Justiţie în vederea dobândirii drepturilor de proprietate asupra terenurilor cu care odată l-au asociat în vederea construirii unei afaceri prospere din care să câştige toţi.  

Un articol de Ştefan Doru COPOŢ

SC Vitis SA Babadag a fost înfiinţată în anul 1991 prin transformarea Asociaţiei Viticole Intercooperatiste Babadag, asociaţie care a fost înfiinţată de către fostele CAP-uri care aparţineau localităţilor tulcene Enisala, Babadag, Sarichioi, Sabangia, Zebil, Mihai Bravu şi Turda. La momentul constituirii SC Vitis SA Babadag, totalitatea mijloacelor de producţie valorau 62.146.000, la care se mai adăugat sume în numerar de 2.779.000 lei, valori aflate în statutul iniţial al societăţii. Aceste valori au fost transformate în acţiuni nominative cu valoare de 1.000 lei fiecare acţiune, adică în total 175.100 de acţiuni. Ulterior, la data de 01.11.2007, un număr de 1045 de acţiuni care-i reveniseră societăţii SC Ovidus Mercado SRL (unul din acţionarii SC Vitis SA Babadag), au fost plasate unui număr de 209 persoane, noi în acţionariat, toată această manevră făcându-se printr-o mişcare extrem de abilă menită să schimbe balanţa puterii (voturi!) de la acţionarii vechi către cei noi. Manevra cu aceste acţiuni a fost făcută mai ales în scopul permiterii unui nucleu de acţionari de a aduce modificări la statutul societăţii SC Vitis SA Babadag.

 

Tribunalul Tulcea – ambiguitate în procesul  de justiţie

Dosarul 423/88/2008, este exemplul cel mai bun care dovedeşte că unii judecători ai Tribunalului Tulcea dau decizii pripite sau efectiv negândite, de ce să le mai spunem- judecate. În data de 16 decembrie 2008, judecătorii Tribunalului Tulcea au pronunţat sentinţa civilă nr. 29, prin care au respins acţiunea şi cererile de intervenţie privind nulitatea absolută a Hotărârii Adunării Generale extraordinare nr.329/14 decembrie 2007 a acţionarilor SC Vitis SA. Prin acea hotărâre, s-a reuşit la un moment dat transformarea structurii acţionariatului societăţii Vitis în avantajul unui grup de interese, ulterior aducându-se modificări ale statutului societăţii, modificări care au condus la facilitarea „confiscării” drepturilor de proprietate asupra terenurilor ale principalilor acţionari originari. În consecinţă, sentinţa civilă nr. 29 a fost contestată de acţionarii de drept ai SC Vitis SA Babadag. Astfel cei afectaţi de decizia tribunalului au solicitat din nou constatarea nulităţii absolute a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor Vitis nr. 329 din 14/12/2007 şi dispunerea radierii înregistrării acestei decizii din registrele Oficiului Registrului Comerţului Tulcea. Printre motivele acestei cereri se numără nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la convocarea adunării generale de la acea dată, specificându-se că publicarea anunţului convocării AGEA a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor art.117, alineatul 3 din Legea 31/1990. De asemenea publicarea anunţului s-a făcut într-un ziar central cu o mică răspândire în judeţul Tulcea. Cei incriminaţi au explicat acest lucru că s-a procedat astfel pentru a se putea anunţa şi acţionarii care domiciliază în afara judeţului, chestiune nejustificată deoarece acţionariatul majoritar format în special din locuitori ai zonei Babadag, Enisala, Sarichioi, etc, îşi au domiciliile în localităţile amintite. În consecinţă aceştia trebuiau anunţaţi prin alte mijloace cum ar fi ziarele locale tulcene sau prin serviciile poştale. De asemenea nu au fost respectate condiţiile de îndeplinire a cvorumului cerute de legea 31/1991 şi Statutul Societăţii. Astfel, în Statutul societăţii, la art.19 se arată că adunările generale sunt legal constituite dacă la lucrări participă cel puţin 2/3 din numărul total al acţionarilor, adică un număr (în cazul nostru) de 696 de acţionari. Cum la acea adunare au participat doar 214 acţionari rezultă că nu au fost îndeplinite condiţiile imperative de cvorum. Un alt motiv invocat este cel referitor la desfăşurarea reală a acelei adunări din 14 decembrie 2007. Ei bine, se pare că acea adunare nici nu s-a ţinut în realitate, totul fiind doar o manevră scriptică prevăzută să manipuleze grosul grupului de acţionari. În acest sens, conform procesului verbal al acelei pseudo-şedinţe, adunarea ar fi avut loc la data de 14 decembrie 2007 la sediul societăţii şi ar fi participat un număr de 214 persoane. Sala de şedinţe aflată la sediul societăţii are ca dimensiuni şapte metri lungime şi alţi patru metri lăţime, deci o suprafaţă de 28 metri pătraţi. Deci în „sala” respectivă ar încăpea înghesuiţi aproximativ 57 de persoane, dacă este să calculăm spaţiul necesar unui om raportat la un scaun. Prin urmare, faptul că la şedinţa respectivă ar fi participat 214 persoane pare a fi o chestiune pur şi simplu utopică. De asemenea chiar calitatea prezenţei a 204 de persoane aflate „oficial” în acea sală de şedinţă, este pusă sub semnul întrebării. Aceste persoane ar fi mandatat prin şase procuri speciale un număr de şase  persoane care să le reprezinte şi să voteze în numele lor la AGEA.

Procuri notariale contestate

Vizavi de povestea procurilor dubioase, au apărut în „piaţă” diverse informaţii. Se ştie că este vorba despre 6 procuri speciale, autentificate cu numerele 1294 la 1299 din 10-12-2007 la Biroul notarului public Ion Cătălina-Mihaela din Negru Vodă. Prin aceste procuri un număr de 204 acţionari împuternicesc alţi şase acţionari să îi reprezinte şi să voteze în numele lor la AGEA din 12 şi 14 dec. 2007. Marea majoritate a acţionarilor domiciliază în Constanţa şi Ovidiu, niciunul din Negru Vodă sau localităţile tulcene în care domiciliază 90% din acţionariatul de bază al SC Vitis SA Babadag.  În aceeaşi zi în care au fost redactate, procurile au fost înregistrate şi la SC Vitis SA Babadag. Este curios cum 210 persoane s-au deplasat la Negru Vodă în aceeaşi zi (de ce nu în Constanţa ?), au fost redactate şi semnate procurile şi apoi, repede a plecat cineva şi le-a şi dus la Babadag, la sediul Vitis. Pe una dintre procuri o persoană este trecută de două ori. Semnătura nu pare să fie aceeaşi. Rămâne ca acest lucru să fie văzut şi de organele de anchetă care în prezent desfăşoară cercetări în acest caz stufos.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top