Fără categorie

Seminar regional privind politicile socio-economice pentru comunităţile de romi din Regiunea Nord-Vest

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) – Guvernul României, Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (UNDP) a organizat în perioada 26-27 octombrie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, seminarul regional pentru Regiunea Nord-Vest “O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România”.

image

Această întâlnire regională este prima dintr-o serie de şase seminarii de informare-diseminare din cadrul proiectului “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, seminarii prin care se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a societăţii civile de a dezvolta modele de economie socială pentru comunităţile de romi ţinând cont de diversitatea culturală, socială şi economică a acestor comu…

Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) – Guvernul României, Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), Fundaţia Centrul pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională (CADI) în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (UNDP) a organizat în perioada 26-27 octombrie 2011, la sediul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, seminarul regional pentru Regiunea Nord-Vest “O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România”.

image

Această întâlnire regională este prima dintr-o serie de şase seminarii de informare-diseminare din cadrul proiectului “Economia socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”, seminarii prin care se urmăreşte întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a societăţii civile de a dezvolta modele de economie socială pentru comunităţile de romi ţinând cont de diversitatea culturală, socială şi economică a acestor comunităţi.

La seminarul cu tema “O nouă viziune asupra politicilor socio-economice pentru comunităţile de romi din România” au participat peste 35 de invitaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, lideri locali, factori de decizie din instituţiile guvernamentale, promotori ai economiei sociale, cercetători şi finanţatori. Lucrările seminarului au fost organizate pe următoarele teme: Rolul instituţiilor locale şi al societăţii civile în procesul de susţinere a întreprinderilor de economie socială; Economia socială în teorie şi practică – Modele de economie socială în comunităţile de romi; Profilul socio-economic al comunităţilor de romi din zona metropolitană Cluj-Napoca.

Discuţiile şi dezbaterile din cadrul seminarului s-au concentrat asupra modelelor de economie socială pentru comunităţile de romi, a factorilor de succes a acestor iniţiative, dar şi a principalelor provocări întâlnite în derularea lor. Dezvoltarea unei infrastructuri administrative şi legislative care să susţină evoluţia durabilă a economiei sociale este un proces de lungă durată, iar cei prezenţi au agreat că trebuie să existe eforturi constante şi colaborare între diferitele instituţii şi autorităţi locale şi centrale, sectorul privat, societatea civilă şi comunităţile afectate.

O delegaţie formată din mai mulţi reprezentanţi ai UNDP, condusă de doamna Yesim Oruc, Coordonator Rezident a.i. UNDP, au participat la acest eveniment alături de alţi invitaţi de seamă, şi anume: Adrian Răulea, Şef Birou Strategie şi Dezvoltare Locală, Management Proiecte – Primăria Municipiului Cluj-Napoca; István Horváth, Preşedinte – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale; David Mark, Director Executiv – Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR); Florin Moisă, Preşedinte – Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi; Gábor Ádám, Manager de Proiect – Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală; Marian Daragiu, Preşedinte – Fundaţia Ruhama; Viorel Bumbu, Coordonator Centre – Asociaţia Pakiv România; Enikő Vincze, Profesor – Universitatea Babeş-Bolyai; Cristina Raţ, Sociolog – Universitatea Babeş-Bolyai; Fosztó Lásló, Cercetător – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

„Unul dintre obiectivele UNDP stabilite în strategia de ţară pentru România este de a sprijini incluziunea socială şi integrarea socio-economică a grupurilor vulnerabile din România, prin alinierea la scară largă a programelor gestionate de către autorităţile naţionale, inclusiv cele derulate prin fondurile structurale şi de coeziune. Sprijinul ţine cont de provocările migraţiei şi efectele multiple ale crizei economice la nivel mondial şi va consta în susţinerea de politici publice şi de instrumente care vizează incluziunea socială, bazându-se pe experienţa anterioară a UNDP, la nivel naţional şi regional” a declarat Mircea Mocanu, Director Departament Socio-Economic al UNDP România.

Începând cu luna martie 2011, UNDP România implementează programul “Economia Socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 şi se va derula pe o perioadă de 3 ani. Valoarea totală a investiţiei este de 1 milion de euro şi corespunde Programului Naţional UNDP 2010-2012, convenit de Guvernul României şi UNDP.

Prin proiectul “Economia Socială ca soluţie a dezvoltării comunităţilor Roma din România” UNDP contribuie la dezvoltarea dialogului naţional referitor la combaterea sărăciei în rândul comunităţilor de romi şi susţine dezvoltarea regiunilor ţării prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civilă, comunităţi de romi, instituţii guvernamentale) şi prin definirea contextelor locale şi identificarea intervenţiilor de incluziune socială şi economică a comunităţilor de romi.

Proiectul se bazează pe ideea că economia socială reprezintă un vector important al dezvoltării simultane şi armonioase atât a sectorului economic de profit, cât şi a structurilor sociale benefice comunităţii în termeni de solidaritate, întrajutorare şi dezvoltare durabilă şi flexibilă. Obiectivul principal al proiectului este de a implementa conceptul de economie socială în procesul de dezvoltare al comunităţilor de romi. Astfel, se urmăreşte promovarea economiei sociale ca instrument ideal pentru o dezvoltare durabilă prin: realizarea unei analize integrale a contextului naţional al aplicabilităţii de practici de economie socială la nivelul comunităţilor de romi; formularea de recomandări şi revizuirea bunelor practici privind economia socială (legislaţie naţională, strategii de formare, instrumente de dezvoltare, mediul financiar şi instituţional al economiei sociale); identificarea ideilor de afaceri pentru grupurile ţintă, instruirea de specialişti pe tema întreprinderilor sociale şi susţinerea dezvoltării iniţiativelor de economie socială; promovarea conceptului şi a elementelor specifice economiei sociale în rândul comunităţilor de romi ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea şi crearea de locuri de muncă în beneficiul membrilor acestora.

Nume: Mihaela Ghinescu
Companie: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
E-mail: [email protected]
Website: www.undp.org

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top