Actualitate

Selecție pentru trei membrii noi în Consiliul de Administrație al S.C. „Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L Cernavodă

Consiliul Local Cernavodă, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 3 poziții de membrii în Consiliul de Administrație al Societății „Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L. 

Conform anunțului administrației locale, documentele necesare în procesul de recrutare/selecție, formularele de declarații și detaliile complete se regăsesc în Hotărârea Consiliului Local (HCL) 108/2019 și 109/2019.

S.C. „Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L a fost înființată de către Consiliul Local Cernavodă în anul 2012, având ca principale domenii de activitate: activități de salubrizare și utilitar-gospodărești, activități specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat în orașul Cernavodă.

Conform HCL 108/2019, organele de administrare ale societății comerciale „trebuie să se asigure că prin modul prin în care își îndeplinesc atribuțiile sau își desfășoară orice altă activitate profesională colaterală respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății”.

Printre atribuțiile Consiliului de Administrație al S.C. „Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L se numără: ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Local, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, stabilirea politicilor contabile, numirea și revocarea directorilor executivi, supravegherea directorilor executivi, elaborarea raportului anual al activității societății.

HCL 109/2019 prevede câteva condiții minime obligatorii ce vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea tehnică și experiență în domeniu de cel puțin 5 ani, studii superioare în domeniul juridic și experiență în domeniu de cel puțin 3 ani, cunoașterea limbii române, capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției, să nu fie destituit dintr-o altă funcție publică, să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar, să nu se afle în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu funcția vizată.

Doritorii pot depune dosarul de candidatură până la data de 26 iulie, ora 16.00 la registratura Primăriei orașului Cernavodă.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Cernavodă, str. Ovidiu, nr.11, Centrul de Informare Cetățeni sau la nr. de telefon 0241487142 int.117. 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top