Fără categorie

Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 19 septembrie 2011

Pe 19 septembrie a avut loc, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, o nouă reuniune a Comitetului de coordonare a afacerilor europene. În cadrul întâlnirii, s-a analizat participarea României la unele reuniuni şi grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE.

Comitetul de coordonare a luat în discuţie aspecte privind pregătirea reuniunilor Consiliului European din luna octombrie a.c. precum şi ale Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, ce va avea loc în perioada 22-23 septembrie a.c..

Totodată, a fost amintit faptul că la data de 16 septembrie a.c. Comisia Europeană a lansat un set de propuneri privind consolidarea spaţiului Schengen pentru a garanta libera circulaţie a sute de mii de cetăţeni ai UE şi a resortisanţilor ţărilor terţe care călătoresc zilnic în interiorul acestui teritoriu. Propunerile Comisiei vizează instituirea unei abordări mai eficiente la nivelul UE a cooperării Schengen. Provocările speciale care pot exercita presiuni asupra funcţionării gener…

Pe 19 septembrie a avut loc, la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene, o nouă reuniune a Comitetului de coordonare a afacerilor europene. În cadrul întâlnirii, s-a analizat participarea României la unele reuniuni şi grupuri de lucru la nivelul Consiliului UE.

Comitetul de coordonare a luat în discuţie aspecte privind pregătirea reuniunilor Consiliului European din luna octombrie a.c. precum şi ale Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, ce va avea loc în perioada 22-23 septembrie a.c..

Totodată, a fost amintit faptul că la data de 16 septembrie a.c. Comisia Europeană a lansat un set de propuneri privind consolidarea spaţiului Schengen pentru a garanta libera circulaţie a sute de mii de cetăţeni ai UE şi a resortisanţilor ţărilor terţe care călătoresc zilnic în interiorul acestui teritoriu. Propunerile Comisiei vizează instituirea unei abordări mai eficiente la nivelul UE a cooperării Schengen. Provocările speciale care pot exercita presiuni asupra funcţionării generale a spaţiului Schengen trebuie să fie abordate în mod eficient şi coordonat. Propunerile prevăd un sistem mai solid de evaluare şi monitorizare la nivelul UE pentru verificarea şi asigurarea aplicării normelor Schengen, precum şi un mecanism decizional european mai structurat, care ar putea permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în caz de ameninţare gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii interne.

Comisia a adoptat două propuneri legislative, însoţite de o comunicare explicativă, care au ca obiective consolidarea gestionării spaţiului Schengen şi definirea unui mecanism decizional european pentru protejarea interesului comun. Aceste propuneri vor fi luate în dezbatere de Parlamentul European şi de Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (co-decizie).

Un alt subiect de interes în domeniul afacerilor europene este marcat de obţinerea acordului pe pachetul legislativ privind guvernanţa economică, urmare a căruia pachetul legislativ format din cele şase acte europene va intra în vigoare. Acordul obţinut în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Economice şi Financiare din data de 16 septembrie a.c. urmează a fi confirmat şi la nivelul Parlamentului European la finele acestei luni. Se preconizează că data intrării în vigoare va fi 1 ianuarie 2012.

De asemenea, a fost amintită consultarea lansată de Comisia Europeană prin care comunitatea ştiinţifică, precum şi alte grupuri şi persoane interesate, sunt chemate să contribuie la redefinirea peisajului sectorului de cercetare în Europa. Scopul consultării este acela de a găsi modalităţile de îmbunătăţire radicală a acestui sector pentru realizarea Spaţiului European de Cercetare (SEC) până în 2014, prin crearea unei pieţe unice reale în domeniul cunoaşterii, cercetării şi inovării. Acest lucru va permite cercetătorilor, instituţiilor de cercetare şi companiilor să circule, concureze şi coopereze fără graniţe, mărind astfel potenţialul de creştere. Consultarea se va încheia la data de 30 noiembrie 2011.

Discuţiile din cadrul reuniunii Comitetului de coordonare au vizat şi participarea României la conferinţa referitoare la Sursele de Creştere în Europa, care va avea loc în data de 6 octombrie 2011, la Bruxelles.

Conferinţa va constitui un prilej de reflecţie, la nivel politic, asupra modalităţilor de stimulare a creşterii economice, prioritate a agendei preşedinţiei poloneze a UE. Obiectivul Conferinţei este de a încuraja demararea unei dezbateri de amploare la nivel european asupra măsurilor de stimulare a creşterii economice. 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top