Fără categorie

Reformele PAC trebuie să menţină agricultorii în centrul economiei rurale locale

Dacă reformele propuse ale politicii agricole comune nu vor corecta dezechilibrele grave din cadrul sistemului actual şi nu vor asigura în continuare susţinerea numeroşilor agricultori şi producători mici şi mijlocii, care reprezintă cea mai mare parte a sectorului agricol al UE, este posibil ca dezvoltarea în viitor a numeroaselor regiuni agricole din UE să fie expusă unor riscuri. Acesta a fost avertismentul primit joi, la Bruxelles, din partea reprezentanţilor locali şi regionali, în urma adoptării a trei avize în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor.

Agricultura reprezintă un factor esenţial pentru economiile multor regiuni ale Europei, iar PAC reprezintă un mijloc de a-şi câştiga existenţa pentru cele 30 de milioane de persoane care lucrează în sectorul agricol din UE. Însă, potrivit dlui Luis Durnwalder, preşedintele provinciei autonome Bolzano (IT-PPE) şi raportor CoR pentru Avizul pe tema „PAC în perspectiva anului 2020″, dezechilibrele de durată apărute în mod…

Dacă reformele propuse ale politicii agricole comune nu vor corecta dezechilibrele grave din cadrul sistemului actual şi nu vor asigura în continuare susţinerea numeroşilor agricultori şi producători mici şi mijlocii, care reprezintă cea mai mare parte a sectorului agricol al UE, este posibil ca dezvoltarea în viitor a numeroaselor regiuni agricole din UE să fie expusă unor riscuri. Acesta a fost avertismentul primit joi, la Bruxelles, din partea reprezentanţilor locali şi regionali, în urma adoptării a trei avize în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor.

Agricultura reprezintă un factor esenţial pentru economiile multor regiuni ale Europei, iar PAC reprezintă un mijloc de a-şi câştiga existenţa pentru cele 30 de milioane de persoane care lucrează în sectorul agricol din UE. Însă, potrivit dlui Luis Durnwalder, preşedintele provinciei autonome Bolzano (IT-PPE) şi raportor CoR pentru Avizul pe tema „PAC în perspectiva anului 2020″, dezechilibrele de durată apărute în modul în care PAC sprijină sectorul agricol (pe baza vechiului sistem de plăţi) trebuie eliminate prin reformă, astfel încât să se asigure faptul că sprijinul acordat prin intermediul PAC este mai echitabil şi mai bine direcţionat, în special pentru întreprinderile mici sau pentru cele care se confruntă cu handicapuri geografice deosebite.

„Plăţile directe trebuie să reprezinte în continuare baza stabilizării veniturilor pentru agricultori, ca o răsplată pentru punerea la dispoziţie a bunurilor publice şi ca o compensaţie pentru standardele înalte de producţie din UE. Însă perioadele de referinţă istorică, pe care sunt bazate încă multe plăţi, denaturează piaţa, continuând să favorizeze exploataţiile agricole de mari dimensiuni în detrimentul celor mai mici, mai sărace. Este esenţială crearea unui sistem mai echitabil”.

În avizul al cărui raportor este dl Durnwalder se reia, de asemenea, solicitarea ca PAC să fie abordată într-un mod mai consecvent, în special sub aspectul unei mai bune definiri a rolului politicii de dezvoltare rurală şi al compatibilităţii acesteia cu politica de coeziune. „Cel de-al doilea pilon al PAC, care se concentrează asupra dezvoltării rurale, reprezintă o recunoaştere a faptului că, pe lângă producţia de alimente, agricultorii din prezent întreprind multe alte activităţi, de la promovarea turismului până la combaterea schimbărilor climatice. Sectorul agricol poate contribui în mod semnificativ la obiectivele unei creşteri inteligente, ecologice şi durabile, prevăzută de Strategia Europa 2020, însă numai dacă finanţarea celui de-al doilea pilon este utilizată în mod mai eficient şi dacă există o mai bună înţelegere a altor măsuri de sprijin, cum ar fi Fondul de coeziune”.

Nevoia acordării unui sprijin sporit pentru exploataţiile agricole mai mici sau pentru cele din zonele defavorizate a fost subliniată şi în Avizul privind sistemele de calitate din domeniul produselor agricole, cum ar fi denumirile de origine protejate (DOP), al cărui raportor este dl René Souchon, preşedintele Consiliului regional al regiunii Auvergne (FR-PSE). „Europa are o tradiţie îndelungată de realizare a unor produse alimentare de foarte bună calitate, dintre care multe sunt fabricate exclusiv într-o anumită regiune. UE a recunoscut avantajul considerabil pe care îl poate reprezenta acest lucru pentru producători, mulţi dintre aceştia fiind întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii geografice dificile. Se poate face mai mult pentru a se profita de valoarea adăugată a acestor produse: de pildă, se pot crea noi definiţii, cum ar fi produs al agriculturii montane. Sistemele alimentare locale reprezintă motoarele multor economii regionale şi locale şi este important să fie susţinute”.

Oportunităţile oferite producătorilor europeni la nivel global constituie şi punctul central al Avizului pe tema „Pachetul privind laptele”, al cărui raportor este dna Emilia Müller, ministru de stat pentru afaceri federale şi europene al landului Bavaria (DE-PPE). „Liberalizarea pieţei produselor lactate şi eliminarea treptată a cotelor până în 2015 va conduce neîndoios la o volatilitate sporită a preţurilor, ceea ce ar reprezenta o ameninţare la adresa producătorilor mici şi mijlocii. Însă acest lucru va aduce cu sine şi o mulţime de oportunităţi noi, astfel încât producătorii europeni să poată exploata o cerere aflată în creştere. Cel mai important este să ne asigurăm de faptul că micii producători, care, în multe regiuni producătoare de lactate formează cea mai mare parte a economiei locale, nu sunt lăsaţi să se descurce singuri după liberalizare şi că este elaborată o gamă de noi instrumente pentru a stabiliza piaţa laptelui după liberalizare şi pentru a-i ajuta pe agricultori să fie competitivi pe o piaţă globală”.

Note pentru editori:

Cele trei avize adoptate în cadrul sesiunii plenare din mai vin în completarea activităţii anterioare desfăşurate de Comitet în domeniul agriculturii şi al reformei PAC şi îi aduc îmbunătăţiri, în special avizul exploratoriu privind sistemele alimentare locale, solicitat de dl Dacian Cioloş, comisarul pentru agricultură, şi elaborat de dna Lenie Dwarshuis-Van De Beek, fostă membră a CoR, şi avizul privind viitorul PAC, elaborat, de asemenea, de dl René Souchon, multe dintre sugestiile acestor avize fiind preluate în cadrul propunerilor de reformă a PAC.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

 

Sursa: Comitetul Regiunilor

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top