Fără categorie

Rapoartele Comisiei privind progresele înregistrate de Republica Moldova şi Ucraina în vederea liberalizării vizelor

Bruxelles, 23 septembrie 2011 – Comisia a prezentat astăzi primul raport privind progresele înregistrate de Republica Moldova şi Ucraina în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planurilor lor de acţiune în materie de liberalizare a vizelor.

„Știu cât de importantă este eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova şi ai Ucrainei”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. „Autorităţile şi cetăţenii acestor două ţări AU făcut eforturi intense pentru punerea în aplicare a planurilor lor de acţiune privind liberalizarea vizelor şi sper că atât Republica Moldova, cât şi Ucraina vor înregistra în continuare rezultate pozitive. Dialogul privind vizele constituie un mijloc important de realizare a unor reforme în domenii precum drepturile fundamentale, traficul de persoane, gestionarea migraţiei şi criminalitatea organizată; de aceea încurajez puternic autorităţile naţionale să facă în continuare eforturi susţinute în acest sens”.

„Mobilitat…

Bruxelles, 23 septembrie 2011 – Comisia a prezentat astăzi primul raport privind progresele înregistrate de Republica Moldova şi Ucraina în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planurilor lor de acţiune în materie de liberalizare a vizelor.

„Știu cât de importantă este eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova şi ai Ucrainei”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. „Autorităţile şi cetăţenii acestor două ţări AU făcut eforturi intense pentru punerea în aplicare a planurilor lor de acţiune privind liberalizarea vizelor şi sper că atât Republica Moldova, cât şi Ucraina vor înregistra în continuare rezultate pozitive. Dialogul privind vizele constituie un mijloc important de realizare a unor reforme în domenii precum drepturile fundamentale, traficul de persoane, gestionarea migraţiei şi criminalitatea organizată; de aceea încurajez puternic autorităţile naţionale să facă în continuare eforturi susţinute în acest sens”.

„Mobilitatea şi contactele interpersonale sunt fundamentale pentru promovarea înțelegerii reciproce, pentru împărtăşirea valorilorşși pentru crearea unor relații mai puternice între cetățenii ţărilor noastre. Noul nostru răspuns la politica europeană de vecinătate are în vedere în special oferirea unor posibilități suplimentare în ceea ce privește mobilitatea şi aprofundarea relațiilor de parteneriat cu societatea civilă. În acest context, doresc să salut în mod special progresele realizate de Republica Moldova și de Ucraina în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor lor de acţiune privind liberalizarea vizelor și aștept cu nerăbdare înregistrarea de noi progrese în acest sens.” a declarat Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate.

Raportul referitor la Republica Moldova demonstrează că s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte adoptarea legislaţiei şi consolidarea cadrului juridic în domenii importante, cum ar fi securitatea documentelor, gestionarea frontierelor, gestionarea migraţiei, azilul, traficul de persoane, spălarea de bani şi politica antidrog. Cu toate acestea, rămân de soluţionat unele probleme domenii precum protecţia datelor, combaterea criminalității organizate, lupta împotriva corupţiei şi a discriminării.

Raportul referitor la Ucraina subliniază progresele înregistrate în ceea ce priveşte adoptarea unor dispoziţii legislative în domenii precum gestionarea frontierelor, gestionarea migraţiei, lupta împotriva corupţiei, politica antidrog, protecţia datelor și spălarea de bani. În alte domenii, precum securitatea documentelor, azilul, combaterea criminalităţii organizate, a traficului de persoane și a discriminării, mai rămân încă multe de făcut.

Etapele următoare

Primele rapoarte privind progresele înregistrate de Republica Moldova şi Ucraina în ceea ce priveşte planurile lor de acţiune privind liberalizarea vizelor prezintă situația actuală a adoptării cadrului legislativ (obiectivele de referinţă corespunzătoare primei faze), și anume situația existentă la 8 iulie 2011. O a doua serie de rapoarte cuprinzătoare va fi prezentată până la sfârşitul anului 2011, după adoptarea de către Ucraina și Moldova a actelor legislative restante și după încheierea misiunilor de evaluare care urmează să fie efectuate de serviciile Comisiei, împreună cu experţi din statele membre, în toamna acestui an.

Istoricul dosarului

Dialogul dintre UE și Ucraina privind vizele, care examinează condiţiile necesare pentru instituirea unui regim fără vize pentru cetăţenii Ucrainei care călătoresc în UE, a fost lansat la 29 octombrie 2008. În concluziile sale privind Parteneriatul estic din 25 octombrie 2010, Consiliul a invitat Comisia să pregătească un proiect de plan de acțiune care să stabilească toate condițiile tehnice pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească înainte de posibila instituire a unui regim de călătorie fără vize. Planul de acţiune a fost salutat de liderii UE şi de cei ai Ucrainei, cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-Ucraina din 22 noiembrie 2010.

Dialogul dintre UE şi Moldova privind vizele, care examinează condiţiile necesare pentru instituirea unui regim fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în UE, a fost lansat la 15 iunie 2010. În concluziile menţionate mai sus privind Parteneriatul estic, Consiliul a invitat, de asemenea, Comisia să pregătească un proiect de plan de acțiune care să stabilească toate condițiile tehnice pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească înainte de posibila instituire a unui regim de călătorie fără vize. Planul de acțiune a fost prezentat de comisarul Malmström autorităţilor moldovene la 24 ianuarie 2011.

Planurile de acţiune au o structură similară. Acestea conțin două tipuri de criterii de referință: criterii de referință preliminare privind cadrul politic (legislație și planificare), care ar trebui să deschidă calea pentru îndeplinirea unor criterii de referință mai specifice (punerea în aplicare eficientă și durabilă a măsurilor relevante) în cadrul fiecăreia din cele patru componente: (i) securitatea documentelor, inclusiv datele biometrice; (ii) migrația ilegală, inclusiv readmisia; (iii) ordinea publică și securitatea și (iv) relațiile externe și drepturile fundamentale.

Comisia a fost invitată să prezinte periodic Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind punerea în aplicare a acestor planuri de acţiune.

Pentru mai multe informaţii

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top