Afaceri Europene

Proiectul „PERISCOP” a ajuns la final

Tigitrans investeşte în oameni

Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional de Dezoltare a Resurselor Umane, aplicat în cadrul societăţii SC Tigitrans SA Constanţa, a fost finalizat. Tigitrans (TGT) s-a înfiinţat în 1994 ca o societate pe acţiuni cu capital 100% privat, fiind specializată iniţial în recrutarea şi plasarea de echipaje de marinari şi ofiţeri de marină, îmbarcarea personalului pe vase sub pavilion străin, cu respectarea standardului ISO 9001/2006 şi având “Certificat de conformitate” emis de Germanische Lloyds. În present, societatea şi-a diversificat activitatea prin formarea unui departament de montaj mecanic. Pentru a putea desfăşura activitatea de montaj, Tigitrans a fost certificată de către TŰV Austria. Societatea are personal specializat şi calificat în domeniul proiectării şi montajului mecanic, precum şi consultanţă în domeniul montajului mecanic. Ca obiecte de activitate TGT desfăşoară lucrări de instalaţii construcţii montaj, confecţii metalice, prefabricare şi montaj suporţi susţinere trasee de conductă, montaj şi reparaţii echipamente şi conducte sub presiune, instalaţii şi platforme petroliere, asistenţă tehnică în construcţii montaj, proiectare confecţii metalice, autorizare sudori. În activitatea de montaj, societatea execută lucrări de sudură în conformitate cu proceduri de sudură calificate de către TŰV Austria. TGT deţine în prezent calificări ale procedurilor de sudare prin diverse procedee de sudare: manual în mediu de gaz protector, semiautomatic mediu de gaz activ, electric manual cu electrozi înveliţi, pentru o gamă diversificată de oţeluri: slab, mediu şi înalt aliate, oţeluri termorezistente, oţeluri criogenice, fontă, aluminiu, cupru. Lucrările de sudură sunt executate de sudori certificaţi de către TŰV Austria.
Beneficiarul a devenit, din anul 2008, furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor pentru două programe de calificare în meseriile de sudor şi lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic şi unul de specializare în meseria sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector. Premergător procesului de autorizare, solicitantul a construit un atelier şcoală destinat special derulării unor cursuri de formare în domeniul construcţiilor metalice.

Obiectivul principal – grija faţă de angajaţi

Creşterea în mod continuu a nivelului de securitate a muncii din întreprindere şi reducerea semnificativă a bolilor profesionale, prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi dezvoltare a competenţelor angajaţilor, se face în concordanţă cu exigenţele standardelor europene de siguranţă şi securitate ocupaţională. Amenajarea spaţiilor de lucru prin lucrări şi dotări specifice, inclusiv prin achiziţii tip FEDR, organizarea a patru programe de instruire în domeniul Sistemul de management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupationale – OHSAS 18001, au avut ca beneficiari 150 angajaţi.
Un grup ţintă al programului amintit a fost format din 165 angajaţi ai întreprinderii, fiind structurat pe trei nivele: top management, middle management şi personal operativ. Majoritatea  salariaţilor a fost inclusă în acest program, participarea masivă justificându-se prin faptul că, în ultima perioadă, angajatorul nu a făcut investiţii substanţiale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă la nivel de întreprindere. Rezolvarea unor necesităţi ale grupului ţintă, precum dezvoltarea unei culturi a prevenţiei, un ambient prietenos şi adecvat desfăşurării activităţii în condiţii optime, diminuarea factorilor de risc la locul de muncă, competenţe sporite în domeniul sistemului de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională, informaţii despre bolile profesionale, cu precădere despre cele cauzate de efectele stresului la locul de muncă, vor preveni o serie de implicaţii negative şi profunde la nivelul capacităţii profesionale a angajaţilor şi vor reduce efectele resimţite la nivel de angajator: scăderea productivităţii şi reducerea profitului.

Informaţie = performanţa

În implementarea acestui proiect s-a pornit de la premisa ca atenţia acordată securităţii şi sănătăţii în muncă nu salvează numai zilele pierdute şi suferinţele angajaţilor şi ale familiilor lor, ci poate fi puternic motivată şi aduce o contribuţie importantă la creşterea eficienţei şi productivităţii. Ea va reprezenta întotdeauna în mod clar o parte integrantă a unui bun management al întreprinderilor. Conştientizarea problemelor legate de stresul la locul de muncă reprezintă un pas important pentru grupul ţintă inclus în proiect, generând pe termen lung performanţe profesionale sporite, reducerea costurilor şi, nu în ultimul rând, protejarea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii. Utilizarea instrumentului Indicatorul de Performanţă, ori de câte ori situaţia o va impune, va oferi informaţii privind modul în care angajaţii TGT vor avea tendinţa de a experimenta stresul, frustrările şi conflictele. Aceste informaţii vor permite managerilor societăţii Tigitrans să se adreseze angajaţilor cu cele mai potrivite strategii de adaptare a dezvoltării individuale pentru a genera rezultate maxime.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top