Litoralul românesc

Primarul Urdea – vizat în alt scandal imobiliar

Şmenurile cu terenuri din zona 2 Mai – Vama Veche îngroaşă dosarele penale ale administraţiei locale de la Limanu

Zona imobiliară aflată pe raza localităţilor Limanu – 2 Mai – Vama Veche, se află de multă vreme în atenţia organelor de cercetare penală. Situaţia a fost determinată de multitudinea scandalurilor în care Primăria Limanu a fost şi este autoarea unor “matrapazlâcuri” cu terenuri aflate în proprietatea unor cetăţeni sau au fost revendicate în conformitate cu Legea 10/2001. Sau altfel, prin voinţa şi autoritatea capului Primăriei, zeci de terenuri au fost vândute unor terţe persoane fără a se ţine cont de situaţia juridică a acelor terenuri, fără a se ţine cont de lege, fără a se ţine cont de faptul că acele terenuri au sau aveau deja proprietari sau erau revendicate. Cazul lui Alexoiu Constantin este unul din zecile de exemple de persoane care s-au trezit peste noapte că proprietăţile lor, confiscate la un moment dat de comunişti, au dispărut pur şi simplu şi că nu mai au nici un drept asupra ce li se cuvine în litera Legii.

Un articol de Andreea PAVEL, Ştefan Doru COPOŢ

Jefuiţi de comunişti, tâlhăriţi de liberali

În ziua de 20.04.1952, prin decizia nr.232/1952, familia lui Alexoiu Constantin a fost strămutată cu “Domiciliu Obligatoriu” din satul 2 Mai, comuna Limanu, în localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa. Cu această ocazie, comuniştii de la acea vreme au dispus confiscarea averii familiei Alexoiu formată din 10,5 hectare de pământ, casele şi anexele acestora, precum şi un teren intravilan în suprafaţă de 2745 de metri păraţi situat pe strada 1 Mai. Terenul acesta fusese dobândit de tatăl lui Alexoiu Constantin în urma întoarcerii sale de pe front, în calitate de veteran pentru susţinerea familiei formată pe atunci din şapte membri. La data de 10.10.1954, prin decizia nr.5089/1954 s-au ridicat restricţiile domiciliare familei Alexoiu, dar nu au mai putut intra în posesia întregii averi confiscate. La acest moment, terenul familiei Alexoiu este ocupat de construcţii şi se află în folosinţa altei persoane. Chiar şi aşa, Alexoiu Constantin a cerut, atât pe cale administrativă cât şi pe cale judiciară, restituirea uni teren în compensare, cu aceeaşi suprafaţă, primăria Limanu a refuzat acest lucru. O dată cu apariţia Legii 10/2001, Alexoiu Dumitru a efectuat o notificare notarială, la data de 13.08.2001, pe care a completat-o cu actele necesare în vederea obţinerii unui teren în intravilan, în compensare, în suprafaţă de 2745 de metri pătraţi. Ca răspuns i s-a comunicat o explicaţie ambiguă prin adresa nr. 5445/2002, dar de atunci primarul Urdea nu a mai reacţionat la nici una din repetatele cereri depuse. În consecinţă, Alexoiu a înaintat acţiune în instanţă împotriva lui Nicolae Urdea, primarul comunei Limanu, care conform art. 20 alin. 3 din Legea nr.10/2001, era obligat ca în termen de 60 de zile, să dea o dispoziţie motivată privind acordarea sau neacordarea dreptului de proprietate. Această acţiune în instanţă s-a soluţionat prin sentinţa civilă nr.1581/04.10.2005 a Tribunalului Constanţa, rămasă definitivă şi irevocabilă conform căreia: “pârâtul (primarul comunei Limanu) este obligat să emită dispoziţie motivată cu acordarea către reclamant (Alexoiu Constantin) a măsurilor reparatorii în echivalent, conform art. 1, alin. 2 din Legea 10/2001 modificată, pentru imobilul-teren în suprafaţă de 2745 metri pătraţi în intravilanul localităţii 2 Mai”.

Din păcate, sentinţa Tribunalului nu a însemnat mare lucru pentru primarul de la Limanu, aşa că acesta din urmă a emis o dispoziţie de respingere a Notificării cu numărul 139/09.08.2004. prin care refuza dreptul la proprietate al lui Alexoiu. Motivele invocate de Urdea în dispoziţie s-au referit la faptul că Alexoiu nu a dovedit dreptul de proprietate, concluzie aberantă dacă stăm să comparăm decizia instaţelor de judecată în ce-l priveşte pe Alexoiu. Şi asta în contextul în care Alexoiu a convins instanţa cu documente originale, aceleaşi pe care le pusese la dispoziţia primarului Urdea. Un alt motiv inventat de primar a fost faptul că Alexoiu nu a dovedit calitatea de moştenitor, calitate pe care acesta deja o dovedise în acelaşi fel ca şi cea de proprietar, adică cu documente.

Tactică perversă de inducere în eroare

Ulterior notificării menţionate mai sus, în aceeaşi perioadă de timp, primarul Urdea i-a trimis lui Alexoiu o adresă cu nr.171/05.02.2006, prin care îl anunţa că “primăria Limanu procedează la stabilirea măsurilor în echivalent, conform art.1, alin.2, din Legea 10/2001”, adresă prin care, teoretic, se recunoştea pentru prima oară dreptul de proprietate al lui Alexoiu asupra terenului revendicat. La puţină vreme după emiterea acestei notificări, şi în urma înaintării unei cererei către executorul judecătoresc din zonă, primarul Urdea uită de adresa 171/05.02.2006 şi emite din nou o dispoziţie de respingere a notificării nr.51/06.02.2008, având aceeaşi motivare cu a cererii de revizuire a sentinţei civile nr.1581/2005, motivare respinsă automat de instanţa Tribunalului Constanţa. Acest aspect denotă intenţia lui Urdea de a tergiversa la nesfârşit rezolvarea cauzei lui Alexoiu. Şi această dispoziţie cu nr. 51/06.02.2008 a fost atacată de Alexoiu, obţinându-se Sentinţa civilă nr. 643/30.05.2008, rămasă definitivă şi irevocabilă. Nici aşa, omul nu a avut câştig de cauză, în continuare situaţia lui fiind la fel de ambiguă.

În disperare Alexoiu a făcut plângere penală pe numele lui Urdea şi a unui executor judecătoresc sub aspectul săvărşirii infracţiunii prevăzute de art.246 Cod Penal. În adresa nr.120/08/2009, Parchetul Mangalia îi aduce la cunoştinţă lui Alexoiu Constantin faptul că “prin referatul procurorului din data de 16.02.2009 s-a dispus trimiterea sesizării formulate de dumneavoastră la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, căruia îi revine competenţa de efectuare a cercetărilor faţă de numitul Grasu Gelu Iulian – executor judecătoresc şi Urdea Iustin Nicolae”. În aceeaşi adresă însă, poliţia Mangalia afirmă că “din conţinutul petiţiei şi a înscrisurilor depuse de petent, nu au rezultat date sau indicii certe de comitere, de către vreo persoană a unei fapte de natură penală care să intre în sfera de competenţă a DNA”.  Pe de altă parte, se ştie că dosarul 733/P/2009, a fost întors spre cercetare la Poliţia Mangalia, dar de aici nu se mai ştie nimic de soarta lui.

Poliţia Mangalia: Primarul a fost audiat, dar nu vă putem da detalii

Jurnaliştii DEZVĂLUIRI au sunat la sediul Poliţiei Mangalia pentru a intra în posesia unui punct de vedere oficial al reprezentanţilor acesteia, cu privire la aspectele sesizate de Constantin Alexoiu. Ofiţerul de serviciu ne-a informat că singurul care se afla la secţie, în momentul respectiv (dintre cei menţionaţi de reporteri, în speţă cei care cunoşteau foarte bine cazul lui Alexoiu: comisarii Carapcea, Popescu, Oprişan, sau comisarul – şef Nicolae Pescaru), este poliţistul Carapcea. Zis şi făcut, puţin iritat acesta ne-a tăiat-o scurt spunându-ne că ancheta este în derulare şi că nu ne poate da nici un fel de detaliu, atât timp cât aceasta nu este finalizată. Ce-i drept, un răspund standard al organelor de anchetă, cu care acestea se spală pe mâini de multe ori, găsindu-şi un răgaz binevenit.

Pe de altă parte, acesta ne-a mai menţionat faptul că toate plângerile şi sesizările depuse la Poliţia Mangalia de Constantin Alexoiu au fost găsite ca neîntemeiate. Excepţie face ultima plângere a acestuia care, conform spuselor lui Carapcea, este în lucru şi va fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare. Întrebat fiind dacă primarul Iustin Urdea a fost audiat, acesta s-a grăbit cu un răspuns pozitiv, amintindu-ne însă că nu ne poate furniza nici o informaţie cu privire la declaraţiile acestuia, până când ancheta nu va fi soluţionată. Sigur, tot comisarul Carapcea ne-a promis că la finalul anchetei ne va pune la dispoziţie atât materiale, cât şi detalii cu privire la anchetă. În aceste condiţii, jurnaliştii DEZVĂLUIRI promit să revină cu un articol, în speranţa că reprezentanţii Poliţiei Mangalia se vor ţine de promisiune.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top