Actualitate

Primăria Negru Vodă – Anunț privind vânzarea prin licitație publică cu ofertă în plic închis

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță vânzarea prin licitație publică cu oferte în plic închis, a următoarelor bunuri imobile:

– Teren intravilan, categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 970 m², înscris în CF nr.105267 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Șoseaua Mangaliei, nr.56A, conform OUG 57/2019 și HCL nr. 56 din 29.05.2023

– Teren intravilan,categoria de folosinţă arabil, în suprafaţă de 769 m², înscris în CF nr. 105272 Negru Vodă, situat în oraşul Negru Vodă, strada Morii, nr. 2E, , conform OUG 57/2019 și HCL nr. 57 din 29.05.2023

Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: [email protected], persoană de contact: Cosmin Bujor – Secretar General

Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire prin formularea unei  solicitări scrise, care va fi depusă la sediul instituției.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Secretar general al instituției, sediul Primăriei orașului Negru Vodă, str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța;

Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar:

de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit;

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20 Iunie 2023, ora 16:00

Informații privind ofertele:

– Data-limită de depunere a ofertelor: 27 Iunie 2023, ora 16:00

– Adresa la care se vor depune ofertele: Primăria orașului Negru Vodă, sediu: str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, oraș Negru Vodă, jud. Constanța

– Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat

– Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

Plicurile se vor deschide în data de 28 Iunie 2023, ora 10:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Oraș Negru Vodă, Șoseaua Mangaliei, nr. 13, în sala de şedinţe a Consiliului Local Negru Vodă, în prezenta comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

– Judecătoria Mangalia, cu sediul în municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, cod poștal 905500, jud. Constanța, telefon: 0241/755.567 / 0241/755.568, fax: 0241/754.506 (Penal), 0241/755.798 (Civil), E-mail: [email protected]

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2023

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top