Actualitate

Primăria Negru Vodă – Anunț privind concesionarea prin licitație publică cu ofertă în plic închis

U.A.T. Oraș Negru Vodă anunță concesionarea prin licitație publică cu ofertă în plic închis a următoarelor pășuni rămase nealocate :

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact

U.A.T. oraș Negru Vodă adresa sediu: Negru Vodă, strada Şos. Mangaliei, nr. 13, telefon/fax 0241780195/ 0241780948, cod fiscal 6398763, E-mail: [email protected], persoane de contact:

Maria ION – Consilier juridic / Alina-Mariana CHIHAIA – Consilier achiziții publice

b. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini

 • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Persoanele interesate vor putea intra în posesia documentației de atribuire prin formularea unei  solicitări scrise, care va fi depusă la sediul instituției.

 • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Compartiment juridic/ Compartiment achiziții publice, sediul Primăriei orașului Negru Vodă, str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, jud. Constanța;

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar:

Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați cu titlu gratuit;

 • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04 Martie 2024, ora 16:00;
 • C. Informații privind ofertele:
 • Data-limită de depunere a ofertelor: 14 Martie 2024, ora 16:00;
 • Adresa la care se vor depune ofertele: Primăria orașului Negru Vodă, sediu: str. Șoseaua Mangaliei, nr. 13, oraș Negru Vodă, jud. Constanța;
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat
 • Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

Plicurile se vor deschide în data de 15 Martie 2024, ora 10:00, la sediul organizatorului licitaţiei, Oraș Negru Vodă, Șoseaua Mangaliei, nr. 13, în sala de şedinţe a Consiliului Local Negru Vodă, în prezenta comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.

 • Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Traian, nr.3, cod poștal 900743, jud. Constanța, telefon: 0241-617183, fax: 0241-617413/ 0241-582563, E-mail: [email protected];

 • Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2024
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top