Administrație Locală

Primăria Eforie, campioană la accesarea de fonduri europene

Asocierea marilor oraşe din Ardeal în „Alianţa Vestului” a generat o dezbatere publică despre cele mai eficiente administraţii locale din România în ceea ce priveşte accesarea de fonduri europene. Astfel au apărut în spaţiul public date legate de sume atrase din fonduri europene de către diverse primării, precum şi calcule despre sume investite, pe cap de locuitor.

Însă nu doar în Ardeal sunt administraţii locale cu cifre foarte bune. Primăria Eforie are în derulare (în diferite stadii de implementare) patru proiecte cu finanţare europeană în valoare de 18.551.000 euro, ceea ce înseamnă, raportat la o populaţie de 9473 locuitori, o medie de 1958,3. euro pe cap de locuitor. Această valoare situează administraţia din Eforie pe primul loc în judeţul Constanţa şi chiar pe primele locuri la nivel naţional, în ceea ce priveşte sume atrase din fonduri europene pe cap de locuitor.

La cele patru proiecte finanţate, se adaugă alte patru proiecte depuse, în valoare totală de 16.491.746 euro.

Proiecte în derulare

I. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie, POR 7.1. Reabilitare, modernizare bulevardul Tudor Vladimirescu și Strada Mării – Eforie Nord

Contractul de finanțare a fost semnat în luna martie 2018, perioada de implementare este 27.03.2018 – 27.02.2022. Valoare totală proiect: 21.965.417,46 lei.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, precum și crearea, extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților, prin:

 • creșterea suprafeței de spații deschise reabilitate în stațiuni turistice

 • creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin

 • creșterea numărul mediu de salariați în stațiunile turistice, modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului

 • crearea unei piste de biciclete, modernizarea sistemului de iluminat public, amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale și creșterea suprafeței de spațiu verde amenajată

Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.965.417,46 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.666.123,90 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.854.818,94 lei.

Necesitatea proiectului rezultă din dezvoltarea unui sistem durabil pentru turism în stațiunea Eforie Nord, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității serviciilor de turism și conexe acestora existente, dezvoltarea infrastructurii de turism și reducerea impactului negativ asupra mediului, în conformitate cu practicile și politicile UE în vederea conformării cu obiectivele generale negociate de România prin angajamentele din procesul de aderare și post-aderare, legislația în vigoare și țintele intermediare de tranziție agreate între Comisia Europeană și Guvernul României.

Implementarea proiectului va conduce astfel la îmbunătățirea performanțelor operaționale ale infrastructurii de turism la nivelul stațiunii Eforie Nord în vederea asigurării viabilității financiare și operaționale.

Astfel, principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor din domeniul turismului vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene astfel:

 • Creșterea suprafeței de spatii deschise reabilitate în stațiuni turistice;

 • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin;

 • Creșterea numărul mediu de salariați în stațiunile turistice;

 • Modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului;

 • Realizarea unei zone de promenada care sa pună în valoare potențialul turistic al stațiunii Eforie Nord;

 • Consolidarea cu terenului afectat de fenomenele de instabilitate identificate pe amplasamentul proiectului;

 • Crearea unei piste de role și cicliști;

 • Modernizarea sistemului de iluminat public;

 • Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale precum și dotarea cu mobilier urban

 • Creșterea suprafeței de spațiu verde amenajate;

Ca urmare a acestor obiective este de așteptat să se îmbunătățească semnificativ confortul turiștilor ce vizitează stațiunea Eforie Nord.

Investiția propusă cuprinde în plan Bulevardul Tudor Vladimirescu și strada Mării, situate în partea estică a stațiunii Eforie Nord, în vecinătatea falezei și a plajelor.

II. Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie POR 7.1., Contract finanțare semnat în luna august 2017;

Perioadă implementare – 09.08.2018 – 09.08.2021, valoare totală proiect 20.834.232,40 lei, Amenajare, ecologizare Lac Belona Eforie Nord.

Pe amplasamentul studiat se propun următoarele:

1. Ecologizare Lac Belona – cuprinzând lucrări de:

 • dragare și ecologizare a lacului,

 • consolidarea malurilor;

 • defrișarea controlată a unor zone de stuf;

 • asigurarea aerării apei lacului în vederea reîmprospătării și oxigenării continue a acesteia;

2. Amenajare promenadă în jurul Lacului pentru punerea în valoare a obiectivului turistic natural compus din următoarele elemente:

 • alei pietonale în jurul lacului – placate cu dușumele din lemn (deck);

 • alei pietonale în jurul lacului și pe terenul adiacent – placate cu pavaje de piatră naturală, artificială și beton decorativ sau asfalt în functie de compoziția peisageră proiectată;

 • platforme promenadă tip ponton, pentru accesul vizitatorilor și pentru studierea faunei și florei lacului;

 • pistă de bicicliști – delimitată față de zonele pietonale;

 • trepte spre apa lacului pentru activități de recreere și agrement pe parcursul promenadei pietonale, 

 • scări, trepte și gradene pentru accesarea investiției dinspre zona urbană adiacentă;

 • alee pietonală pavată, cu sistem rutier carosabil pentru accesul ocazional a mașinilor de gunoi, pentru utilajele de întreținere a promenadei și pentru accesul mașinilor de intervenții de urgență (pompieri) delimitat de vecinătăți prin plantație de aliniament cu arbori;

 • iluminatul public al promenadei pietonale;

 • rețele edilitare de alimentare cu apă pentru echiparea zonei cu fântâni de băut apă (cișmele) respectiv pentru irigații a spațiilor amenajate cu gazon, flori, arbuști, amenajate peisagistic;

 • mobilierul urban – bănci, coșuri de gunoi cu colectare selectivă, suport parcare biciclete, fântâni de băut apă;

3. Amenjări peisagere – cuprinzând următoarele zone și lucrări specifice:

 • jardiniere cu plante decorative flori, arbuști și arbori;

 • jardiniere cu amenajări de pietre (grădini japoneze);

 • spații gazonate,

 • irigațiile pentru spațiile cu gazon și jardinierele cu plante;

4. Foișorul (turn belvedere) – construcție concepută cu rol de obiect identitar al zonei, cu scop de belvedere asupra lacului și a zonei Belona, respectiv ca o atracție vizuală atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte prin iluminatul arhitectural prevăzut, având înălțimea de cca. 20m (5 niveluri), realizat dintr-o structură metalică cu scară pentru acces pietonal și o platformă de elevator pentru persoane cu disabilități locomotorii.

III. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publică în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice în stațiunea Eforie Sud, POR 7.1 SUERD, contract finanțare semnat în luna decembrie 2018, perioadă implementare –2019-2022, Reabilitare, modernizare, amenajare strada Faleza Sud și Dezrobirii din Eforie Sud.

Valoare totală proiect 22.568.009,05 lei.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de Investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice precum și Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării”.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear prin: Modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului, Crearea unei piste de biciclete, Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale, Creșterea suprafeței de spațiu verde amenajată; Creșterea numărului de vizitatori străini în stațiunea balneoclimaterică Eforie cu peste 20% pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției, față de anul anterior depunerii Cererii de finanțare, ca urmare a implementării proiectului de finanțare; Realizarea unei campanii de informare și promovare a obiectivului turistic amenajat, conform celor prezentate în studiul de marketing. Perioada de implementare a proiectului este de 49 de luni.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 22.568.009,05 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.182.807,69 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.933.841,17 lei.

IV. Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetățenilor din Orașul Eforie, POR 5.2, Contract finanțare semnat în luna februarie 2019, perioadă implementare 2019–2022,

valoare totală proiect 21.822.415,48 lei, amenajarea a 5 zone de recreere în orașul Eforie (3 parcuri în Eforie Sud – strada Siretului, strada Pescarilor și strada Albatrosului şi două parcuri în Eforie Nord).

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului”.

Obiectivul general al proiectului vizează reconversia a cinci terenuri degradate de pe raza teritorială a Orașului Eforie în scopul reducerii poluării aerului, promovării măsurilor de reducere a zgomotului, a revitalizării zonelor urbane prin transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Obiectivul general al proiectului răspunde Obiectivului specific al priorității de investiție POR 5.2 – prin reconversia și refuncționalizarea a 5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate în proprietatea privată a UAT Orașul Eforie, cu o suprafață individuală de peste 1000 mp și transformarea lor în zone de agrement cu acces liber pentru comunitate în vederea revitalizării zonelor urbane aflate în stare de degradare și neutilizare și a creșterii suprafețelor verzi, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Obiectivul specific al proiectului prevede reconversia terenurilor degradate în suprafață de 32248 mp situate în Strada Republicii, Strada Pescarilor, Strada Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului și Strada Siretului.

Valoarea totală a proiectului este de 21.822.415,48 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.311.606,94 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național este de 2.800.598,69 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv de la 21.09.2016 până la 31.01.2022.

În afară de aceste patru proiecte finanţate, Primăria Eforie a depus deja alte patru proiecte cu finanţare europeană, ce aşteaptă finanţare.

Proiecte depuse ce aşteaptă finanţare

I. Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea Eforie Sud/Eforie Nord, POR 7.1., aprobat, în contractare, valoare 22.375.913,21 leiReabilitare şi dotare Teatru de Vară Eforie Sud şi amenajare Parc, reabilitare şi dotare Teatru de Vară Eforie Nord şi amenajare Parc. Perioada de implementare20192022.

II. Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1 Eforie Nord, Construire Sală de Sport, amplasare rezervă incendiu, refacere împrejmuire, prin POR 10/1, depus. Proiectul se află în etapa de evaluare tehnico-financiară.

Perioada de implementare20192022, valoare 9.593.347,21 lei.

III. Centrul de excelenţă Carmen Sylva, pentru servicii educaţionale, culturale şi recreative integrate şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane în Eforie Sud, prin POR 13. Proiectul a fost depus şi se află în etapa de evaluare administrativă

Valoare totală 23.275.040,46 lei, imobil str. Mihai Viteazu nr. 80; Strada Dr. Climescu, strada Mihai Eminescu; Strada Eternităţii; strada Talazului; strada Albatrosului; strada Pelican; strada Orizontului; strada Pescarilor.

IV. Înfiinţarea Centrului pentru Servicii Culturale, Educaţionale şi Recreative Ion Movilă şi îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane în Eforie Nord.

Depus, se află în etapa de evaluare administrativă, perioada 2019-2022, valoare totală 23.256.411,71 lei, Strada Dorobantilor nr.36-38; Aleea Dorobantilor; Bulevardul Republicii; strada Paltinului; strada Teiului; strada Mesteacănului; strada Salcâmului; strada Castanului; strada Platanului, în Eforie Nord.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top