Actualitate

Primăria Comana, protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Consilierii locali ai comunei Comana, județul Constanța, au aprobat proiectul de hotărâte inițiat de primarul Ion Adam cu privire la semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comana , județul Constanța având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Comana în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963.

Proiectul Ministerului Muncii are un buget total alocat de peste 130 de milioane de lei și se derulează în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat.

Scopul proiectului este realizarea infrastructurii specifice – sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS, astfel încât interacțiunea cetățeanului, atât cu MMSS direct cât și cu instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMSS, să se poată realiza în mediul on-line printr-un singur punct de contact – portalul MMPS.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în furnizarea de servicii electronice prin crearea facilității de depunere on-line a cererilor de beneficii de asistență socială și servicii sociale prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul – portalul MMPS, modulul e-Asistență Socială, și de posibilitate de consultare on-line a dosarelor de către orice cetățean sau întreprindere, constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale și implicit optimizarea și modernizarea activității specialiștilor prin implementarea unui modul de management de caz.

De asemenea, consilierii locali au aprobat, în aceeași ședință, și proiectul de hotărâre privind Programul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023 al comunei Comana județul Constanța, și proiectul de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top