Actualitate

Primăria Cernavodă anunță cetățenii că va începe întocmirea listei de priorități pentru locuințele ANL

Primăria orașului Cernavodă vă face cunoscut faptul că în perioada 28 ianuarie -28 februarie 2020 la Centrul de Informare pentru Cetățeni se primesc cereri pentru locuințe de tip ANL în vederea întocmirii listei de priorități.

Cererile, completate conform modelului aprobat prin HCL 232/2016, anexa 4, vor fi însoțite de următoarele documente:
1. Dosar cu şină;

2. Cerere – formular;

3. Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;

4. Alte acte de stare civilă- certificat de naştere, de căsătorie, de deces;

5. Contractul de închiriere/ vânzare-cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii care locuiesc  împreună cu aceştia (în copie), inclusiv copii de pe actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc la acea adresă;

6. Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs înregistrat la ANAF – punct de lucru Medgidia (va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu locativ privat, în copie);

7. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte suprafaţa utilă a imobilului, în care este tolerat împreună cu familia, și numărul persoanelor care locuiesc efectiv la acea adresă (se va depune în cazul în care solicitantul şi membrii familiei sale sunt toleraţi într-un imobil); Declarația va cuprinde acordul solicitantului de a se efectua anchetă socială la adresa la care locuiește;

8. Certificate medicale care să ateste gradul de invaliditate cu/ fără însoțitor;

9. Certificatul de expertiză medicală a persoanelor cu handicap care necesită protecţie specială (în copie);

10. Actele de studii – ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii (se depun doar de către solicitant, în copie);

11. Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din instituţii de ocrotire socială, cu specificarea perioadei de internare (în copie);

12. Hotărâre de plasament (de la Judecătorie sau DGASPC), sau acte doveditoare ale înfierii;

13. Dovada evacuării din locuinţa retrocedată în baza legilor speciale, ori dovada faptului că solicitantul împreună cu familia sunt în curs de evacuare ( proces-verbal întocmit de executorul judecătoresc, notificare pentru evacuarea locuinţei, certificat de grefă din care să rezulte că
este un proces de evacuare pe rolul instanţei, contract de închiriere cu revendicatorul imobilului, după caz).

14. Adeverinţe pentru persoanele încadrate în muncă în care se va menţiona ultimul venit net şi venitul net lunar pe ultimele 12 luni/ defalcat pe luni;

15. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;

16. Talonul de plată din luna curentă sau anterioară pentru persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin;

17. Taloanele sau adeverinţele de pensie, de pensie suplimentară, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale;

18. Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (în copii);

19. Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;

20. Orice altă dovadă de venit sau declaraţie că nu beneficiază de nici un venit;

21. Declaraţie notarială a titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia din care să reisă că nu deţine şi nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în
care a solicitat locuinţă.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top