Fără categorie

PREZENTARE D.A.E.

  • Departamentul pentru Afaceri Europene este autoritatea centrală de coordonare la nivel naţional în domeniul afacerilor europene, subordonată direct primului ministru.

 

 Departamentul pentru Afaceri Europene a fost constituit în contextul aderării României la Uniunea Europeană, pentru a asigura o pregătire cât mai bună a participării României, în noua sa calitate, la procesul decizional de la nivelul Uniunii. În prezent, DAE colaborează cu ministerele de linie şi instituţiile administraţiei publice în procesul de formulare a poziţiei naţionale pe subiectele dezbătute la nivel european. Totodată, DAE urmăreşte, în colaborare cu ministerele de linie, îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin României din statutul său de stat membru al UE.

Structură cu personalitate juridică, atribuţiile sale sunt stabilite prin OUG nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată şi completată p…

  • Departamentul pentru Afaceri Europene este autoritatea centrală de coordonare la nivel naţional în domeniul afacerilor europene, subordonată direct primului ministru.

 

 Departamentul pentru Afaceri Europene a fost constituit în contextul aderării României la Uniunea Europeană, pentru a asigura o pregătire cât mai bună a participării României, în noua sa calitate, la procesul decizional de la nivelul Uniunii. În prezent, DAE colaborează cu ministerele de linie şi instituţiile administraţiei publice în procesul de formulare a poziţiei naţionale pe subiectele dezbătute la nivel european. Totodată, DAE urmăreşte, în colaborare cu ministerele de linie, îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin României din statutul său de stat membru al UE.

Structură cu personalitate juridică, atribuţiile sale sunt stabilite prin OUG nr.133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată şi completată prin Legea nr. 102/2007.

  • Obiectivele principale ale DAE vizează promovarea eficientă a intereselor României la nivelul Uniunii Europene şi coordonarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al UE.

 

 DAE realizează coordonarea interministerială în vederea elaborării poziţiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:

a) asigură coerenţa intersectorială a poziţiilor naţionale pe tematicile europene;

b) examinează şi avizează poziţiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern în vederea susţinerii acestora în cadrul Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) şi al grupurilor de lucru ale Consiliului UE;

c) conduce reuniunile săptămânale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene;

d) participă şi conduce, după caz, reuniunile grupurilor de experţi constituite pe problematici specifice;

e) supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergenţă între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi nesoluţionate la nivelul grupurilor de experţi;

f) prezintă primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru soluţionarea divergenţelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;

g) asigură participarea tuturor instituţiilor competente la procesul de elaborare şi formulare a poziţiilor României;

h) organizează registrul poziţiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;

i) monitorizează participarea reprezentanţilor României în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene.

  • Una dintre cele mai importante sarcini ce revine DAE este asigurarea coerenţei şi a calităţii poziţiilor naţionale prin care România îşi promovează interesele naţionale în cadrul instituţiilor europene. Astfel, Departamentul pentru Afaceri Europeneavizează poziţiile pe care reprezentanţii României le susţin la nivelul instituţiilor europene, în contextul Afacerilor Generale. DAE are şi o sarcina importantă de mediere, atunci când este cazul, între diferitele instituţii sau agenţii pentru a asigura adoptarea unei poziţii unitare la nivel naţional.
  • DAE monitorizează şi susţine îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Tratatul de Aderare a României la UE, a altor angajamente asumate pe parcursul procesului de negociere, precum şi a strategiilor naţionale şi programelor elaborate în contextul politicilor europene.
  • DAE coordonează elaborarea şi implementarea Strategiei „Europa 2020” şi a altor strategii sectoriale sau documente programatice relevante, care au legătură cu politicile europene.
  • DAE coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare, prin asigurarea cooperării interministeriale, prin verificarea şi avizarea legislaţiei naţionale de transpunere ori de asigurare a cadrului de aplicare directă a dreptului Uniunii Europene.

   În acest context, DAE notifică electronic Comisia Europeană cu privire la legislaţia naţională care transpune legislaţia europeană.

   În acelaşi timp, DAE informează Parlamentul României şi autorităţile administraţiei publice cu privire la activitatea legislativă a Uniunii Europene.

  • DAE reprezintă România la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, derulează actele de natură procedurală necesare şi coordonează, împreună cu ministerele de linie, fundamentarea poziţiilor României în cadrul procedurilor pre-contencioasă şi contencioasă la nivel european.

   România este reprezentată în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de Agentul Guvernului Românieipentru Curtea de Justiţie şi Tribunalul UE, cu rang de subsecretar de stat, subordonat direct şefului DAE.

  • DAE organizează si coordonează Centrul Naţional SOLVIT – un mecanism informal de soluţionare a problemelor care apar în cadrul Pieţei Interne a Uniunii Europene, care nu presupune proceduri judiciare.
  • DAE reprezintă punctul naţional de contact pentru problematica Pieţei Interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene.

 

DAE reprezintă punctul tehnic de contact şi asigură responsabilul naţional în problematica Strategiei „Europa 2020″.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top