Actualitate

Prelungirea valabilității actelor de reglementare pentru activitatea de pescuit comercial în ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunță că în baza atribuțiilor și
prevederilor legale în vigoare a stabilit prin Decizia Guvernatorului ARBDD nr.
519/31.12.2019, prelungirea termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare
emise în anul 2019, pentru activitatea de pescuit comercial în perimetrul R.B.D.D., până la începutul perioadei de prohibiție din anul 2020.

Decizia a fost adoptată deoarece pentru reglementarea activității de pescuit comercial pe
anul 2020, respectiv pentru emiterea autorizațiilor de pescuit comercial, autorizațiilor de
captură, achiziție, comercializare și vizarea permiselor de pescuit comercial, este
necesară apariția Ordinului privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de
pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2020, precum și a Ordinului privind
nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea
desfășurării activității pe anul 2020.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activitatea de pescuit comercial în
perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, sunt obligate să dețină asupra lor toate
documentele necesare desfășurării activității de pescuit comercial, conform prevederilor
legislației în vigoare și a Deciziei Guvernatorului ARBDD.

Decizia a fost emisă în conformitate cu următoarele acte normative:
• Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării” cu
modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a
structurii organizatorice ale ARBDD, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial
în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate;
• OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu modificările și completările
ulterioare.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualitate

To Top