Fără categorie

Posibilităţile de pescuit în apele UE în anul 2012: identificarea unui echilibru corect în vederea reducerii pescuitului excesiv

Comisia Europeană şi‑a publicat astăzi raportul privind progresele înregistrate în ultimii ani în domeniul politicii comune în domeniul pescuitului şi sugestiile privind posibilităţile de pescuit în apele UE în anul 2012. Documentul stabilește modul în care Comisia intenționează să pună în aplicare consultanța științifică de care beneficiază în legătură cu situația stocurilor de pește, atunci când propune limite și cote de captură pentru anul următor. Cifrele cele mai recente arată că situația stocurilor de pește în apele europene cunoaște o îmbunătățire lentă, însă pentru majoritatea stocurilor de pește nu există încă suficiente date științifice, în principal din cauza rapoartelor deficitare din partea statelor membre. Comisia va utiliza, așadar, o metodă nouă pentru stabilirea limitelor de pescuit, care implică, îndeosebi, reducerea nivelurilor în cazurile în care nu există suficiente date. În cursul verii, ideile Comisiei vor face obiectul unei vaste consultări, rezultatele fiind lu…

Comisia Europeană şi‑a publicat astăzi raportul privind progresele înregistrate în ultimii ani în domeniul politicii comune în domeniul pescuitului şi sugestiile privind posibilităţile de pescuit în apele UE în anul 2012. Documentul stabilește modul în care Comisia intenționează să pună în aplicare consultanța științifică de care beneficiază în legătură cu situația stocurilor de pește, atunci când propune limite și cote de captură pentru anul următor. Cifrele cele mai recente arată că situația stocurilor de pește în apele europene cunoaște o îmbunătățire lentă, însă pentru majoritatea stocurilor de pește nu există încă suficiente date științifice, în principal din cauza rapoartelor deficitare din partea statelor membre. Comisia va utiliza, așadar, o metodă nouă pentru stabilirea limitelor de pescuit, care implică, îndeosebi, reducerea nivelurilor în cazurile în care nu există suficiente date. În cursul verii, ideile Comisiei vor face obiectul unei vaste consultări, rezultatele fiind luate în considerare la elaborarea propunerilor sale privind posibilitățile de pescuit pentru anul viitor, care urmează să fie adoptate în toamnă.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a subliniat că intenționează să introducă o abordare nouă, de tip preventiv, în ce privește propunerea posibilităților de pescuit: în cazurile în care există date științifice privind stocurile de pește, propunerile Comisiei le vor urma îndeaproape. În cazurile în care nu există suficiente date științifice, Comisia va propune reducerea sistematică a capturilor. Această abordare va conduce la eliminarea treptată a pescuitului excesiv și va încuraja statele membre să colecteze și să raporteze mai bine datele. Comisarul a adăugat: „Pentru a elimina pescuitul excesiv trebuie să gestionăm stocurile de pește în așa fel încât acestea să se poată reface, asigurând cel mai înalt nivel al capturilor medii pe termen lung pe care îl poate susține marea. Acest lucru nu va conduce doar la îmbunătățirea situației stocurilor de pește din Europa și la diminuarea impactului pe care îl are pescuitul asupra mediului, ci va contribui și la creșterea rentabilității economice a sectorului european al pescuitului”.

Acest mod de a pescui la „randamentul maxim sustenabil”1 va aduce beneficii importante și va marca trecerea de la pescuitul intensiv al unor resurse sărace la pescuitul moderat al unor stocuri mai abundente.

Astfel vor fi capturate cantități similare sau chiar mai mari de pește, însă cu un impact mai mic asupra mediului și mai puține capturi aruncate înapoi în mare, ceea ce înseamnă că fundul mării va fi mai puțin deteriorat, se vor înregistra mai puține capturi accidentale de organisme vulnerabile, printre care marsuini, delfini și alte mamifere marine, și se va utiliza mai puțin combustibil, întrucât este nevoie de mai puțin timp pentru capturarea unei tone de pește dintr‑un stoc abundent decât dintr‑un stoc sărac; în acest fel, se vor reduce și emisiile de carbon și cheltuielile pentru combustibil ale navelor de pescuit.

Un nou tip de consultanță științifică

În 2010, Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), care oferă Comisiei consultanță științifică, a elaborat un nou tip de aviz cu privire la nivelurile TAC care vor conduce la un pescuit la „randamentul maxim sustenabil” până în 2015. Comisia salută aceste noi avize științifice și intenționează ca, atunci când există date suficiente, să își bazeze propunerile cu privire la TAC pe aceste avize.

Cu toate acestea, un obstacol important la stabilirea posibilităților de pescuit în 2012 este tocmai faptul că, pentru aproximativ două treimi din TAC, nu există avize științifice. În majoritatea cazurilor acest lucru se întâmplă din cauza lipsei informațiilor cu privire la capturi, a anchetelor incomplete sau a calității proaste a eșantionării. Furnizarea datelor științifice în domeniul pescuitului este o responsabilitate a statelor membre, care însă nu o îndeplinesc satisfăcător în unele cazuri. Atunci când nu există avize științifice, ar trebui propusă o reducere a TAC și/sau a nivelurilor efortului de pescuit.

În plus, statele membre trebuie să dedice suficiente resurse și să furnizeze urgent informațiile necesare pentru a permite estimarea situației stocurilor. Organismele științifice vor primi sarcina de a sprijini soluționarea urgentă a acestor probleme, însă baza de cunoștințe trebuie furnizată de către statele membre. În sfârșit, indicatorii provenind din sectorul pescuitului comercial și din studiile științifice trebuie dezvoltați pentru a crea norme robuste, care să orienteze activitatea de pescuit către o exploatare sustenabilă a resurselor, chiar și în situațiile în care datele sunt insuficiente.

Cetățenii europeni, Parlamentul European, statele membre, consiliile consultative regionale (CCR) și Comitetul consultativ pentru pescuit și acvacultură (CCPA) sunt invitați să transmită comentarii și să dezbată metoda de lucru stabilită în Comunicare, prin intermediul site‑ului web al Comisiei. Consultarea rămâne deschisă până la data de 1 septembrie 2011. Planurile vor fi discutate și cu miniștrii în cadrul Consiliului pentru pescuit din 28 iunie.

Context

Cele mai recente cifre de care dispune Comisia arată că situația stocurilor de pește din apele europene cunoaște o îmbunătățire, însă progresele sunt încă lente. Numărul stocurilor supraexploatate din Atlantic și din mările învecinate a scăzut de la 32 din 34 de stocuri în 2004 la 22 din 35 de stocuri în 2010, ceea ce înseamnă o reducere de la 94 % la 63 %. În Marea Mediterană, 82 % din stocurile cunoscute sunt supraexploatate.

Informații suplimentare:

TAC și cote – normele UE privind pescuitul:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_ro.htm

Adresa web pentru consultarea publică – click aici

Căsuța poștală pentru transmiterea contribuțiilor cetățenilor:

[email protected].

 

Sursa:CE

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top