Fără categorie

Portalul internet european e-justiţie oferă răspunsuri rapide la întrebările cu caracter juridic ale cetăţenilor

Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile unui avocat. Un antreprenor francez doreşte să obţină o informaţie din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia doreşte să obţină informaţii cu privire la sistemul judiciar din Spania. În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de săptămâni. Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – vor fi disponibile printr-un clic. Astăzi UE a lansat portalul european e-justiţie – un ghişeu electronic unic pentru acces la justiţie în întreaga Uniune Europeană. Site-ul internet este în folosul cetăţenilor, întreprinderilor, avocaţilor şi judecătorilor care doresc să afle răspunsul la întrebări juridice cu implicaţii transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă a diferitelor sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al justiţiei. Cu peste 12 000 de pagini de conţinut, prima versiune pune la dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile …

Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile unui avocat. Un antreprenor francez doreşte să obţină o informaţie din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia doreşte să obţină informaţii cu privire la sistemul judiciar din Spania. În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de săptămâni. Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – vor fi disponibile printr-un clic. Astăzi UE a lansat portalul european e-justiţie – un ghişeu electronic unic pentru acces la justiţie în întreaga Uniune Europeană. Site-ul internet este în folosul cetăţenilor, întreprinderilor, avocaţilor şi judecătorilor care doresc să afle răspunsul la întrebări juridice cu implicaţii transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă a diferitelor sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al justiţiei. Cu peste 12 000 de pagini de conţinut, prima versiune pune la dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile şi practicile din toate statele membre. De exemplu, portalul oferă informaţii cu privire la asistenţa judiciară, formarea juridică, organizarea de videoconferinţe, precum şi linkuri către bazele de date legislative, registrele online de insolvenţă şi de cadastru. Peste 10 milioane de cetăţeni implicaţi în fiecare an în procese transfrontaliere au acum acces rapid la informaţii în materie de justiţie.

„Astăzi este o zi importantă pentru spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. Prin acest portal, punem bazele unei justiţii mai eficiente şi mai accesibile cetăţeanului european”, a declarat Stefaan De Clerck, ministrul belgian al justiţiei. „Proiectul e-justiţie este piatra de temelie a unei justiţii europene moderne, iar portalul e-justiţie este calea de acces la aceasta. Cooperarea intensă între toate părţile interesate implicate este esenţială acum pentru asigurarea unui succes de durată.”

„E-justiţie înseamnă accesul la justiţie printr-un clic. Astăzi, realizăm un important pas pentru a aduce justiţia mai aproape de cetăţenii UE şi pentru a contribui la o mai bună cunoaştere reciprocă a sistemelor noastre juridice. Cunoaşterea duce la încredere, iar încrederea la convingerea că drepturile noastre vor fi protejate în orice colţ al Europei”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. „Cetăţenii, întreprinderile şi avocaţii vor beneficia de pe urma unui veritabil ghişeu online unic pentru informaţiile în materie de justiţie. În viitor, site-ul va moderniza şi va simplifica modul în care cetăţenii primesc informaţii şi consiliere juridică. Cetăţenii vor primi răspunsul în limba proprie, într-un interval scurt de timp. Știm cu toţii cât de important este aceasta: întârzierea stabilirii dreptăţii înseamnă, de fapt, negarea dreptăţii.”

Cine sunt beneficiarii acestui site?

 

  • Cetăţenii pot primi răspunsuri asupra modului în care funcţionează sistemele juridice ale celor 27 de state membre. Pot obţine răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu evenimente din viaţa reală precum divorţurile, decesurile, litigiile sau chiar când se mută într-o altă locuinţă. De asemenea, pot să găsească un practician în drept într-o altă ţară, pot să obţină informaţii cu privire la evitarea proceselor costisitoare, apelând la mediere, informaţii cu privire la instanţa competentă, legislaţia cărui stat membru se aplică în anumite cazuri şi condiţiile în care pot beneficia de asistenţă judiciară.

 

  • Avocaţii, notarii şi judecătorii pot avea acces la bazele de date legislative, îşi pot contacta colegii prin intermediul reţelelor judiciare şi pot regăsi informaţii cu privire la formarea juridică. De asemenea, pot obţine informaţii cu privire la organizarea de videoconferinţe transfrontaliere.

 

  • Întreprinderile vor găsi linkuri către registrele de insolvenţă şi registrele funciare, precum şi informaţii cu privire la legislaţiile aplicabile şi procedurile transfrontaliere.

 

Barierele lingvistice – care complică adesea procesul de obţinere a informaţiilor – sunt depăşite prin furnizarea informaţiilor în toate limbile oficiale ale UE. Conţinutul site-ului internet este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE. Linkurile de pe site îi vor direcţiona pe utilizatori către informaţiile naţionale ale statelor membre.

Implicarea judecătorilor şi a practicienilor în drept – notari, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori – este o condiţie esenţială a succesului portalului, şi o serie de proiecte sunt în derulare. De exemplu, este în derulare activitatea cu privire la Identificatorul european de jurisprudenţă (ECLI) în vederea facilitării accesului la jurisprudenţa naţională şi a UE în context transfrontalier.

Comisia, care administrează site-ul, va continua să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a îmbogăţi treptat conţinutul site-ului şi a elabora noi funcţionalităţi.

Următoarele etape

Lansarea de astăzi marchează o primă etapă în dezvoltarea unui portal multilingv care poate uşura viaţa cetăţenilor, întreprinderilor şi practicienilor în drept din Europa. .

În anii următori, pe portal vor fi adăugate noi informaţii, instrumente şi funcţii. La începutul anului 2011, vor fi disponibile în toate statele membre UE fişe sintetice cu privire la drepturile victimelor şi ale celor chemaţi în judecată, inclusiv, de exemplu, informaţii asupra modului în care infracţiunile rutiere sunt tratate în ţări diferite. Aceste fişe sintetice vor folosi ca instrument de referinţă de bază atât pentru practicienii în drept cât şi pentru cetăţeni.

Versiunile ulterioare ale portalului vor permite ca instrumentele UE existente în materie de justiţie să devină mai eficiente, dând posibilitatea cetăţeanului să introducă o cerere electronică transfrontalieră având ca obiect o pretenţie cu valoare redusă sau o somaţie de plată. De asemenea, întreprinderile vor beneficia de pe urma costurilor mai reduse datorită unor proceduri judiciare online mai simple, raţionalizate, de îndată ce registrele de insolvenţă, registrele comerciale şi cele de cadastru sunt accesibile prin intermediul portalului. Instanţele ar putea să trateze online cererile transfrontaliere şi ar putea comunica cu reclamanţii şi pârâţii dintr-un anumit caz, precum şi cu instanţele din alte state membre.

Deja se întreprind acţiuni pentru a asigura până în 2013 existenţa unui instrument care să permită cetăţenilor să restrângă căutarea unui avocat. De exemplu, portalul va permite unui cetăţean să caute un avocat vorbitor de limba germană care este specializat în dreptul familiei sau divorţ în Ungaria.

Se estimează că se vor înregistra progrese bune în tratarea aspectelor legate de interoperabilitate la nivelul UE în ceea ce priveşte semnătura, identitatea şi plata electronice. Sunt necesare soluţii în aceste domenii pentru aplicarea integrală a câtorva proiecte e-justiţie, ca de exemplu pentru somaţia de plată europeană sau pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.

O Foaie de parcurs cu privire la e-justiţie oferă mai multe informaţii referitor la activităţile care trebuie întreprinse până la sfârşitul anului 2013.

Context

Planul de acţiune al Consiliului privind e-justiţia europeană pentru perioada 2009‑2013, adoptat în noiembrie 2008, are ca scop îmbunătăţirea accesului la justiţie şi a modului în care este furnizată. Stabileşte ca obiectiv crearea unui portal european e-justiţie şi recunoaşte faptul că tehnologiile informaţiei şi comunicării pot îndeplini un rol esenţial în îmbunătăţirea modului de funcţionare a sistemelor judiciare deoarece pot facilita activitatea curentă a practicienilor în drept şi pot promova cooperarea în rândul autorităţilor judiciare.

Comisia lucrează deja la remedierea blocajelor de pe piaţa unică bazându-se pe Strategia Europa 2020 din 3 martie 2010 (IP/10/225). Utilizarea înţeleaptă a tehnologiei este unul dintre cele mai bune mijloace de reducere a costurilor judiciare şi de simplificare a operaţiunilor transfrontaliere implicând proceduri online având ca obiect cereri cu valoare redusă, somaţii de plată europene şi interconectarea registrelor de insolvenţă şi a registrelor comerciale.

Puteţi vizita portalul e-justiţie la adresa: https://e-justice.europa.eu

Pentru informaţii suplimentare

Materialul video e-justiţie şi B-roll pentru jurnaliştii din audiovizual il puteţi accesa aici

Sala de presă Justiţie şi Afaceri interne:

 http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top