Fără categorie

6,4 miliarde EUR pentru creştere inteligentă şi locuri de muncă – cea mai mare investiţie a Europei în cercetare şi inovare

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn anunţă astăzi o investiţie de aproape 6,4 miliarde EUR a Comisiei Europene în cercetare şi inovare. Pachetul, cel mai mare pachet de acest gen care a existat vreodată, vizează o gamă largă de discipline știinţifice, domenii de politici publice și sectoare comerciale. Această finanţare va împinge mai departe frontierele ştiinţei, va spori competitivitatea Europei şi va ajuta la soluţionarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei. Circa 16 000 de participanţi din organizaţii de cercetare, universităţi şi din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor primi finanţare. Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitaţii la licitaţie) şi evaluări desfăşurate în următoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri. Acest pachet reprezintă un stimul economic şi se preconizează că va cre…

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn anunţă astăzi o investiţie de aproape 6,4 miliarde EUR a Comisiei Europene în cercetare şi inovare. Pachetul, cel mai mare pachet de acest gen care a existat vreodată, vizează o gamă largă de discipline știinţifice, domenii de politici publice și sectoare comerciale. Această finanţare va împinge mai departe frontierele ştiinţei, va spori competitivitatea Europei şi va ajuta la soluţionarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei. Circa 16 000 de participanţi din organizaţii de cercetare, universităţi şi din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor primi finanţare. Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitaţii la licitaţie) şi evaluări desfăşurate în următoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri. Acest pachet reprezintă un stimul economic şi se preconizează că va crea peste 165 000 de locuri de muncă. De asemenea, constituie o investiţie termen lung într-o Europă mai inteligentă, mai durabilă şi mai incluzivă, fiind un element-cheie în cadrul strategiei Europa 2020 a UE şi în special al iniţiativei emblematice „o Uniune a inovării”, care va fi lansată în toamna anului 2010.

Comisarul Geoghegan-Quinn a declarat: „Investiţiile în cercetare şi inovare reprezintă singura cale inteligentă pe termen lung de a ieşi din criză şi a avansa către o creştere durabilă şi echitabilă din punct de vedere social. Acest pachet european va contribui la realizarea de produse şi servicii noi şi ameliorate, la o Europă mai competitivă şi mai ecologică şi la o societate mai bună cu o calitate a vieţii superioară. Oferim cercetătorilor şi inovatorilor 6,4 miliarde EUR pentru proiecte de vârf care se concentrează asupra unor mari provocări economice şi sociale: schimbările climatice, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei. Acesta reprezintă un stimul economic enorm şi eficient, precum şi o investiie în viitorul nostru.”

O finanţare mai mare ca niciodată

Va exista posibilitatea licitării pentru fonduri din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru al UE, într-o gamă largă de domenii strategice. De exemplu, sănătatea primeşte peste 600 milioane EUR, iar 1,2 miliarde EUR vor fi folosite pentru a stimula cercetarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care va contribui la realizarea angajamentului asumat de Comisie în Agenda digitală pentru Europa de a menține ritmul creşterilor anuale ale finanţării pentru domeniul TIC.

Peste 1,3 miliarde EUR sunt rezervate pentru cei mai creativi oameni de ştiinţă, selectaţi de către Consiliul European pentru Cercetare. De asemenea, se vor acorda burse de mobilitate în valoare de 772 milioane EUR pentru 7 000 de cercetători cu înaltă calificare, prin „acţiuni Marie Curie”.

800 milioane EUR pentru IMM-uri

Prioritatea de vârf o reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), coloana vertebrală a sistemului de inovare european, care reprezintă 99% din totalul companiilor europene. IMM-urile vor primi aproape 800 milioane EUR şi, pentru prima oară, vor exista bugete dedicate în câteva domenii. De exemplu, în domeniul sănătăţii, al bioeconomiei bazate pe cunoaştere, al mediului şi al nanotehnologiilor, participarea IMM-urilor trebuie să se ridice la 35% din bugetul total pentru o serie de teme.

Noi produse şi servicii

Traducerea cercetării în noi tehnologii, produse şi servicii este un element central al acestui pachet.

Doar pentru cercetarea în domeniul sănătăţii se vor cheltui circa 206 milioane EUR – o treime din bugetul global pe 2011 – pentru studii clinice conduse de cercetători în vederea aducerii mai rapide pe piaţă a noilor medicamente.

În domeniul nanotehnologiilor (270 milioane EUR), accentul se va pune pe activităţile de cercetare care ar putea duce la oportunităţi de brevetare şi comercializare.

În jur de 600 milioane EUR din finanţarea pentru TIC sunt alocate următoarei generaţii de infrastructuri de reţele şi servicii, sistemelor robotice, componentelor electronice şi fotonice şi tehnologiilor pentru conţinutul digital. Peste 400 milioane EUR vor fi folosite pentru sprijinirea cercetării cu privire la modul în care TIC pot ajuta la abordarea provocărilor precum obţinerea unei economii cu emisii scăzute de carbon, soluţionarea problemei unei societăţi îmbătrânite şi realizarea de fabrici adaptabile şi durabile. De asemenea, 90 milioane EUR vor fi alocate în 2011 parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului, în scopul transformării infrastructurilor europene esenţiale în infrastructuri „inteligente”.

Nou proiect-pilot privind accesul liber la rezultatele cercetării în domeniul mediului

Proiectele de cercetare în domeniul mediului vor primi circa 205 milioane EUR. Anul acesta, Comisia introduce măsuri pentru a accelera procesul de împărtăşire a rezultatelor cercetării în domeniul mediului: beneficiarii granturilor UE se vor angaja să pună la dispoziție gratuit – după un moratoriu – materialele rezultate în urma activităţilor lor de cercetare.

Context

Bugetul pe 2011 pentru cererile de propuneri în temeiul cel de-al şaptelea program‑cadru este de 6,4 miliarde EUR, cu 12% mai mare decât în 2010 (5,7 miliarde EUR) și cu 30% mai mare decât în 2009 (4,9 miliarde EUR).

Cel de-al şaptelea program-cadru este cel mai mare program pentru cercetare din lume, cu un buget de peste 50,5 miliarde EUR – fără a lua în calcul Euratom – pentru perioada 2007-2013.

Prin adoptarea strategiei Europa 2020, liderii politici europeni au pus cercetarea şi inovarea în prim planul agendei politice europene, transformându-le în piatra de temelie a investițiilor în creştere şi locuri de muncă durabile.

Cererile de propuneri anunţate astăzi vor contribui la iniţiativa europeană emblematică „o Uniune a inovării”, pe care Comisarul Geoghegan-Quinn o va lansa în toamna anului 2010. Această iniţiativă este nucleul strategiei Europa 2020 şi are ca scop stimularea întregului lanţ al inovării, „de la cercetare la comerţul cu amănuntul”, unind cercetarea ştiinţifică de nivel mondial cu o economie a inovării („i-conomy”). Ea va elimina blocajele care stau în calea unei pieţe unice a inovării şi care împiedică Europa să concureze aşa cum ar trebui cu SUA şi cu alte ţări.

De asemenea, va introduce „parteneriatele pentru inovare”, care vor reuni principalii agenţi din domeniile-cheie şi vor încerca să atingă echilibrul corect între colaborare şi concurență.

Surse:

Pagina privind cererile de propuneri:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

Site-ul web al Comisiei privind cercetarea:

http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html

Pagina de Facebook a Comisiei pentru inițiativa „o Uniune a inovării”:

http://www.facebook.com/innovation.union

Sursa:CE

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top