Fără categorie

PE salută decizia Consiliului UE de a stabili mai puţine obiective în cadrul Strategiei Europa 2020 şi insistă asupra întăririi rolului legislativului european în implementarea acesteia

La data de 10 martie, Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluţie pe tema comunicării Comisiei Europene „Europa 2020 – O strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”, în care salută decizia Consiliului European de a stabili un număr restrâns de obiective pentru Uniunea Europeană, dar mai clare, mai realiste şi cuantificabile, şi insistă asupra întăririi rolului cheie al legislativului european în implementarea strategiei.

Totodată, deputaţii europeni au apreciat că instituţiile UE ar trebui să elaboreze reguli obligatorii care să prevină adoptarea de către Consiliu a unor decizii unilaterale. PE consideră necesară elaborarea unui acord interinstituţional, prin care Consiliul European se angajează să nu adopte schimbări ale strategiei în următorii ani, fără consultarea oficială prealabilă a legislativului european. Parlamentul solicită renunţarea la metoda deschisă de coordonare şi utilizarea Tratatului de la Lisabona pentru o mai bună coordonare …

La data de 10 martie, Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluţie pe tema comunicării Comisiei Europene „Europa 2020 – O strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”, în care salută decizia Consiliului European de a stabili un număr restrâns de obiective pentru Uniunea Europeană, dar mai clare, mai realiste şi cuantificabile, şi insistă asupra întăririi rolului cheie al legislativului european în implementarea strategiei.

Totodată, deputaţii europeni au apreciat că instituţiile UE ar trebui să elaboreze reguli obligatorii care să prevină adoptarea de către Consiliu a unor decizii unilaterale. PE consideră necesară elaborarea unui acord interinstituţional, prin care Consiliul European se angajează să nu adopte schimbări ale strategiei în următorii ani, fără consultarea oficială prealabilă a legislativului european. Parlamentul solicită renunţarea la metoda deschisă de coordonare şi utilizarea Tratatului de la Lisabona pentru o mai bună coordonare a reformelor economice şi a planurilor de acţiune ale statelor membre.

            În privinţa şomajului, rezoluţia afirmă că UE trebuie să implementeze agenda socială ambiţioasă pe care şi-a propus-o şi care prevede combaterea sărăciei, discriminării şi excluziunii sociale, reducerea numărului cazurilor de abandon şcolar prematur, promovarea programelor de formare continuă, combaterea discriminării, promovarea integrării dimensiunii de gen şi crearea mai multor oportunităţi de formare şi stagii pentru tineri în vederea reducerii şomajului.

            La nivelul politicilor economice, documentul adoptat de Parlamentul European militează pentru îmbunătăţirea coerenţei reciproce a strategiilor economice europene, cum ar fi „Strategia privind dezvoltarea durabilă” şi„Pactul de stabilitate şi creştere”. Consolidarea bugetară şi politicile economice trebuie strâns coordonate în vederea generării creşterii economice şi înfiinţării de noi locuri de muncă, precum şi pentru a asigura stabilitatea monedei euro. De aceea, este necesar atât un mecanism european, care să vegheze asupra stabilităţii monedei unice, cât şi o autoritate de supraveghere, de asemenea la nivel european, având sarcina de a monitoriza toate instituţiile financiare.

            În contextul reducerii PIB-ului Uniunii Europene cu 4% şi al existenţei a peste 23 de milioane de şomeri la nivelul UE, strategia trebuie să poată oferi un răspuns eficient la criza economică şi financiară, precum şi coerenţă procesului de redresare a UE, prin mobilizarea şi coordonarea instrumentelor naţionale şi europene.

            Principalele mesaje ale rezoluţiei adoptate de eurodeputaţi vizează acordarea fondurilor comunitare în funcţie de performanţele înregistrate de statele membre în atingerea viitoarelor obiective şi de compatibilitatea acestora cu noua strategie; necesitatea axării acesteia din urmă pe combaterea şomajului şi o mai bună coordonare a politicilor economice şi stabilirea unui set de reguli obligatorii în materie de guvernanţă economică. De asemenea, PE solicită Comisiei Europene să prezinte noi măsuri care să aibă în vedere atât posibile sancţiuni pentru acele state membre care nu  implementează strategia „Europa 2020”,cât şi stimulente pentru cele care vor respecta prevederile acesteia şi să inventarieze toate obstacolele în calea finalizării pieţei interne, propunând măsuri concrete pentru depăşirea principalelor impedimente.

          Deputaţii europeni îşi exprimă regretul faţă de lipsa unei menţiuni referitoare la sectorul agricol, chiar dacă acesta este un domeniu cu potenţial la nivel european, şi insistă asupra importanţei politicii industriale în tranzitul către o economie durabilă, dar şi a coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi asupra importanţei promovării şi sprijinirii IMM-urilor, ca principal motor de creare a unor noi locuri de muncă şi de revigorare a economiei europene. Rezoluţia subliniază în acelaşi timp necesitatea adecvării bugetului Uniunii la provocările secolului al XXI-lea şi  menţinerea ţintei de 3% din PIB-ul UE pentru investiţiile în domeniul cercetării şi dezvoltării.

            Nu în ultimul rând, legislativul european estimează că eşuarea Strategiei Lisabona a fost cauzată de lipsa angajamentului politic al statelor membre şi neasumarea de către acestea a răspunderii în ceea ce priveşte implementarea planurilor de acţiune convenite.

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top