Fără categorie

Programe de finantare pentru Romania

In calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, incepand cu anul 2007 Romania beneficiaza pe perioada 2007-2013 de fonduri structurale in valoare de aproximativ 28-30 miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

Fondurile europene actioneaza ca instrumente financiare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor europene de convergenta, crestere economica, competitivitate regionala, ocupare a fortei de munca, cooperare teritoriala europeana.

Romania beneficiaza, in urma negocierilor de aderare incheiate in decembrie 2004, de urmatoarele tipuri de fonduri europene:

 

I.Fondurile structurale – sunt fonduri comunitare destinate reducerii diferentelor de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene si dintre regiunile acestora.

 

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii Europene. Obiectivul acestui fond este de a consolida coeziunea economica si…

In calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, incepand cu anul 2007 Romania beneficiaza pe perioada 2007-2013 de fonduri structurale in valoare de aproximativ 28-30 miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

Fondurile europene actioneaza ca instrumente financiare pentru sprijinirea atingerii obiectivelor europene de convergenta, crestere economica, competitivitate regionala, ocupare a fortei de munca, cooperare teritoriala europeana.

Romania beneficiaza, in urma negocierilor de aderare incheiate in decembrie 2004, de urmatoarele tipuri de fonduri europene:

 

I.Fondurile structurale – sunt fonduri comunitare destinate reducerii diferentelor de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene si dintre regiunile acestora.

 

1. Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii Europene. Obiectivul acestui fond este de a consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana prin diminuarea dezechilibrelor regionale.

Mai multe informatii privind FEDR pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prord_en.htm

Pentru perioada 2007-2013, Romaniei i-au fost alocate 9 miliarde euro din FEDR, care sunt accesate prin urmatoarele programe operationale:

 

·           Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) este constituita in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Mai multe informatii privind AM POSCEE pot fi gasite pe site-ul:

www.amposcce.minind.ro 

·             Programul Operational Sectorial Transport

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational sectorial Transport (POS Transport) este constituita in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Mai multe informatii privind AM POS Transport pot fi gasite pe site-ul:

 www.mt.ro

·           Programul Operational Sectorial Mediu

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este constituita in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.

Mai multe informatii privind AM POS Mediu pot fi gasite pe site-urile:

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

www.e-mediu.ro

·            Programul Operational Regional

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Regional (POR) este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Mai multe informatii privind AM POR pot fi gasite pe site-urile:

www.inforegio.ro;

www.mdrl.ro

·            Programul Operational Asistenta Tehnica

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) este constituita in cadrul Ministerului Finantelor Publice

Mai multe informatii privind AM POAT pot fi gasite pe site-ul:

 www.mfinante.ro

·           Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria pot fi gasite pe site-ul:

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

·            Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania pot fi gasite pe site-ul:

 http://www.huro-cbc.eu/ro/

·         Program Operational de Cooperare Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina pot fi gasite pe site-ul:

http://www.huskroua-cbc.net/ro/

·           Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei pot fi gasite pe site-ul:

http://www.southeast-europe.net/en/

·          Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV pot fi gasite pe site-ul:

www.interreg4c.net

·         Programul pentru Reteaua de dezvoltare urbana URBACT II

Mai multe informatii privind Programul pentru Reteaua de dezvoltare urbana URBACT II pot fi gasite pe site-ul:

www.urbact.eu

·        Programul de Cooperare interregionala INTERACT II

Mai multe informatii privind Programul de Cooperare interregionala INTERACT II pot fi gasite pe site-ul:

www.interact-eu.net

·         Programul Operational de Cooperare interregionala ESPON 2013

Mai multe informatii privind Programul Operational de Cooperare interregionala ESPON 2013 pot fi gasite pe site-ul:

www.espon.eu

  

2. Fondul Social European (FSE) a fost infiintat in 1958 si a constituit, inca de la inceput, principalul instrument al politicii sociale. FSE reprezinta instrumentul financiar principal folosit de UE pentru a investi in cetatenii sai, pentru a-i ajuta sa isi desavarseasca educatia si sa isi perfectioneze abilitatile, imbunatatindu-si perspectivele obtinerii unui loc de munca.

Mai multe informatii privind FSE pot fi gasite pe site-urile:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsb_en.htm

http://www.fseromania.ro/

Pentru perioada 2007-2013 Romaniei i-au fost alocate 3,7 miliarde euro din FSE care sunt accesate prin urmatoarele programe operationale.

 

 

·         Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane  (POS DRU) este constituita in cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Mai multe informatii privind AM POS DRU pot fi gasite pe site-ul:

www.fseromania.ro

·        Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA) este constituita in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Mai multe informatii privind AM PODCA pot fi gasite pe site-urile:

 www.fseromania.ro;

 www.fonduriadministratie.ro

 

II. Fondul de coeziune

Fondul de Coeziune (FC) ajuta statele membre cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90% din media comunitara sa-si reduca diferentele dintre nivelurile de dezvoltare economica si sociala si sa-si stabilizeze economiile.

Fondul de Coeziune serveste politicii de coeziune, politica prin care Uniunea Europeana urmareste promovarea progresului economic si social si eliminarea disparitatilor care exista intre standardele de viata la nivelul diferitelor regiuni si state membre. Conceptul de coeziune economica si sociala a aparut ca politica europeana de sine statatoare prin Actul Unic European (1986) iar prin Tratatul de la Maastricht (1992) a fost corelat cu realizarea uniunii economice si monetare.

Mai multe informatii privind FC pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm

Pentru perioada 2007-2013 Romaniei i-au fost alocate 6,6 miliarde euro din FC care sunt accesate prin urmatoarele programe operationale:  

 

·        Programul Operational Sectorial Transport

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational sectorial Transport (POS Transport) este constituita in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Mai multe informatii privind AM POS Transport pot fi gasite pe site-ul:

www.mt.ro

·        Programul Operational Sectorial Mediu

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este constituita in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.

Mai multe informatii privind AM POS Mediu pot fi gasite pe site-urile:

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

www.e-mediu.ro

 

 

III. Fonduri pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit

 

1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)

FEADR contribuie la indeplinirea obiectivelor de crestere a competitivitatii agricole si forestiere, de management agricol si mediu, de imbunatatire a calitatii vietii si diversificare a activitatilor economice in perimetrele ce variaza de la zone rurale cu populatie redusa pana la zonele rurale periurbane aflate in declin sub presiunea centrelor urbane.

FEADR este accesat prin Planul  National de Dezvoltare Rurala, responsabil fiind Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Suma totala destinata dezvoltarii rurale pentru perioada 2007-2013 este de 802 milioane euro la care se adauga  circa 101milioane euro, prin Programul European de Redresare Economica, pentru noile provocari (schimbari climatice si gestiunea resurselor de apa precum si dezvoltarea infrastructurii in banda lata).

Mai multe informatii privind FEADR pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsc_en.htm

 

2. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

FEP va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si imbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura.

Romaniei i-a fost alocat un buget total de 230 milioane euro, pentru perioada 2007-2013, suma ce va fi accesata prin Planul Operational Pescuit, responsabil fiind Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Mai multe informatii privind FEP pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsd_en.htm

 

 

3. Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA)

Prin acest fond se acorda subventiile sub forma de plati directe la hectar in cadrul masurilor de piata pentru implementarea mecanismelor comerciale. Responsabil de absorbtia sumelor provenind din acest instrument de finantare este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Suma totala alocata prin FEGA pentru  perioada 2007- 2013 este 660 milioane euro.

 

IV. Instrumente financiare

·        Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) urmareste dezvoltarea cooperarii intre UE si zona mediteraneana, est-europeana si tarile sud-caucaziene. Instrumentul simplifica procedurile de acordare a asistentei si dezvolta capacitatea UE de a sustine cooperarea la hotarele sale, inclusiv prin sustinerea cooperarii transfrontaliere si transnationale. Instrumentul este utilizat prin Programele Operationale de Cooperare Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina, Romania-Serbia si Marea Neagra, punct national de contact pentru toate cele 3 programe fiind Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Mai multe informatii privind Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) si programele prin care este utilizat acest instrument pot fi gasite pe site-urile:

http://www.huskroua-cbc.net/ro/

http://www.romania-serbia.net/index.php?page=HOME&language=1

http://www.blacksea-cbc.net/index.php?page=HOME_RO

·        Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IPA). Incepand din ianuarie 2007, Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP) inlocuieste o serie de programe si instrumente financiare comunitare destinate tarilor candidate sau tarilor potential candidate la aderare, si anume programele PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS si instrumentul financiar pentru Turcia. Domeniile de interventie ale Instrumentului pentru Asistenta de Preaderare (IAP) cuprind cinci componente: 

 

·          ajutor pentru tranzitie si consolidarea institutiilor;

·          cooperare transfrontaliera (cu statele membre ale UE si celelalte  tari eligibile pentru IPA);

·          dezvoltare regionala (transport, mediu si dezvoltare economica);

·          dezvoltarea resurselor umane (consolidarea capitalului uman si combaterea excluziunii);

·          dezvoltare rurala.

Mai multe informatii privind Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_ro.htm

 

V. Alte fonduri europene

 

1. Fondul de solidaritate al UE (FSE)

FSE a fost instituit pentru a permite Comunitatii sa raspunda rapid, eficient si cu usurinta situatiilor de urgenta. Obiectivul acestui fond este de a facilita exprimarea solidaritatii UE fata de populatia unui Stat Membru sau in curs de aderare, care a fost afectata de un dezastru natural major. Romania a accesat acest fond pentru inundatiile din 2005 si 2008 sumele acordate fiind de 71,2 milioane euro, respectiv 11,8 milioane euro.

Mai multe informatii privind Fondul de solidaritate al UE (FSE) pot fi gasite pe site-ul:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm

 

2. Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG)

Fondul a fost destinat initial finantarii masurilor de sprijin acordat lucratorilor disponibilizati din cauza globalizarii. In anul 2009, Regulamentul privind FEAG a fost revizuit, pentru a extinde temporar, pana la 31 decembrie 2011, domeniul de aplicare al Fondului, astfel incat acesta sa raspunda de o maniera eficienta disponibilizarilor provocate de criza financiara si economica. Institutii responsabile pentru accesarea sumelor provenind din acest instrument sunt Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Mai multe informatii privind Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) pot fi gasite pe site-urile:

http://ec.europa.eu/employment_social/egf/index_en.html#q6

http://www.fseromania.ro/

 

3. Fondul European pentru Refugiati III

Obiectivul general al Fondului European pentru Refugiati este sprijinirea si incurajarea eforturilor depuse de statele membre de a admite refugiatii si persoanele deplasate in teritoriu si de a face fata efectelor acestei admiteri, tinand seama de legislatia comunitara in domeniu. Institutia responsabila este Ministerul Administratiei si Internelor.

Mai multe informatii privind Fondul European pentru Refugiati III pot fi gasite pe site-ul:

http://www.solid.mai.gov.ro/ro/pagini/3

 

4. Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte

Obiectivul general al Fondului European de Integrare a Resortisantilor tarilor terte este sprijinirea eforturilor depuse de statele membre de a  permite resortisantilor tarilor terte cu origini economice, sociale, culturale,  religioase, lingvistice si etnice diferite sa intruneasca conditiile de rezidenta si de a inlesni integrarea acestora in societatile europene. Institutia responsabila este Ministerul Administratiei si Internelor.

Mai multe informatii privind Fondul European de integrare a resortisantilor tarilor terte pot fi gasite pe site-ul:

http://www.solid.mai.gov.ro/ro/pagini/6

 

5. Fondul European de Returnare

Obiectivul general al Fondului European de Returnare este sprijinirea si incurajarea eforturilor depuse de statele membre de a gestiona mai bine returnarea, sub toate aspectele sale, pe baza conceptului de gestionare integrata si prin prevederea unor actiuni comune care sa fie puse in aplicare de catre statele membre sau a unor actiuni la nivel national, actiuni care contribuie la indeplinirea obiectivelor comunitare legate de principiul solidaritatii, tinand seama de legislatia comunitara in domeniu si cu respectarea deplina a drepturilor fundamentale.

Mai multe informatii privind Fondul European de Returnare pot fi gasite pe site-ul:

http://www.solid.mai.gov.ro/ro/pagini/7

 

6. Fondul pentru Frontiere Externe

Fondul pentru Frontierele Externe, este accesibil Romaniei incepand cu anul 2010, respectiv dupa incheierea implementarii Facilitatii Schengen.

Mai multe informatii privind Fondul pentru Frontiere Externe pot fi gasite pe site-ul:

http://www.solid.mira.gov.ro/ro/pagini/8

 

JASPERS, JEREMIE, JESSICA

In contextul politicii de coeziune, a fost demarata cooperarea intre Comisia Europeana (DGRegio), Banca Europeana de Investitii si alte institutii financiare pentru sprijinirea tarilor beneficiare (in principal in noile state membre si tarile in curs de aderare al UE) in vederea pregatirii proiectelor care vor fi finanante prin fondurile structurale si de coeziune in perioada 2007-2013. Astfel, au fost stabilite 3 initiative dupa cum urmeaza:

·     JASPERS: Asistenta comuna pentru sustinerea proiectelor in regiunile europene;

·     JEREMIE: Resurse europene comune pentru intreprinderi mici si mijlocii;

·     JESSICA: Asistenta comuna pentru investitii durabile in zonele urbane.

Mai multe informatii privind JASPERS, JEREMIE, JESSICA pot fi gasite pe site-urile:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm

http://www.jaspers.europa.eu/

http://www.eib.org/about

 

Cadrul institutional national de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale este asigurat prin H.G. nr. 457/2008.

 

Rolul de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana il detine Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Aceasta institutie coordoneaza pregatirea si functionarea cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale, iar pe de alta parte programeaza, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza utilizarea asistentei financiare nerambursabile.

Mai multe informatii privind rolul ACIS pot fi gasite pe site-ul:

http://www.fonduri-ue.ro/acis-195

  

Fondurile europene pentru implementarea masurilor de sprijin finantate din Fondul European pentru Garantare in Agricultura (FEGA) sunt gestionate, incepand cu 1 ianuarie 2007, de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), aflata in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Mai multe informatii privind rolul APIA pot fi gasite pe site-ul:

http://www.apia.org.ro/index.htm

 

Beneficiarii de fonduri structurale pot fi firme publice sau private (mari, mijlocii sau mici), administratiile publice locale, ONG, etc. in functie de specificul fiecarui apel de cereri de proiecte si de programul operational in care se incadreaza respectivul proiect.

 

 

 

 

 

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana MIHĂLȚEANU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top