Fără categorie

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie referitoare la Strategia UE privind incluziunea romilor

Parlamentul European a adoptat miercuri, 9 martie, o Rezoluţie prin care solicită Comisiei Europene să propună o Strategie a UE pentru integrarea romilor, ca plan de acţiune la nivel UE bazat pe valorile fundamentale ale egalităţii, respectării drepturilor fundamentale şi nediscriminării.

Potrivit rezoluţiei PE, intitulată Strategia UE privind incluziunea romilor, cele 10-12 milioane de persoane de origine romă, dintre care cei mai mulţi sunt cetăţeni europeni, ar trebui să beneficieze de standarde minime la nivel UE, pentru a avea un acces mai facil la locuri de muncă, educaţie, locuinţe şi servicii medicale.

Astfel, PE solicită Comisiei (COM) să aibă în vedere, în cadrul Strategiei privind incluziunea romilor, şapte domenii  prioritare de acţiune: drepturi fundamentale, îndeosebi nediscriminarea, egalitatea şi libera circulaţie; educaţie şi formare profesională continuă; cultură; ocuparea forţei de muncă; locuinţe, inclusiv un mediu sănătos şi o infrastructură cor…

Parlamentul European a adoptat miercuri, 9 martie, o Rezoluţie prin care solicită Comisiei Europene să propună o Strategie a UE pentru integrarea romilor, ca plan de acţiune la nivel UE bazat pe valorile fundamentale ale egalităţii, respectării drepturilor fundamentale şi nediscriminării.

Potrivit rezoluţiei PE, intitulată Strategia UE privind incluziunea romilor, cele 10-12 milioane de persoane de origine romă, dintre care cei mai mulţi sunt cetăţeni europeni, ar trebui să beneficieze de standarde minime la nivel UE, pentru a avea un acces mai facil la locuri de muncă, educaţie, locuinţe şi servicii medicale.

Astfel, PE solicită Comisiei (COM) să aibă în vedere, în cadrul Strategiei privind incluziunea romilor, şapte domenii  prioritare de acţiune: drepturi fundamentale, îndeosebi nediscriminarea, egalitatea şi libera circulaţie; educaţie şi formare profesională continuă; cultură; ocuparea forţei de muncă; locuinţe, inclusiv un mediu sănătos şi o infrastructură corespunzătoare; sănătate, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rome; participarea politică şi civică a societăţii civile rome, inclusiv a tinerilor romi.

Europarlamentarii solicită COM să identifice obiectivele Strategiei, propunând un set de 32 de obiective, în corelaţie cu domeniile prioritare, şi să prezinte în Strategie o foaie de parcurs privind standardele minime obligatorii la nivelul UE pentru domeniile prioritare privind educaţia, încadrarea în muncă, locuinţele şi sănătatea.

Totodată, PE solicită statelor membre să susţină organizatorii de proiecte şi să încurajeze autorităţile locale să selecţioneze proiecte pentru integrarea populaţiei rome. Statele membre sunt invitate să dezvolte strategii trans-sectoriale de reducere a sărăciei, să instituie burse de studii, să stabilească politici clare pentru integrarea romilor pe piaţa muncii şi să implice actorii publici, precum IMM-urile, în aplicarea măsurilor de integrare a populaţiei rome în ceea ce priveşte şansele de angajare.

Pe de altă parte, PE propune ca finanţarea strategiei să se realizeze în viitor printr-o linie bugetară special dedicată în cadrul fondurilor de coeziune. În acest context, PE invită Comisia şi Consiliul să aloce o finanţare specifică în cadrul politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual, pentru a sprijini explicit Strategia, creând o rezervă de performanţă destinată strategiei UE pentru romi.

Eurodeputaţii menţionează că sunt necesare noi reglementări cu privire la alocarea fondurilor structurale pentru eliminarea segregării romilor şi asigurarea accesului egal al acestora la serviciile publice, dar şi planuri pentru egalitatea de şanse şi planuri anti-segregaţioniste la nivel local, pe baza unor indicatori măsurabili şi a unor acţiuni concrete.

Rezoluţia privind Strategia pentru incluziunea romilor, elaborată de eurodeputatul Lívia Járóka (PPE, HU), a fost adoptată cu 576 voturi „pentru”, 32 „împotrivă” şi 60 de abţineri.

Mai multe detalii privind rezoluţia PE găsiţi aici. 

Departamentul pentru Afaceri Europene

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top