Opinii

Oraşul Isaccea, centru cultural semnificativ pentru judeţul Tulcea

Situată într-un local corespunzător desfăşurării activităţilor culturale, Biblioteca Orăşenească Isaccea dispune de un fond de publicaţii de peste 28.000 volume de natură enciclopedică, mai ales literatură română şi străină, dar şi lucrări de ştiinţă şi aplicaţii practice, cărţi de referinţă, istorie, geografie, medicină, artă, religie, agricultură, biologie, ceea ce permit reprezentanţilor instituţiei  să împace toate gusturile de lectură a unui segment cât mai mare de cititori. Biblioteca dispune de un televizor color, un aparat video, o combină muzicală, discuri, casete video şi audio, diafilme, ceea ce face ca îndrumarea spre lectură a utilizatorilor comunităţii din Isaccea şi nu numai să se efectueze la parametrii unei biblioteci orăşeneşti moderne. Deserveşte anual circa 1.000 cititori, indicele mediu de lectură realizat fiind, de regulă, în jurul lui 25, la un indice de atragere a populaţiei la lectură de 18%. Ca peste tot unde instituţiile culturale sunt din ce în ce mai puţin dezvoltate, Biblioteca Orăşenească din Isaccea îndeplineşte şi alte funcţii culturale. Aici se organizează periodic, expoziţii aniversare ale unor personalităţi naţionale sau locale, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, seri literare, evocări istorice, audiţii şi vizionări colective, seri tematice de poezie, prezentări de cărţi, toate având în bibliotecă nu numai un susţinător, ci şi un iniţiator. Toate acestea, împreună cu funcţia de bază, oferta de lectură, constituie în timp atractivitatea pe care biblioteca din Isaccea o exercită asupra unor largi categorii de utilizatori cu efecte remarcabile asupra gradului de înzestrare spirituală a locuitorilor vechii noastre aşezări. Pe lângă Biblioteca Orăşenească a localităţii Isaccea, localnicii beneficiază şi de Biblioteca Grupului Şcolar „Constantin Brătescu”. Sala bibliotecii este amplasată la parterul clădirii, este încăpătoare, dotată cu mese pentru lectură şi lucru şi rafturi pentru cele 11.595 volume de cărţi de beletristică şi de specialitate care stau la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice. Sunt înscrişi un număr de 1.014 cititori. Încă din grădiniţă, copiii sunt aduşi în vizită, la bibliotecă, pentru familiarizarea acestora cu cartea. Cadrele didactice din oraş prezintă un interes deosebit pentru asigurarea cărţilor cerute prin bibliografia şcolară, dar din păcate, fondurile necesare nu sunt suficiente unei dezvoltări de amploare. În cursul anului şcolar se organizează, lunar şi trimestrial, acţiuni menite să atragă elevii la bibliotecă, în vederea stimulării gustului pentru lectură. Dintre activităţile cele mai cunoscute enumerăm: „Mihai Eminescu, marele poet naţional” şi „Să râdem cu marele nostru I.L. Caragiale”. În bibliotecă, locul unde se pune temelia unei culturi sănătoase, se urmăreşte obţinerea unor efecte remarcabile privind înzestrarea spirituală a elevilor din oraşul Isaccea. Segmentul cultural din oraşul Isaccea cuprinde şi Căminul cultural Revărsarea, construit în anul 1975, care are o sală de spectacole cu 200 de locuri şi alte încăperi, ce reuşesc să satisfacă necesităţile culturale şi sociale ale comunităţii din Isaccea.

Un articol de Andreea PAVEL
Cristian Andrei LEONTE

Actualitate

To Top