Fără categorie

„O Europã care investeste în oameni si lucreazã pentru viitor” – motto-ul Presedintiei slovene pentru politica socialã

„O Europã care investeste în oameni si lucreazã pentru viitor” – motto-ul Presedintiei slovene pentru politica socialã
„O Europã care investeste în oameni si lucreazã pentru viitor” – motto-ul Presedintiei slovene pentru politica socialãPiata muncii din Uniunea Europeanã se confruntã cu numeroase provocãri, ceea ce necesitã un rãspuns comun la acestea. Prin urmare, prioritãtile Presedintiei slovene în domeniul afacerilor sociale, ocupãrii fortei de muncã si egalitãtii de sanse se vor concentra pe urmãtoarele aspecte Ocuparea fortei de muncã -Strategia Lisabona – urmeazã sã fie pregãtit noul ciclu al Strategiei Lisabona, prin adoptarea liniilor directoare pentru ocuparea fortei de muncã

-Flexicuritate –va fi continuatã dezbaterea cu privire la flexicuritate, cu accent pe implementarea principiilor comune ale acestui concept la nivel national. În acest context, va fi acordatã o atentie specialã pozitiei tinerilor si vârstnicilor pe piata fortei de muncã si rolului pe care partenerii sociali în detin în procesul implementãrii politicilor de flexicuritate.

-Tinerii – vor fi identificate mãsurile si modalitãtile de scãdere a ratei somajului în rândul tinerilor, pentru a le asigura securitate si stabilitate.

Afaceri…

„O Europã care investeste în oameni si lucreazã pentru viitor” – motto-ul Presedintiei slovene pentru politica socialãPiata muncii din Uniunea Europeanã se confruntã cu numeroase provocãri, ceea ce necesitã un rãspuns comun la acestea. Prin urmare, prioritãtile Presedintiei slovene în domeniul afacerilor sociale, ocupãrii fortei de muncã si egalitãtii de sanse se vor concentra pe urmãtoarele aspecte Ocuparea fortei de muncã -Strategia Lisabona – urmeazã sã fie pregãtit noul ciclu al Strategiei Lisabona, prin adoptarea liniilor directoare pentru ocuparea fortei de muncã

-Flexicuritate –va fi continuatã dezbaterea cu privire la flexicuritate, cu accent pe implementarea principiilor comune ale acestui concept la nivel national. În acest context, va fi acordatã o atentie specialã pozitiei tinerilor si vârstnicilor pe piata fortei de muncã si rolului pe care partenerii sociali în detin în procesul implementãrii politicilor de flexicuritate.

-Tinerii – vor fi identificate mãsurile si modalitãtile de scãdere a ratei somajului în rândul tinerilor, pentru a le asigura securitate si stabilitate.

Afaceri sociale

-Se au în vedere pregãtirea noului ciclu al Metodei Deschise de Coordonare în domeniul protectiei sociale si a incluziunii sociale, precum si consolidarea interactiunii pozitive dintre Agenda Lisabona si obiectivele sociale comune ale Statelor Membre

-Se doreste modernizarea serviciilor sociale de interes general, PRES SI considerând cã sunt necesare eforturi pentru stabilirea unui cadru european armonizat pentru serviciile sociale, cu luarea în considerare a traditiilor nationale.

Demografie

-PRES SI va continua dezbaterea europeanã cu privire la provocãrile schimbãrilor demografice, acordând o atentie specialã noilor relatii între generatii si dezvoltarea de noi forme de solidaritate. De asemenea, îngrijirea pe termen lung este unul dintre cele mai importante aspecte a solidaritãtii inter-generationale, iar PRES SI se va concentra pe îmbunãtãtirea calitãtii si accesibilitãtii îngrijirii pe termen lung.

Egalitate de sanse si antidiscriminare

-PRES SI va continua activitatea Trio-ului de Presedintii în acest domeniu, activitãtile principale vizând prevenirea discriminãrii persoanelor cu handicap. În acest scop, atentie specialã va fi acordatã Conventiei ONU cu privire la Drepturile persoanelor cu dizabilitãti si îmbunãtãtirii ocupãrii si incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitãti în contextul Strategiei Lisabona si Metodei Deschise de Coordonare.

-În ceea ce priveste egalitatea de sanse dintre bãrbati si femei, PRES SI se va concentra pe eliminarea stereotipurilor de gen si pe participarea femeilor în societate. Va fi continuatã monitorizarea implementãrii Platformei Beijing de Actiune, în contextul cãreia vor fi elaborati indicatori cu privire la fete (girl child) si va fi prezentat un raport în legãturã cu implementarea indicatorilor privind femeile în procesul de luare a deciziilor politice (indicatori adoptati în anul 1999).

Evenimente în timpul PRES SI:

-Reuniunea informalã a ministrilor muncii si afacerilor sociale, Brdo, Slovenia, 31 ianuarie-2 februarie 2008
-Reuniune informalã a ministrilor muncii în timpul Conferintei Internationale a Muncii privind ocuparea decentã a tinerilor (organizatã în colaborare cu OIM), 12 iunie, Geneva
-Conferinta cu tema „Locuri de muncã pentru tineri – prosperitate pentru toti” , Brdo, 23-25 aprilie 2008
-Cea de-a 7-a reuniune a persoanelor care trãiesc în sãrãcie, 16-17 mai 2008, Bruxelles
-Conferinta privind demografia – Solidaritatea intergenerationalã si îngrijirea pe termen lung, Bdro, 27-29 aprilie 2008
-Reuniunea informalã a ministrilor pentru egalitate de sanse si Conferintã ministerialã privind egalitatea de sanse, Brdo, 29-31 ianuarie 2008
-Conventia cu privire la Drepturile persoanelor cu dizabilitãti – de la cuvinte la realitate, Kranjska gora, 22-23 mai 2008

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top