Fără categorie

Noutăţi // Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Un rol major in asigurarea calitatii constructiilor cit si a materialelor de constructie il au numeroasele standarde nationale, europene si internationale elaborate de catre experti in domeniu.

 

Calitatea scazuta a produselor de constructie este in mare masura determinata de absenta la intreprinderi a sistemului de management al calitatii, cit si de neglijenta respectarii conformitatii unor standarde din domeniul constructii, iar in cazul respectarii prezumtiei de conformitate, intreprinderea cistiga increderea consumatorilor/clientilor si devine competitiva pe piata. 

 

Astfel, pentru definirea cadrului normativ de reglementare, evaluare a conformitatii si supraveghere a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente acestora utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum si in scopul protectiei consumatorilor, a fost elaborata Reglementarea tehnica (RT) aprobata prinHotarirea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 cu privire la care este armonizata cu Directiva…

Un rol major in asigurarea calitatii constructiilor cit si a materialelor de constructie il au numeroasele standarde nationale, europene si internationale elaborate de catre experti in domeniu.

 

Calitatea scazuta a produselor de constructie este in mare masura determinata de absenta la intreprinderi a sistemului de management al calitatii, cit si de neglijenta respectarii conformitatii unor standarde din domeniul constructii, iar in cazul respectarii prezumtiei de conformitate, intreprinderea cistiga increderea consumatorilor/clientilor si devine competitiva pe piata. 

 

Astfel, pentru definirea cadrului normativ de reglementare, evaluare a conformitatii si supraveghere a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente acestora utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum si in scopul protectiei consumatorilor, a fost elaborata Reglementarea tehnica (RT) aprobata prinHotarirea Guvernului nr. 226 din 29.02.2008 cu privire la care este armonizata cu Directiva Europeana de Noua Abordare 89/106/EEC produse pentru constructii si are drept parte componenta o lista de 839 standarde conexe aprobata prin Ordinul Ministerului Constructiilor si Dezvoltarii Regionale nr.50 din 18.09.2008 si Suplimentul la aceasta lista aprobat prin Ordinul nr. 36 din 30.03.2010.

 

Produsele pentru constructii trebuie sa permita realizarea unor lucrari de constructii care sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute de RT mentionata. Totodata, in conformitate cu prevederile pct. 15 ale aceleasi RT, se considera ca satisfac conditiile de utilizare acele produse care sint conform cu standardele nationale armonizate, incluse in lista standardelor conexe.

 

Astfel, Organismul National de Standardizare a adoptat in calitate de nationale un sir de standarde in domeniul constructiei, printre care:

Indicativul si denumirea standardului

SM SR EN 1337-3:2010 

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri – Опоры строительных конструкций. Часть 3: Опоры эластомерные 

SM SR EN 934-3:2010

Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidarie. Definitii, conditii, conformitate, marcare sietichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование 

SM SR EN 14783:2010

Foi si benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placari la interior si la exterior. Specificatiedeprodus sicerinte – Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования

SM SR EN 523:2010

Teci de banda de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate – Обшивка стальная полосовая для предварительно напряженной арматуры. Терминология, требования, контроль качества 

SM SR EN 516:2010

Accesorii prefabricate pentru invelitor de acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

Оснащение вспомогательное для кровельных работ. Устройства доступа на крышу. Мостки, ступени и лестницы.

SM SR EN 1504-2:2010

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitatii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafata pentru beton – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 2: Системы защитных покрытий для бетона

SM SR EN 1873:2010

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de incercare – Изделия вспомогательные заводского изготовления для устройства кровли. Индивидуальные пластмассовые фонари. Технические требования на продукцию и методы испытаний

SM SR EN 1504-5:2010 

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitatii si evaluarea conformitatii. Partea 5: Produsedeinjectie inbeton – Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 5: Нагнетание бетонной смеси

 SM SR EN 14782:2010

Placa metalica autoportanta pentru invelitoare de acoperis, placari la exterior si captusiri la interior. Specificatie de produs si cerinte – Листы металлические свободно опирающиеся для кровли, наружной и внутренней облицовки. Технические условия на продукцию и требования

 SM SR EN 13978-1:2010

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Conditii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere Изделияизсборногобетона. Гаражи из сборного бетона. Часть 1: Требования к монолитным армированным гаражам или состоящим из одной секции с комнатными размерами

SM SR EN 1168+A2:2010

Produse prefabricate de beton. FisiicugoluriИзделияжелезобетонныесборные. Плитымногопустотные

SM SR EN 197-1:2010

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale – Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов

SM SR EN 13964:2010

Plafoane suspendate. Conditii si metode de incercare – Потолки подвесные. Требованияиметодыиспытаний

SM SR EN 520+A1:2010

Placi de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de incercari – Листы сухой штукатурки. Определения, требования и методы испытаний

SM SR EN 1806:2010

Cosuri de fum. Blocuri canal (olane) de argila/ceramice pentru cosuri de fum cu perete simplu. Conditii simetodede incercare – Трубы дымовые. Глиняные/керамические дымоходные блоки для одностенных дымовых труб. Требования и методы испытаний

SM SR EN 13950:2010

Panouri compozite din placi de gips-carton pentru izolare termica/acustica. Definitii, conditii si metode de incercari – Композитные панели из гипсовых плит под штукатурку для тепловой/звуковой изоляции. Определения, требования и методы испытаний

SM SR EN 14592:2010

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinte – Деревянные конструкции. Крепежные средства шпоночного типа. Требования

SM SR EN 14216:2010

Ciment. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu caldura de hidratare foarte redusa – Цемент. Состав, технические условия и критерии соответствия специальных низкотермичных цементов

SM SR EN 845-1+A1:2010

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si consoleТребования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1. Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели

SM SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice si profile caracteristice pentru utilizare la placile de gips-carton. Definitii, caracteristici si metode de incercareПрофилиметаллическиеиспециальныеиспользуемыевгипсовыхплитахподштукатурку. Определения, требования и методы испытаний

SM SR EN 934-2:2010

Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare sietichetare – Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование

SM SR EN 14566+A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de gips-carton. Definitii, conditii si metode de incercare – Механический крепеж для систем гипсовых плит. Определения, требования и методы испытаний

SM SR EN 12878:2010

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment si/sau var. Specificatii simetodede incercare – Пигменты для строительных материалов на основе цемента и/или извести. Технические условия и методы испытаний

SM SR EN 771-2:2010

Specificatii ale elementelor pentru zidarie. Partea 2: Elemente pentru zidarie de silico calcareТехнические условия для элементов каменной кладки. Элементы каменной кладки силикатные

SM SR EN 13279-1:2010

Ipsos si tencuieli pe baza de ipsos. Partea 1: Definitii si conditiiВяжущиегипсовыеисмесисухиегипсовые. Часть 1: Определения и требования

SM SR EN 13055-2:2010

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate – Заполнители легкие. Часть 2: Легкие заполнители для битумных смесей и поверхностных обработок и для обработанных и необработанных слоев

SM SR EN 15167-1:2010

Zgura granulata de furnal macinata pentru utilizare in beton, mortar si pasta. Partea 1: Definitii, specificatii sicriteriideconformitate – Шлак молотый гранулированный доменный для использования в бетоне, строительном и цементном растворах. Часть 1: Определения, технические требования и критерии соответствия

SM SR EN 13084-5:2010

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argila arsa. Specificatiedeprodus – Трубы дымовые самонесущие. Часть 5: Материал для кирпичной кладкивнутренних труб. Технические условия на продукцию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si multe alte standarde pe care la puteti consulta si procura in incinta Institutului National de Standardizare si Metrologie (INSM).

INSM Va ofera posibilitatea sa aveti in posesie orice standarde care vor facilita activitatea afacerii Dvs. si vor garanta o calitate inalta produselor/serviciilor oferite.

Cu stima,

Echipa INSM

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top