Fără categorie

Noutăţi // Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului. Din păcate, însă, sănătatea devine importantă pentru noi abia atunci, cînd nu o mai avem, atunci cînd ne îmbolnăvim şi conştientizăm că toate realizările, planurile şi dorinţele de viitor nu mai contează. Deşi oamenii tind să preţuiască viaţa şi sînt în căutarea existenţei umane, deseori, ei devin neputincioşi în faţa bolii, şi doar atunci cînd devin jertfă în mîinile vreunei maladii – apelează la medicină.

În ultimii ani, în cadrul sistemului naţional de asistenţă medicală are loc în mod continuu standardizarea proceselor de diagnosticare şi terapeutice. Astfel, în prezent, medicina tinde spre perfecţionare şi dezvoltare ca urmare a acestor inovaţii tehnologice. Experţii din domeniul medicinei definesc standardul ca fiind o secvenţă care reflectă realizările ştiinţifice şi practice în domeniul dat, evaluînd eficienţa proceselor medicale bazate pe criterii şi observaţii obiective.

În multe ţări din lume standardizarea a devenit o co…

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului. Din păcate, însă, sănătatea devine importantă pentru noi abia atunci, cînd nu o mai avem, atunci cînd ne îmbolnăvim şi conştientizăm că toate realizările, planurile şi dorinţele de viitor nu mai contează. Deşi oamenii tind să preţuiască viaţa şi sînt în căutarea existenţei umane, deseori, ei devin neputincioşi în faţa bolii, şi doar atunci cînd devin jertfă în mîinile vreunei maladii – apelează la medicină.

În ultimii ani, în cadrul sistemului naţional de asistenţă medicală are loc în mod continuu standardizarea proceselor de diagnosticare şi terapeutice. Astfel, în prezent, medicina tinde spre perfecţionare şi dezvoltare ca urmare a acestor inovaţii tehnologice. Experţii din domeniul medicinei definesc standardul ca fiind o secvenţă care reflectă realizările ştiinţifice şi practice în domeniul dat, evaluînd eficienţa proceselor medicale bazate pe criterii şi observaţii obiective.

În multe ţări din lume standardizarea a devenit o componentă absolut necesară a întregului proces de management în domeniul medicinei. Aprobarea şi aplicarea unor standarde în domeniul dat facilitează dezvoltarea asistenţei medicale naţionale şi oferă noi perspective şi speranţe pentru îmbunătăţirea semnificativă a acesteia în viitorul apropiat.

Astfel, Organismul Naţional de Standardizare a adoptat în calitate de naţionale un şir de standarde în domeniul medicinei, printre care:

 SM SR EN 45502-1:2010

Dispozitive medicale implantabile active. Partea 1: Cerinţe generale de securitate, marcare şi informaţii furnizate de producător.

SM SR EN 61010-2-101:2010

Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-101: Cerinţe particulare pentru aparatele medicale de diagnostic în vitro.

SM SR EN 556-2:2010

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „STERIL”. Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic.

SM SR EN ISO 11137-1:2010

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Iradiere. Partea 1: Cerinţe pentru punerea la punct, validarea şi controlul de rutină a unui proces de sterilizare a dispozitivelor medicale.

SM SR EN ISO 11137-2:2010

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Iradiere. Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare.

SM SR EN ISO 11140-3:2010

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 3: Sisteme de indicatori Clasa 2 utilizate în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă.

SM SR EN ISO 11737-1:2010

Sterilizarea dispozitivelor medicale.

Metode microbiologice. Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs.

SM SR EN ISO 17664:2010

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Informaţii furnizate de producători pentru procesul de resterilizare dispozitive medicale.

SM SR EN ISO 17665-1:2010

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Căldură umedă. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare a dispozitivelor medicale.

SM SR EN 285+A2:2010

Sterilizare. Sterilizatoare cu aburi. Sterilizatoare mari.

SM SR EN 14348:2010

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii microbactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de încercare şi cerinţe (faza 2, etapă 1).

 SM SR EN 14561:2010

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 2).

SM SR EN 14562:2010

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 2).

SM SR EN ISO 11607-2:2010

Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală. Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare.

SM SR EN 13532:2010

Cerinţe generale pentru dispozitivele medicale de diagnostic în vitro pentru autotestare.

SM SR EN 13612:2010

Evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro.

SM SR EN 14254:2010

Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Recipiente de unică utilizare pentru prelevare de probe umane, altele decît sîngele.

SM SR EN ISO 10993-12:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Prepararea eşantioanelor şi a materialelor de referinţă.

SM SR EN 980:2010

Simboluri utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale.

SM SR EN 13726-1:2010

Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 1: Aspecte ale capacităţii de absorbţie

SM SR EN 13726-2:2010

Metode de încercare pentru pansamente primare. Partea 2: Rata transmisiei vaporilor de apă prin pansamente cu film permeabil.

SM SR EN 14079:2010

Dispozitive medicale neactive. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac şi tifon absorbant de bumbac şi viscoză.

SM SR EN 1865:2010

Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe.

SM SR EN 13795-1+A1:2010

Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 1: Cerinţe generale pentru producători, prelucrători şi produse.

SM SR EN 13795-2+A1:2010

Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 2: Metode de încercare.

SM SR EN 13795-3+A1:2010

Cîmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Partea 3: Cerinţe şi nivele de performanţă.

SM SR EN ISO 22612:2010

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi. Metodă de încercare a rezistenţei la penetrarea uscată a microbilor.

SM SR EN 60601-2-46:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare de securitate pentru mesele de operaţie.

SM SR EN 1865:2010

Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe.

SM SR EN 1970:2010

Paturi reglabile pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare.

SM SR EN 12182:2010

Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe generale şi metode de încercare.

Standardele în domeniul medicinei reprezintă garanţia, calitatea şi siguranţa serviciilor medicale pentruviaţaşisănătateacetăţenilor.

 

 Cu respect,

Echipa INSM

 

Actualitate

Director: Mihai Răzvan ROTARU (tel: 0723359775)
Redactor Șef: Ștefan Doru COPOȚ (tel: 0788032808)
Senior Editor: Răzvan PETRE (tel: 0788002941)
Redacția: Viviana ROTARU, Ștefan KOSTOFF, Adresa redacției: Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu nr. 1, Casa de Cultură a Sindicatelor, biroul 4 Fax: +40 341 816 200
E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

Dezvaluiri.ro nu își asumă răspunderea pentru comentariile postate de cititori și conținutul informațiilor preluate din alte publicații.
Dezvăluiri.ro are ISSN 1842-7978, este tipărit la Deasign Print- București Este posibil ca în urma schimbării site-ului, unele articole mai vechi să nu mai apară la data postării inițiale. Pentru a vedea data corectă a publicării, puteți accesa site-ul vechi la adresa http://wwwold.dezvaluiri.ro/

Copyright © 2019 Organizația de Investigații Jurnalistice. Toate drepturile rezervate.

To Top